Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 21. 4.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Ohlášky 21.4

Aktuální od 20. dubna 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

Velikonoční neděle

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Od následujícího týdne budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Zítra je velikonoční pondělí. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna a zetě a Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Pentalovu a Boží ochranu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kostela i liturgie pro velikonoční obřady.

Velikonoční bohoslužby v děkanátu Ostrava 2019

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 6. dubna 2019 do 31. července 2019 (Aktuality)
 • Sobota 13. dubna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 14. dubna:
  Květná neděle. Při bohoslužbě žehnání ratolestí.
 • Čtvrtek 18. dubna:
  Zelený čtvrtek.
 • Pátek 19. dubna:
  Velký pátek.
 • Sobota 20. dubna:
  Bílá sobota.
 • Neděle 21. dubna:
  Velikonoční neděle.
  Sbírka na kněžský seminář.
 • Od čtvrtku 25. dubna jsou bohoslužby během týdne v kostele.
 • Neděle 28. dubna:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 5. května:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 11. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 19. května:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 26. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (17,00).
 • Neděle 26. května:
  Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Sobota 8. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 2. června
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2018 (od 8,00 v sakristii).
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Neděle 9. června
  Seslání ducha sv.
  Sbírka na Charitu.
  Odpoledne farní vaječina.
 • Neděle 23. června:
  Těla a Krve Páně. Po bohoslužbě eucharistický průvod.
 • Neděle 30. června:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 28. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30.
  Sbírka na opravy.
  14,30 svátostné požehnání.
 • Neděle 25. srpna:
  Sbírka na opravy.

Ohlášky 24.3

Aktuální od 23. března 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Stanislava Bochňáka, manželku a živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!