Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pátek, 18. 10.

Ohlášky 2.6

Aktuální od 1. června 2019 do 8. června 2019 (Aktuality)

7. neděle velikonoční – 2. června

  • Děkujeme za sbírku na pomoc křesťanům Blízkého výchovu minulou neděli. Vybralo se 9 275 Kč.
  • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku. Zapisuje se od 8,00 v sakristii a po bohoslužbě.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 18,30 tichá adorace.
  • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za nedávno zesnulou Aloisii Drastichovou a za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci.
  • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ludmilu a Stanislava Bochňákovy, sourozence a duše v očistci
  • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka bude na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání a poté bude na farní zahradě vaječina. Jako v minulých letech zábavu doplní cimbálový soubor Lipka. Prosíme, doneste na bohoslužbu nebo odpoledne do kuchyně vejce ke smažení a buchty k občerstvení.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!