Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Historie

Ohlášky 22.7

Aktuální od 21. července 2018 do 28. července 2018 (Aktuality)

Ohlášky

16. neděle v mezidobí - 22. července

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na brigádu před poutí.
 • Ve středu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku a rodinu Vavrečkovou.
 • Příští neděli je tradiční plesenská pouť. V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Arnošta Waldra, manželku Boženu a živou a + rodinu.
 • Hlavním celebrantem bude P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu v Brně a kaplan Českého olympijského výboru.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a v 15,00 bude mít v kostele
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč povídání o své službě olympijského kaplana, především o třech uplynulých olympiádách, kterých se zúčastnil.

Ohlášky 15.7

Aktuální od 14. července 2018 do 21. července 2018 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V pátek od 8,00 bude velký úklid kostela před poutí. Odpoledne od 16,00 bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdete pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Blažejovu, Balcarovu a Kolářovu.

Ohlášky 8.7

Aktuální od 7. července 2018 do 14. července 2018 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci a za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.

Ohlášky 1.7

Aktuální od 30. června 2018 do 7. července 2018 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 567 Kč.
 • Ve čtvrtek a v pátek bohoslužby mimořádně nebudou.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě, Petra Mikolajka a duše v očistci.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.

Ohlášky 24.6

Aktuální od 23. června 2018 do 30. června 2018 (Aktuality)

Slavnost Narození Jana Křtitele

 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 8 347 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za dar zdraví, Boží ochranu a pomoc
 • V pátek je slavnost sv. Petra a Pavla. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude za živou  a zemřelou rod. Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Sýkorovou z Dobroslavic.

Ohlášky 17.6

Aktuální od 16. června 2018 do 23. června 2018 (Aktuality)

11. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Milana Fracůze, sourozence, rodiče z obou stran, Josefínu Šrubařovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.

Ohlášky 10.6

Aktuální od 9. června 2018 do 16. června 2018 (Aktuality)

10. neděle v mezidobí

 • Po bohoslužbě jsme zváni da farní kavárny.
 • Hned po bohoslužbě bude v kostele krátká schůzka s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli bude První sv. přijímání. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude za děti přistupující k prvnímu sv. přijímání a jejich rodiny.
 • Příští neděli bude sbírka na TV Noe.

Ohlášky 3.6

Aktuální od 2. června 2018 do 9. června 2018 (Aktuality)

9. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 645 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu bude bohoslužba v kapli v Děhylově již ve 14,00. V Dobroslavicích bude bohoslužba v 18,00.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za poděkování a Boží ochranu s prosbou o dary Ducha sv. pro celou rodinu.
 • Hned po bohoslužbě bude v kostele krátká schůzka s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání. Na faře bude po bohoslužbě farní kavárna.

Ohlášky 27.5

Aktuální od 26. května 2018 do 2. června 2018 (Aktuality)

Nejsvětější Trojice

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na Charitu. Vybralo se 4 285 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba ani vyučování náboženství.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovu, Míčkovu a Tománkovu.
 • Za 14 dní v neděli 10. června hned po bohoslužbě bude krátká schůzka s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání.

Ohlášky 20.5

Aktuální od 19. května 2018 do 26. května 2018 (Aktuality)

Slavnost Seslání Ducha sv.

 • Dnes je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka je na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele májová pobožnost a požehnání a poté bude na farní zahradě smažení vaječiny. Všichni jsou zváni.
 • Od dnešní neděle se v sakristii zapisují úmysly na bohoslužby na druhé pololetí roku 2018.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu.
 • V sobotu je Děhylovská poť. Bohoslužba bude v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, Emílii Výtiskovou a manžela a za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna a za Ludmilu Tvarůžkovou
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Po bohoslužbě bude eucharistický průvod (výjimečně o týden dříve než bývalo zvykem). Odpoledne bude 15,00 – 18,00 v kostele tichá adorace. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii.

 

předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!