Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Ohlášky 2.8

Aktuální od 1. srpna 2020 do 8. srpna 2020 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za maminku Ludmilu Hajdukovou, manžela a dcery.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelého Františka Malcharka, Václava Solského, manželku a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Streitovou a Hruškovou, Gustinu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran a za Emílii Vytiskovou a manžela a za Ludmilu a Aloise Liškovy, jejich rodiče a sourozence
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!