Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 18. 8.

Ohlášky 7.4

Aktuální od 6. dubna 2019 do 13. dubna 2019 (Aktuality)

5. neděle postní

  • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 577 Kč.
  • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na úklid kostela.
  • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za vedení Duchem sv. pro naši mládež
  • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  a za Elišku Velcovou a manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
  • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu.
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovou, rodiče, manžely Hrubé, Vysloužilovy, Vladimíra Tyralu a Jaromíra Dřízgu.
  • Příští neděle je Květná. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

 

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!