Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 15. 4.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Aktuální informace

Aktuální od 19. března 2021 do 17. dubna 2021 (Aktuality)
 • V současné době jsou povoleny bohoslužby podle kapacity kostela – účastníků smí být 10% kapacity míst k sezení. V kostele v Plesné je kapacita k sezení 180 osob, tj. v současné době smí být v kostele 18 účastníků bohoslužeb.
 • Od dubna do září budou bohoslužby během všedních dní v 17,45.
 • Neděle 11.4 (2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství)
  V 7,00 bude bohoslužba za Stanislava Bochňáka, manželku, živou a zemřelou rodinu. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18,30 a 19,00 sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 18 a 19h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním.
  9,00 – 9,30 bude kostel otevřený k individuální modlitbě. V této době je možné přijmout eucharistii nebo svátost smíření.
 • Čtvrtek 15.4
  V 17,45 bude bohoslužba za rodiny Voříškovu a Tománkovu. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18,30 a 19,00 sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná.
  9,00 – 9,30 bude kostel otevřený k individuální modlitbě. V této době je možné přijmout eucharistii nebo svátost smíření.
 • Neděle 18.4 (3. neděle velikonoční)
  V 7,00 bude bohoslužba za zemřelého Antonína Trubeckého, manželku, rodiče, sourozence, Za Gustava Seidlera a dceru a za duše v očistci. Na tuto bohoslužbu je nutné se zaregistrovat: zájemci o účast pošlete knězi den předem mezi 18,30 a 19,00 sms na číslo 731 193 985, kde uvedete jméno a počet lidí. Kněz v sms odpoví, zda je účast možná, nebo je již kapacita naplněná. 5 míst je vyhrazeno pro rodinu, která má zadaný úmysl a zbytek míst je pro ostatní věřící. Rodina, která má zadaný úmysl, se musí také ve stanoveném čase (mezi 18 a 19h den předem) zaregistrovat, jinak bude účast na bohoslužbě nabídnuta ostatním.
  9,00 – 9,30 bude kostel otevřený k individuální modlitbě. V této době je možné přijmout eucharistii nebo svátost smíření.
 • Prosím, v účasti na bohoslužbách se postupně střídejme.
 • Na farních webových stránkách www.farnost-plesna.cz jsou k dispozici nedělní kázání a přednášky.
 • Kvůli nemožnosti kontaktu dětí z různých tříd zatím neprobíhá vyučování náboženství. Jako náhradu doporučujeme dětem pořad Ovečky na TV Noe (čtvrtek 17,00) a kanál You-tube „Vlčí doupě“ se zamyšleními pro děti.

Kázání a přednášky

Aktuální od 18. března 2021 do 31. května 2021 (Aktuality)

Letošní rok budeme v liturgickém mezidobí číst postupně Markovo evangelium. Úvod k Markovu evangeliu si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Výklad Janových pašijí si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Kázání z 2. neděle velikonoční si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Pořady České televize k tématu velikonoc jsou k dispozici na tomto odkazu.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!