Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 20. 9.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Aktuální informace

Aktuální od 27. srpna 2021 do 25. září 2021 (Aktuality)
 • Nadále platí povinnost dodržovat v kostele dvoumetrové rozestupy (mimo rodinných příslušníků), mít na sobě respirátor a u vchodu do kostela si dezinfikovat ruce.
 • Neděle 19.9
  8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Boženu Langrovou, manžela, syna, setru Libuši a Boží požehnání pro celou živou rodinu
  Sbírka na církevní školy.
 • Čtvrtek 23.9
  17,45: Bohoslužba za rodinu Voříškovu a Tománkovu
 • Sobota 25.9
  10,30: Svatební bohoslužba Adély Bochňákové a Tomáše Rambouska
 • Neděle 26.9
  8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba na úmysl dárce
 • Úterý 28.9
  8,30 – 8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za zemřelou Pavlu Mazurovou a duše v očistci s prosbou o ochranu a zdraví pro celou živou rodinu
 • Čtvrtek 30.9
  17,45: Bohoslužba za Margaretu Širockou, manžela, zetě Ladislava a Boží ochranu pro celou živou rodinu
 • První sv. přijímání bude v neděli 3.10.
 • Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude v neděli 10.10.
 • Vzhledem k pravděpodobnému zhoršení epidemiologické situace na podzim bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích zatím nebudou.
 • Přihlášku do náboženství si můžete stáhnout na tomto odkazu. Výuka probíhá dole na faře ve čtvrtek v čase 15,30-16,15.
 • Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude v neděli 10.10.
 • Vzhledem k pravděpodobnému zhoršení epidemiologické situace na podzim bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích zatím nebudou.
 • Charita Ostrava hledá nové zaměstnance na pozice: pracovník soc. péče (Ostrava), pracovník soc. péče (Hrabyně), sociální pracovník a zdravotní sestra. Více informací najdete po kliknutí na název pracovní pozice.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!