Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 6. 5.

Aktuální informace

Aktuální od 19. března 2021 do 15. května 2021 (Aktuality)

 • Na základě informací z biskupství je od 26.4 zrušeno omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10% kapacity kostela a je zrušen zákaz společného zpěvu.
 • Nadále však platí povinnost dodržovat v kostele dvoumetrové rozestupy (mimo rodinných příslušníků), mít na sobě respirátor a u vchodu do kostela si dezinfikovat ruce.
 • Z toho důvodu budou v neděli dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00. Zadaný úmysl bude odsloužen při bohoslužbě v 8,00. Před druhou bohoslužbou bude 9,30 – 9,50 v kostele tichá adorace. Zpovídá se 7,30 – 7,50 a 9,30 – 9,50.
 • Na bohoslužby již není nutné se registrovat.
 • Neděle 9.5 (6. neděle velikonoční). Sbírka při bohoslužbě je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  V 8,00 bude bohoslužba za rodiče Karla a Lýdii Hruzíkovy.
  9,30 – 9,50 je v kostele tichá adorace.
  V 10,00
  je bohoslužba na poděkování a s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví.
 • Čtvrtek 13.5 (Nanebevstoupení Páně)
  V 17,45 bude bohoslužba za zemřelé rodiče z obou stran, za zemřelého manžela, za dar víry pro syna a za duše v očistci.
 • Neděle 16.5 (7. neděle velikonoční).
  V 8,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.
  9,30 – 9,50 je v kostele tichá adorace.
  V 10,00
  je bohoslužba na úmysl dárce.
 • Svoz věřících autem z Děhylova a Dobroslavic na bohoslužbu bude od příští neděle 9.5 na první bohoslužbu, tj. odjezd z Děhylova v 7,15 a poté z Dobroslavic.
 • Úmysly na bohoslužby na druhé pololetí letošního roku se budou zapisovat příští neděli 16.5 od 8,45 do 9,45 v sakristii.
 • Kvůli nemožnosti kontaktu dětí z různých tříd zatím neprobíhá vyučování náboženství. Jako náhradu doporučujeme dětem pořad Ovečky na TV Noe (čtvrtek 17,00) a kanál You-tube „Vlčí doupě“ se zamyšleními pro děti.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!