Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Ohlášky 30.8

Aktuální od 29. srpna 2020 do 4. září 2020 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR. Proto je v neděli opět pouze jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela, vnuka Petra a dar zdraví pro živou rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na úmysl Prosba o milost uzdravení pro přátele a duchovní posilu pro jejich rodinu. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za dary Ducha sv. pro děti, mládež a jejich učitele
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne tento čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.
 • Tento čtvrtek 3.9 v 18,15 dole na faře by se krátce sešla farní rada. Je třeba se poradit ohledně aktivit v novém školním roce v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (zdali pořádat farní kavárnu, vzdělávání dospělých apod.).
 • Za 14 dní v neděli 13.9 bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Společné udílení bude i v sobotu 12.9, kdy budou bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!