Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Ohlášky 6.9

Aktuální od 5. září 2020 do 12. září 2020 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR. Proto je v neděli opět pouze jedna bohoslužba, a to v 9,00.
 • Během nedělních bohoslužeb je nutné mít na sobě roušku. Během bohoslužeb během týdne roušky mít nemusíme. Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce. Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme. I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 405 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Margaretu a Rudolfa Širocké, zetě a ochranu Panny Marie
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelé rodiče, prarodiče, duše v očistci a za celou živou rodinu a za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy. Při obou bohoslužbách se bude udílet svátost pomazání nemocných.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za nemocné. Při bohoslužbě se bude udílet svátost pomazání nemocných.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne tento čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!