Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Informace Rady UMOb Ostrava - Plesná

Aktuální od 16. září 2020 do 10. října 2020 (Aktuality)

UMOb Ostrava - Plesná požádal farnost o informování farníků v záležitosti stavebních prací na hřbitově v Plesné:

V rámci výstavby chodníků na hřbitově dojde u hrobových míst k odstranění přídlažeb. Tyto přídlažby jsou z různých materiálů a jedná se o nepovolenou stavbu. Realizační firma po odstranění tyto uloží na okraj chodníku. Občané si svůj materiál (dlažba, kostky atd.) mohou do 9. 10 2020 odvézt. Po tomto datu  bude zbylý materiál  zlikvidován. Jedná se o devět řad hrobů  ve vrchní části. hřbitova.  Žádáme návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na staveništi.

Informace k stavbě: Chodníky budou ze zámkové dlažby. Prostory mezi jednotlivými hroby budou vysypány štěrkodrtí.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!