Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 13. 11.

Ohlášky 13.10

Aktuální od 12. října 2019 do 19. října 2019 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

  • Dnes si připomínáme výročí posvěcení našeho kostela.
  • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, zetě Jaroslava Huťku, živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu, Huťkovu, Ličkovu a Krakovskou
  • Příští neděli je martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
  • Příští neděli také bude misijní neděle a sbírka bude na misie.
  • Vzadu v kostele na nástěnce jsou grafické výsledky sčítání návštěvníků našeho kostela, které proběhlo minulou neděli.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!