Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 18. 10.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 13.10

Aktuální od 12. října 2019 do 19. října 2019 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Dnes si připomínáme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, zetě Jaroslava Huťku, živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu, Huťkovu, Ličkovu a Krakovskou
 • Příští neděli je martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
 • Příští neděli také bude misijní neděle a sbírka bude na misie.
 • Vzadu v kostele na nástěnce jsou grafické výsledky sčítání návštěvníků našeho kostela, které proběhlo minulou neděli.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 5. září 2019 do 31. prosince 2019 (Aktuality)
 • Neděle 27. října
 • Sbírka na opravy.
 • Od čtvrtku 7. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 3. listopadu
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 9. listopadu
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 17. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2020.
 • Neděle 24. listopadu
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 1. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 8. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Sbírka na TV Noe.
  Sobota 14. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 14. prosince:
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Úterý 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Středa 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Čtvrtek 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 29. prosince
  Sv. Rodiny.
 • Úterý 31. prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!