Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 27. 5.

Historie

Ohlášky 22.10

Aktuální od 22. října 2017 do 28. října 2017 (Aktuality)

29. neděle v mezidobí

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Dnes si připomínáme martinovskou pouť, neboť v pondělí byl svátek sv. Hedviky, patronky Martinova.
 • Dnes je sbírka na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Ludmilu Hrubou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovou k nedožitým 80. narozeninám, za rodiny Mičkovu, Tománkovu a Vajtrovu, za dar zdraví a duše v očistci

Ohlášky 15.10

Aktuální od 14. října 2017 do 21. října 2017 (Aktuality)

Ohlášky

230. výročí posvěcení kostela

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Dnes po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede ing. Jan Bochňák.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o vedení Duchem sv. pro celou rodinu a za duše v očistci. Po mši sv. bude do 18,30 tichá adorace, kdy můžeme prosit za moudrost při rozhodování během nadcházejících voleb pro sebe i naše blízké.
 • Příští neděli je martinovská pouť – u příležitosti svátku sv. Hedviky, patronky Martinova. Mše sv. bude za martinovské farníky. Sbírka při mši sv. bude na misie.  

Ohlášky 8.10

Aktuální od 8. října 2017 do 14. října 2017 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za Boží ochranu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu do dalších let
 • V sobotu v 16,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Vladimíra Krále a syna, za Věru Švihelovou a manžela, a za Zdeňku Ridlovou,
  za Marii Chylovou a manžela, za živou a zemřelou rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli oslavíme 230. výročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. bude v 9,00 a bude za farníky. Hlavním celebrantem bude spolužák o. Pavla, P. Pavel Pacner, mikulovský probošt. Po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede p. Jan Bochňák.

Ohlášky 1.10

Aktuální od 30. září 2017 do 7. října 2017 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 296 Kč.
 • Od října budou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela a vnuka Petra
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Ohlášky 24.9

Aktuální od 23. září 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3769 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava a je státní svátek. Mše sv. proto bude v 9,00 a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny, snachu a duše v očistci
 • V sobotu ve 12,30 bude v kostele svatební obřad sl. Lenky Czerottotové a p. Miroslava Lehena.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Františku Halfarovou, manžela a dva syny, zetě, za rodinu Halfarovou a Holušovou.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. 

Ohlášky 17.9

Aktuální od 16. září 2017 do 23. září 2017 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Margaretu Širockou, manžela, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran, Oldřicha Tichavského, Stanislava Penkalu, za dar zdraví a Boží ochranu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. 

Ohlášky 10.9

Aktuální od 9. září 2017 do 16. září 2017 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Marii a Vojtěcha Klossovy a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy. 

Ohlášky 3.9

Aktuální od 2. září 2017 do 9. září 2017 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 2 901,- Kč. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Prosíme rodiče, aby v sakristii odevzdali přihlášky do náboženství. Vyučování začne ve čtvrtek 7. září v 15,30 dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V pátek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Zazní skladby J. S. Bacha a jeho synů. Více informací je na letáčcích vzadu v kostele.
 • V sobotu 9.9 bude v 10,00 na Masarykově náměstí v centru Ostravy mše sv. v souvislosti s oslavami 750 let Ostravy. Všichni jsme na tuto bohoslužbu zváni.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za zemřelou rodinu  Vlodarčíkovou, za živou rodinu a za duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a za duše v očistci s prosbou o dar zdraví.
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy.
 • Příští neděli bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných. Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.
 • V neděli 17. září po mši sv. bude výlet pro ministranty. Proto odpoledne nebude plánovaná tichá adorace.

Milovaní bratři a sestry,

přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí  a přítomností společně projevíme to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí.

Srdečně zve

+ František Václav váš biskup

Ohlášky 27.8

Aktuální od 26. srpna 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Mše sv. bude zaměřená pro děti.
 • Za 14 dní - v neděli 9. září bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných.

Ohlášky 20.8

Aktuální od 19. srpna 2017 do 26. srpna 2017 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci
předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 33 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!