Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 17. 6.

Ohlášky 1.7

Aktuální od 30. června 2018 do 7. července 2018 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

  • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 567 Kč.
  • Ve čtvrtek a v pátek bohoslužby mimořádně nebudou.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě, Petra Mikolajka a duše v očistci.
  • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
  • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!