Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)
www.vira.cz
středa, 7. 6.

Rozbory biblických textů jednotlivých nedělí a další přednášky

Aktuální od 16. listopadu 2021 do 31. ledna 2024 (Aktuality)

Krátké přednášky si můžete poslechnout kliknutím na název. Přednášky se přehrávají na kanálu You Tube.

Liturgický rok

Seslání Ducha sv. (28.5)

Nejsv. Trojice (4.6)

Těla a Krve Páně (11.6)

11. neděle v mezidobí (18.6)

12. neděle v mezidobí (25.6)

13. neděle v mezidobí (2.7)

Matoušovou evangelium (čte se nyní o nedělích během mezidobí  na pokračování)

Markovo evangelium

Lukášovo evangelium

Janovo evangelium

Skutky apoštolů

List Římanům (čte se nyní o nedělích v mezidobí jako druhé čtení na pokračování)

1. list Korinťanům

List Kolosanům

List Filipanům

Listy Soluňanům

Listy Timotejovi, Titovi a Filemonovi

List Židům

Listy Petrovy (první list Petrův se v době velikonoční čte jako druhé čtení na pokračování)

Kniha Zjevení

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!