Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 9.8

Aktuální od 8. srpna 2020 do 15. srpna 2020 (Aktuality)
 • 19. neděle v mezidobí
 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude za zemřelé rodiče, bratra a syna a živou rodinu. V 10,00 bude bohoslužba na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží vedení a ochranu pro celou rodinu

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 22. května 2020 do 31. prosince 2020 (Aktuality)
 • Vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem epidemie koronaviru se může plán aktivit aktuálně měnit.
 • Pátek 17. července:
 • Dopoledne velký úklid kostela před poutí, odpoledne velký úklid okolí kostela a fary.
 • Neděle 26. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Sbírka je na opravy.
 • Sobota 8. srpna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 30. srpna
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 6. září:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Sobota 12. září :
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00). Při obou bohoslužbách společné udílení svátosti pomazání nemocných.
 • Neděle 13. září:
  Společné udílené svátosti pomazání nemocncých.
 • Sbírka na církevní školy.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 27. září:
  Sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Neděle 4. října:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Sobota 10. října:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00)
 • Neděle 11. října:
  Martinovská pouť.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 18. října
  Výročí posvěcení kostela.
  Sbírka na misie.
 • Neděle 25. října
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 1. listopadu
  Slavnost všech svatých.
 • Pondělí 2. listopadu:
  Po večerní bohoslužbě krátká pobožnost na hřbitově.
 • Od čtvrtku 12. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 15. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 21. listopadu (mimořádně o týden později)
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 22. listopadu:
  Začínají se zapisovat úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2021.
 • Neděle 29. listopadu
  Sbírka na opravy.
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 6. prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
 • Sobota 12. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 13. prosince:
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Čtvrtek 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Pátek 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Sobota 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 27. prosince
  Sv. Rodiny.
 • Čtvrtek 31. prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!