Biblický citát na dnešní den
Je třeba probrat se ze spánku. (Řím 13,11)
www.vira.cz
neděle, 27. 11.

Aktuální informace

Aktuální od 21. května 2022 do 31. prosince 2022 (Aktuality)

 • Čtvrtek 24.11
 • 16,45: Bohoslužba za Eduarda Plačka, manželku Marii Otýlii a živou a zemřelou rodinu Plačkovou a Rokytovou.
 • Pátek 25.11
  8,00: Velký předvánoční úklid kostela.
 • Neděle 27.11 (1. neděle adventní)
  8,30: Tichá adorace v kostele.
  9,00: Bohoslužba za maminku Ludmilu Hajdukovou, a za živou
  a zemřelou rodinu a duše v očistci.
  Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
  Sbírka na opravy.
  Po bohoslužbě je ještě možné zapsat úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2023.
 • Výklad biblických textů 1. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 1.12
  16,45: Bohoslužba za Ignáce Michaláka, Marii Römischovou a duše v očistci.
 • Pátek 2.12
  16,15-16,40: tichá adorace v kostele
  16,45
  : Bohoslužba za živou a zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a další ochranu a pomoc.
 • Pátek 2.12 (Kaple Děhylov)
  18,00: Roráty.
 • Neděle 4.12 (2. neděle adventní)
  8,30: Tichá adorace v kostele.
  9,00: Bohoslužba za Jiřího Langra, oboje rodiče a s prosbou o ochranu pro živou rodinu.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Výklad biblických textů 2. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 8.12
  16,45: Bohoslužba za dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie a požehnání pro celou rodinu.
 • Pátek 9.12 (Kaple Děhylov)
  18,00: Roráty.
 • Neděle 11.12 (3. neděle adventní)
  8,30: Tichá adorace v kostele.
  9,00: Bohoslužba za manžela, tatínka a dědečka Jaromíra Kňuru a za duše v očistci.
 • Výklad biblických textů 3. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Příští bohoslužba pro děti bude v neděli 25. prosince.
 • Úvod do adventní doby si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Výklad biblických textů o Ježíšově narození si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Výklad prologu Janova evangelia si můžete poslechnot na tomto odkazu.
 • Dopis biskupa Martina Davida k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu si můžete přečíst na tomto odkazu.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!