Biblický citát na dnešní den
Jsi věrný v maličkosti. (Lk 19,17)
www.vira.cz
středa, 22. 11.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 19.11

Aktuální od 18. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka „Den Bible“.
 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a + rodinu
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 12.11

Aktuální od 11. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Od čtvrtku budou bohoslužby během týdne již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu Pěchulovu, Kozelskou a Kučerovou a duše v očistci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + manžela a rodinu Poštulkovou
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.  
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od neděle 26. listopadu.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 7. října 2017 do 31. ledna 2018 (Aktuality)

 

 • Sobota 11. listopadu
 • Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 12. Listopadu
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Od 16. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 19. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Neděle 26. listopadu
 • Sbírka na opravy.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2018.
 • Neděle 3. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 10. prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  16,00 – 17,00 tichá adorace.
 • Sobota 16. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 17. prosince
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Sobota 23. prosince
  Mše sv. v 16,45 v Plesné (vigilie 4. neděle adventní, na kterou již připadá Štědrý den).
 • Neděle 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Pondělí 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Neděle 31. prosince
  Silvestr. Přehled hospodaření za uplynulý rok.
 • 1. -12. Ledna
  Tříkrálová sbírka

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!