Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 18. 8.

Ohlášky 21.4

Aktuální od 20. dubna 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

Velikonoční neděle

  • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
  • Od následujícího týdne budou bohoslužby během týdne již v kostele.
  • Zítra je velikonoční pondělí. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna a zetě a Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Pentalovu a Boží ochranu
  • Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kostela i liturgie pro velikonoční obřady.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!