Biblický citát na dnešní den
Všechno bude odpuštěno. (Mk 3,28)
www.vira.cz
pondělí, 22. 1.

Historie

Ohlášky 10.7

Aktuální od 9. července 2016 do 16. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

15.neděle v mezidobí – 10. července

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Ladislava Košaře, rodiče, prarodiče a švagra Jaroslava
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude na poděkování za Františka Chylu, manželku Marii, sestru, vnuka a zetě a duše v očistci
 • Úklid kostela před poutí sv. Jakuba bude v pátek 22. 7 od 8,00. Úklid okolí kostela a fary bude v pátek 22.7 odpoledne od 16,00.

Dobrá kniha ke čtení na prázdniny

Aktuální od 3. července 2016 do 31. srpna 2016 (Aktuality)

Kniha krátkých zamyšlení i delších textů je dílem starého Jezuity P. Jana Rybáře. Je lidský a je pravdivý. Vyjadřuje se k aktuálním problémům dnešní doby, zvláště círvi u nás a píše věci tak, jak jsou a ne tak, jak bychom je chtěli vidět růžovými brýlemi. Zdůrazňuje tajemství Boží lásky a tvrdě kritizuje zneužívání křesťanství k vytváření strachu a slepé poslušnosti.

Knihu lze číst postupně a tak může být dobrým společníkem pro čtení na dovolenou.

Ohlášky 3.7

Aktuální od 2. července 2016 do 9. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

14.neděle v mezidobí – 3. července

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 517 Kč. Ve čtvrtek mimořádně nebude mše sv.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu
 • Úklid kostela před poutí sv. Jakuba bude v pátek 22. 7 od 8,00. Úklid okolí kostela a fary bude v pátek 22.7 odpoledne od 16,00.

Ohlášky 26.6

Aktuální od 25. června 2016 do 2. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

13.neděle v mezidobí – 26. června

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na TV Noe. Vybralo se 4 123 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude za dary Ducha sv. pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za + Jaroslava Hoferka.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za Milenu Markovou a duše v očistci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Čechovou, Řezáčovou, Vítečkovou a Tománkovou.

Ohlášky 18.6

Aktuální od 18. června 2016 do 25. června 2016 (Aktuality)

Ohlášky

12.neděle v mezidobí – 18. června

 • Dnes po mši sv. Jsme zváni do farní kavárny. Kromě tradiční kávy a čaje se dnes bude podávat i zmrzlina.
 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Dnes v 16,00 bude v kapli v Dobroslavicích poutní mše sv. u příležitosti ukončení oprav kaple. Všichni jste zváni. Po mši sv. bude pohoštění v kulturním domě.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Prokopovu z Dobroslavic
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Václava Hruzíka, dceru, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti.

Ohlášky 12. 6

Aktuální od 11. června 2016 do 18. června 2016 (Aktuality)

Ohlášky

11.neděle v mezidobí – 12. června

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Josefa Šilera, manželku, děti a duše v očistci
 • V sobotu v 17,00 bude mše sv. V kapli v Děhylově a bude za Josefa Krejčíře a živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Františka Plevu, manželku, rodinu Gallusovu, Košařovu a Mikolajkovu.
 • Příští neděli bude sbírka na TV Noe.
 • Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.
 • Po dohodě s farníky z Dobroslavic bude poutní mše sv. v opravené kapli v Dobroslavicích příští neděli 19. Června v 16,00. Po mši sv. bude malé pohoštění u příležitosti poutní slavnosti.

Ohlášky 5. 6

Aktuální od 4. června 2016 do 11. června 2016 (Aktuality)

Ohlášky

10.neděle v mezidobí –5. června

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 7 461 Kč..
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Jana Klose, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Ladislava Salgu, živou a + rodinu Salgovu, Galiovu a Walderovu.
 • Od dnešní neděle jsou v Ostravě tzv. Dny víry – evangelizační akce u příležitosti 20 let od vzniku naší diecéze. Program je na nástěnce a na internetových stránkách farnosti.
 • Mše sv. v kapli v Děhylově a Dobroslavicích bude v sobotu 18. června. V Dobroslavicích je kaple již zkolaudovaná. Děkujeme všem, kteří pomáhají s nastěhováním liturgických věcí zpět do kaple a s úklidem kaple.

Ohlášky 29.5

Aktuální od 28. května 2016 do 4. června 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Těla a Krve Páně –29. května

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 18,00 bude v našem kostele příležitost k tiché adoraci. Svou účastí můžeme modlitbou podpořit akci „Dny víry v Ostravě“, která začne příští neděli.
 • V pondělí 30. 5 se naše farnost modlí za bohoslovce z olomouckého semináře. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude za + a živou rodinu Tyralovou, Trubeckých, Siedlerovu a Broskevičovu a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o stálou ochranu P. Marie a její vedení
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Pátek je první pátek v měsíci a zároveň je slavnost Nejsv. srdce Ježíšova. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče a sourozence a duše v očistci.
 • V sobotu se koná pouť ostravského děkanátu do baziliky Panny Marie ve Frýdku za nová povolání a obnovu rodin. Mše sv. je v 18,00, předtím je v 16,00 růženec a v 17,00 společná adorace.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Lýdii a Karla Hruzíkovy, živou a + rodinu.
 • Příští neděli po mši sv. bude dole na faře vzdělávání dospělých ve víře.
 • Od příští neděle budou v Ostravě tzv. Dny víry – evangelizační akce u příležitosti 20 let od vzniku naší diecéze. Program je na nástěnce a na internetových stránkách farnosti.
 • Mše sv. v kapli v Dobroslavicích bude až po kolaudaci opravy kaple.
 • Děkujeme všem, kteří v sobotu pomáhali s organizací děhylovské poutě.

Dny víry v Ostravě

Aktuální od 25. května 2016 do 12. června 2016 (Aktuality)

Program Dnů víry v Ostravě

5. 6. 2016 v 10:00 Slavnostní bohoslužba
– Poděkování za diecézi  a modlitba za novou evangelizaci

Místo: Masarykovo náměstí, Ostrava
5. 6. 2016 v 12:00 Vystoupení skupiny Datio
Místo: Masarykovo náměstí, Ostrava
5. 6. 2016 v 13:00 Vystoupení Keep Smiling Gospel
Místo: Masarykovo náměstí, Ostrava
5. 6. 2016 v 14:15 Vernisáž výstavy Diktatura versus naděje
Místo: katedrála Božského Spasitele, Ostrava
5. 6. 2016 v 15:00 Pochod pro život
– ABY KAŽDÁ ŽENA VĚDĚLA, ŽE  V TOM NEZŮSTANE SAMA
Místo: Ostrava – Přívoz, plakátek ke stažení zde.
5. 6. 2016 v 18:30 Tečka za člověkem
Hudební dramatické pašije scholy Přyvozacy a divadelní skupiny z Ludgeřovic
Místo: kostel sv. Josefa (Don Bosko), Moravská Ostrava


6. 6. 2016 17:00 – 19:00       Podvečerní setkání s ostravskými PSYCHOFARÁŘI
Diskuse, otázky a odpovědi těch, kteří slouží nejen spirituálním, ale také psychologickým potřebám lidí: Marek Jargus, Lukáš Engelmann, Pavel Moravec
Místo: Stará aréna, Moravská Ostrava
6. 6. 2016 v 18:00 Večer chval
Místo: kostel sv. Václava
6. 6. 2016 v 19:30 film Vatikánská muzea (3D projekce) –
nutno rezervovat místo (rezervační systém Minikina) – vstupné 50,- Kč
Místo: Minikino, Kostelní 3, Ostrava


7. 6. 2016 v 18:00 Slavnostní koncert k 20. výročí založení diecéze ostravsko-opavské
Místo: Katedrála Božského Spasitele, Ostrava, nutno zakoupit vstupenku v rezervačním systému Janáčkova Máje
Pořádá Janáčkův Máj

 

8. 6. 2016 17:00 – 19:00 Horká vana
Bez vytáček o křesťanství. Přijďte a zapojte se do moderované diskuse s těmi, kteří se v tom rádi vykoupou. Programem hudebně doprovází Lukáš Hradil a jeho hosté.
Diskutéry Horké vany jsou: Stępień Bogdan, Zatloukal Vít, Blaha František, Janšta Vojtěch, Jadavan Michal, Ryšková Františka
Místo: Stará aréna, Moravská Ostrava
8. 6. 2016 v 19:00 film POUŤ
nutno rezervovat místo (rezervační systém Minikina) – vstupné zdarma
Následuje diskuse s živými poutníky do Santiaga de Compostela o smyslu putování a života
Místo: Minikino, Kostelní 3, Ostrava


9. 6. 2016 v 17:30 Talk show P. Zbigniewa Czendlika s názvem Kostel, hospoda, postel
Místo: Kostelní náměstí 1, Ostrava
9. 6. 2016 v 19:30 film Svatý Václav (němý film z r. 1929, doprovod živé hudby –Nikola Dus a další)
nutno rezervovat místo (rezervační systém Minikina) – vstupné 50,- Kč
Místo: Minikino, Kostelní 3, Ostrava


10. 6. 2016 NOC KOSTELŮ
Místo: celá diecéze


11. 6.  – 12. 6. 2016 SLEZSKÁ LILIE
Místo: kostel sv. Václava, Avion Shopping park, před katedrálou Božského Spasitele,
Ostrava – Kunčičky

 

Celý měsíc jsou umístěny výstavy:

v katedrále Božského Spasitele – Diktatura versus naděje
v kostele sv. Josefa (Don Bosko) – Matka Tereza
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Horách – Obrazy rodičovství

Ohlášky 22.5

Aktuální od 21. května 2016 do 28. května 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Nejsvětější Trojice –22. května

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na charitu. Vybralo se 3 482 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • V sobotu bude v 16,00 poutní mše sv. v kapli v Děhylově u příležitosti patrocinia kaple a výročí 290 let od jejího postavení. Mše sv. bude za živou a + rodinu Štrajtovou, Ellerovou a Hruškovou, za Emílii Výtiskovou a manžela a na poděkování za zdraví s prosbou o další Boží ochranu a za všechny živé a zemřelé děhylovské farníky u příležitosti 290 výročí postavení kaple.
 • Příští neděli je slavnost Těla a krve Páně, Boží Tělo. Mše sv. bude sv. v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran a Oldřicha Tichavského. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod ke čtyřem kapličkám.
 • Mše sv. v kapli v Dobroslavicích bude až po skončení opravy kaple.
 • Děkujeme všem, kteří minulou neděli pomáhali s organizací farní vaječiny. Bylo to velmi hezké společně strávené odpoledne.

předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!