Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Ohlášky 9.10

Aktuální od 8. října 2016 do 15. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

28. neděle v mezidobí - 9. října

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. ve středu v 16,45 v kostele a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu
 • Příští neděli je sv. Hedviky, patronky naší diecéze a patronky Martinova. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Martinovské farníky.
 • Příští neděle odpoledne 16,00 – 17,00 bude tichá adorace v kostele.

Ohlášky 2.10

Aktuální od 1. října 2016 do 8. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

27. neděle v mezidobí - 2. října

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 711,- Kč.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Od října budou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Vojtěcha Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude poděkování za 60 let života s prosbou a požehnání do dalších let pro celou rodinu
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Vladimíra Krále a syna, za Věru Švihelovou a manžela a za Zdeňku Ridlovou
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za živou a + rodinu a duše v očistci.

Ohlášky 25.9

Aktuální od 24. září 2016 do 1. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

26. neděle v mezidobí - 25. září

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na církevní školy. Vybralo se 4 997 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve středu je slavnost svatého Václava – státní svátek. Mše sv. bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, čtyři syny, snachu a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za + Václava, Jarmilu a Jiřího Mikšíkovy
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za + manžela Valtra Hurníka, zetě, rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 18.9

Aktuální od 17. září 2016 do 24. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

25. neděle v mezidobí - 18. září

 • Dnešní bohoslužbu doprovází zpěvem Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 bude v kostele tichá adorace.
 • Dnes je sbírka na církevní školy. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 17,30 a bude za + Margaretu Širockou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran
 • Ve čtvrtek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Františku Halfarovou, manžela, dva syny, zetě a rodinu Halfarovou a Holušovou

Ohlášky 11. září

Aktuální od 10. září 2016 do 17. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

24. neděle v mezidobí - 11. září

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Žofii Burkovičovou, manžela, rodiče a za Irenu Štalcerovou, manžela, rodiče a duše v očistci
 • Po mši sv. ve čtvrtek se sejde farní rada.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.
 • Příští neděli bude při mši sv. zpívat Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude v kostele tichá adorace.

Ohlášky 4. září

Aktuální od 3. září 2016 do 10. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

23. neděle v mezidobí - 4. září

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 2 712 Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží milosti pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a + rodinu Vlodarčíkovou a duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a duše v očistci s prosbou o dar zdraví
 • V 18,00 bude mše sv. V kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče a za Štěpánku a Oldřicha Friedlovy
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude se při ní udělovat svátost pomazání nemocných.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

Ohlášky 28.8

Aktuální od 26. srpna 2016 do 3. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

22. neděle v mezidobí - 28. srpna

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za Ludmilu Hrbáčovou, manžela, děti a živou rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za Adélu Holušovou, sourozence a celou + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/22-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

Ohlášky 21.8

Aktuální od 20. srpna 2016 do 27. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

21. neděle v mezidobí - 21. srpna

 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za + Otakara Holušu k nedožitým osmdesátinám, manželku, syna Jiřího a živou a + rodinu.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

 

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/21-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-3.html

Ohlášky 14.8

Aktuální od 13. srpna 2016 do 20. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

20. neděle v mezidobí - 14. srpna

 • Zítra v pondělí je slavnost Nanebevzetí P. Marie. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Za Josefku a Jana Niklovy, syna, dva vnuky a za Štefánii a Michala Lehenovy.
 • Liturgické texty a zamyšlení nad nimi na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/20-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-1.html

Dobrá kniha k podzimnímu čtení

Aktuální od 12. srpna 2016 do 6. listopadu 2016 (Aktuality)

A. S. McHugh: Introverti v církvi

Pokud je Vám lépe v úzkém kruhu lidí a v důležitých vztazích preferujete méně lidí, ale spíše hlubší vztahy, pak by Vám tato kniha mohla hodně pomoci v prožívání Vašeho vztahu s Bohem v církvi. Ač je autor evangelík a popisuje především situaci introverta v jeho církevním prostředí, přesto kniha obsahuje mnoho cenných podnětů, při kterých si introvert řekne "To je přesně ono! Takhle to mám." Kniha vychází z důležité skutečnosti, že každý jsme jiný a že i naše prožívání vztahu s Bohem je ovlivněno tím, jakou máme povahu a jak skrze ni prožíváme své vztahy.

předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 27 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!