Biblický citát na dnešní den
Varujte se pokrytectví. (Lk 12,1)
www.vira.cz
pátek, 20. 10.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 15.10

Aktuální od 14. října 2017 do 21. října 2017 (Aktuality)

Ohlášky

230. výročí posvěcení kostela

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Dnes po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede ing. Jan Bochňák.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o vedení Duchem sv. pro celou rodinu a za duše v očistci. Po mši sv. bude do 18,30 tichá adorace, kdy můžeme prosit za moudrost při rozhodování během nadcházejících voleb pro sebe i naše blízké.
 • Příští neděli je martinovská pouť – u příležitosti svátku sv. Hedviky, patronky Martinova. Mše sv. bude za martinovské farníky. Sbírka při mši sv. bude na misie.  

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 7. října 2017 do 31. ledna 2018 (Aktuality)

 

 • Čtvrtek 19. Října
  Tichá adorace po mši sv. (do 18,30) s úmyslem za naše moudré rozhodnutí ve volbách.
 • Neděle 22. října
  Martinovská pouť.
  Sbírka na misie.
 • Neděle 29. října
  Sbírka na opravy.
 • Od listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 5. listopadu
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  16,00 – 17,00 tichá adorace.
 • Neděle 12. Listopadu
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Sobota 11. listopadu
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 19. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2018.
 • Neděle 26. listopadu
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 3. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 10. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  16,00 – 17,00 tichá adorace.
 • Sobota 16. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Sobota 23. prosince
  Mše sv. v 16,45 v Plesné (vigilie 4. Neděle adventní, na kterou již připadá Štědrý den).
 • Neděle 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Pondělí 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Neděle 31. prosince
  Silvestr. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!