Biblický citát na dnešní den
Já jsem s vámi po všechny dny. (Mt 28,20)
www.vira.cz
neděle, 27. 5.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 27.5

Aktuální od 26. května 2018 do 2. června 2018 (Aktuality)

Nejsvětější Trojice

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na Charitu. Vybralo se 4 285 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba ani vyučování náboženství.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovu, Míčkovu a Tománkovu.
 • Za 14 dní v neděli 10. června hned po bohoslužbě bude krátká schůzka s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání.

Synoda o mládeži

Aktuální od 19. dubna 2018 do 29. června 2018 (Aktuality)

Biskupská synoda je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě.

Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat.

Výzva otce biskupa Tomáše Holuba

https://www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc

Kroky jak na to:

Synoda o mládeži – jak nám můžeš říct svůj názor

1.      Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)

2.      Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky do 31. 8. 2018

3.      Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)

4.      1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže

5.      Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)

Díky za spolupráci, o. Kamil Strak a sekretariát Sekce pro mládež ČBK

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 30. března 2018 do 31. srpna 2018 (Aktuality)

 

 • Sobota 14. dubna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 29. dubna:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 12. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 13. května:
  Mše sv. zaměřená pro děti.
 • Neděle 20. května:
  Sbírka na Charitu.
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2018.
  Odpoledne farní vaječina.
 • Sobota 26. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (17,00).
 • Neděle 27. května:
  Sbírka na opravy.
  Po bohoslužbě eucharistický průvod (výjimečně o týdne dříve).
 • Sobota 9. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 10. června
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. června
  Nácvik dětí na první sv. přijímání a zpověď (18,00)
 • Neděle 17. června:
  První sv. přijímání.
  Sbírka na TV Noe.
 • Neděle 24. června:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 29. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Hlavním celebrantem je
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu a kaplan českého olympijského výboru. Po svátostném požehnání (15,00) bude mít přednášku o třech olympiádách, kterých se již zúčastnil.
 • Sobota 4. srpna:
  Pouť ostravského děkanátu do Frýdku (16,00 růženec, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.).

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!