Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Ohlášky 8.9

Aktuální od 7. září 2019 do 14. září 2019 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za + Margaretu Širockou, manžela, zetě Ladislava, rodiče z obou stran a ochranu P. Marie pro živou rodinu
  • V úterý 10.9 v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu – Putování barokní Evropou.
  • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Oldřišku Lazarovou a manžela, snachu Květoslavu, rodinu Urbanovou, Bestovou a Boží ochranu
  • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
  • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa a Jaromíra, rodiče a duše v očistci.
  • Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Sbírka bude na církevní školy.
  • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!