Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Ohlášky 29.9

Aktuální od 28. září 2019 do 5. října 2019 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

  • Dnes je sbírka na opravy.
  • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
  • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci.
  • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
  • Příští neděli je v České republice sčítání návštěvníků kostela. Sčítání proběhne na závěr bohoslužby.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!