Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Ohlášky 13.9

Aktuální od 12. září 2020 do 18. září 2020 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

  • Zatím je v neděli opět jedna bohoslužba, a to v 9,00.
  • Od 10.9 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
  • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
  • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
  • Dnes je sbírka na církevní školy.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče a sourozence a duše v očistci
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou rodinu
  • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!