Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 21. 2.

Historie

ohlášky 2.7

Aktuální od 1. července 2017 do 8. července 2017 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku z minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 771 Kč.
 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek  a v pátek mše sv. nebude.
 • V sobotu bude mše sv. v kapli v Děhylově v 17,00 a bude za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro malé dítko
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy, Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče

Ohlášky 25.6

Aktuální od 24. června 2017 do 1. července 2017 (Aktuality)

12. neděle v mezidobí

 • Dnes jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude za živou a + rodinu s prosbou o další ochranu a pomoc. Při mši sv. bude zpívat Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro celou rodinu

Ohlášky 18.6

Aktuální od 17. června 2017 do 24. června 2017 (Aktuality)

Těla a Krve Páně

 • Dnes je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude mše sv.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za zdraví a dary Ducha sv. k životnímu jubileu a za živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu a Galusovu
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 11.6

Aktuální od 10. června 2017 do 17. června 2017 (Aktuality)

Nejsv. Trojice

 • Děkujeme za sbírku na Charitu minulou neděli. Vybralo se 4 026 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci
 • V sobotu v 17,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého k nedožitým osmdesátinám, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna
 • Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Františka Plevu, manželku, zetě, rodinu Košařovu a Mikolajkovu. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.

Ohlášky 4.6

Aktuální od 3. června 2017 do 10. června 2017 (Aktuality)

Seslání Ducha sv.

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 173 Kč. Dnes je sbírka na Charitu.
 • Dnes odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na faru. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést přímo odpoledne na faru.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek v 18,00 se sejde na faře farní rada.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Márii Gramatovou, Jana Růžičku, živou a + rodinu.

Ohlášky 28.5

Aktuální od 27. května 2017 do 3. června 2017 (Aktuality)

Ohlášky

Nanebevstoupení Páně – 28. května

 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 5 038 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Dnes v 15,00 bude v ostravské katedrále biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který bude prvním pomocným biskupem naší diecéze. Svěcení je možné sledovat na TV Noe.
 • Od minulé neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je pouť ostravského děkanátu do baziliky ve Frýdku. V 18,00 bude mše sv. s novým světícím biskupem naší diecéze Mons. Martinem Davidem. V 16,00 bude v bazilice růženec a v 17,00 adorace.
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha sv. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovu, rodiče Jaromíra Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy
 • Příští neděli odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na farní dvůr. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést buď v neděli na mši, nebo přímo odpoledne na faru.

Ohlášky 21.5

Aktuální od 20. května 2017 do 27. května 2017 (Aktuality)

6. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je děhylovská pouť. Mše sv. bude v 17,00 v kapli (v neděli byl omylem oznámen jiný čas) a bude za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna, a za Ludmilu Tvarůžkovou, na poděkování za uzdravení s prosbou o další Boží ochranu, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, za Emílii Výtiskovou, manžela a nemocnou osobu a za Jarmilu Šeděnkovou a manžela a za živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli budeme slavit slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za + Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, zemřelou rodinu a duše v očistci

Ohlášky 14.5

Aktuální od 13. května 2017 do 20. května 2017 (Aktuality)

5. neděle Velikonoční

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 v kostele tichá adorace.
 • Příští neděli je sbírka na TV Noe.
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová od 8,00 v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne budou již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha sv. a Boží požehnání pro všechny maturanty
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu, za Oldřicha Hudečka a za dar zdraví pro celou rodinu

Ohlášky 7.5

Aktuální od 6. května 2017 do 13. května 2017 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 117 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + rodinu Plevovu, živou a + rodinu Válovu a Gadlinovu a duše v očistci
 • V sobotu oslavíme pouť v Dobroslavicích. Mše sv. bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Mše sv. v Děhylově bude až v sobotu 27. května.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Antonína Klose k nedožitým 90. narozeninám, manželku, syna, sourozence z obou stran a Oldřicha Tichavského
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude tichá adorace.

Ohlášky 30.4

Aktuální od 29. dubna 2017 do 6. května 2017 (Aktuality)

3. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za živou a + rodinu, dar zdraví a dary Ducha sv. a za duše v očistci
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Ladislava Salgu k nedožitým 90. narozeninám, za rodinu Slagovu, Galiovu a Walderovu
předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!