Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Ohlášky 20.9

Aktuální od 19. září 2020 do 25. září 2020 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

  • Od 10.9 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v kostele během bohoslužeb. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
  • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
  • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
  • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3259 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelého manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
  • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!