Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Historie

Přihláška do náboženství

Aktuální od 23. srpna 2020 do 19. září 2020 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2020/21 ve farnosti Ostrava-Plesná

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii, nebo ji doneste na první hodinu výuky, která bude ve čtvrtek 3.9.

Římskokatolická farnost Ostrava Plesná, IČ 48808997 se sídlem Dobroslavická 40/3, Ostrava Plesná, informuje tímto zákonné zástupce dítěte, že bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely evidence účastníků výuky náboženství a poskytování této výuky. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 • Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.

Ohlášky 23.8

Aktuální od 22. srpna 2020 do 29. srpna 2020 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR.
 • Od dnešní neděle (23.8) je opět jen jedna bohoslužba v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku.
 • Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se opět půl hodiny před bohoslužbou ve zpovědnici a v případě zájmu i po bohoslužbě v sakristii nebo venku.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelé rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na webových stránkách farnosti je přihláška do náboženství. Výuka začne ve čtvrtek 3.9 v 15,30 dole na faře. Vzhledem k opakovaným dohadům s rodiči, jejichž děti nenavštěvovaly výuku pravidelně, začíná platit pravidlo, že k prvnímu sv. přijímání mohou přistoupit děti, které chodí do náboženství minimálně 2 roky (ideálně 2. a 3 třída) a neměly odůvodněnou a předem omluvenou absenci vyšší než 20%.
 • Ve čtvrtek 3.9 v 18,15 dole na faře by se krátce sešla farní rada. Je třeba se poradit ohledně aktivit v novém školním roce v souvislosti s epidemiologickými opatřeními (zdali pořádat farní kavárnu, vzdělávání dospělých apod.).

Ohlášky 16.8

Aktuální od 15. srpna 2020 do 22. srpna 2020 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí – 16. srpna

 • Od 14.8 byla pro Moravskoslezský kraj zmírněna epidemiologická opatření a platí zde stejná pravidla jako pro zbytek ČR.
 • V neděli 16.8 ještě budou dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Od neděle 23.8 bude opět jen jedna bohoslužba v 9,00.
 • Během bohoslužeb již není nutné mít na sobě roušku.
 • Při vchodu do kostela je vhodné si vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Epidemiologická opatření se mohou měnit, proto prosím sledujte informace na farních webových stránkách a na vývěsce u kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za sestry Holušovy a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, bratra, syna, zetě Josefa a Jaromíra a duše v očistci.

Ohlášky 9.8

Aktuální od 8. srpna 2020 do 15. srpna 2020 (Aktuality)
 • 19. neděle v mezidobí
 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude za zemřelé rodiče, bratra a syna a živou rodinu. V 10,00 bude bohoslužba na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží vedení a ochranu pro celou rodinu

Ohlášky 2.8

Aktuální od 1. srpna 2020 do 8. srpna 2020 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za maminku Ludmilu Hajdukovou, manžela a dcery.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelého Františka Malcharka, Václava Solského, manželku a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Streitovou a Hruškovou, Gustinu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran a za Emílii Vytiskovou a manžela a za Ludmilu a Aloise Liškovy, jejich rodiče a sourozence
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.

Ohlášky 26.7

Aktuální od 25. července 2020 do 1. srpna 2020 (Aktuality)

Pouť – 26. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na úmysl dárce. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací poutě.

Ohlášky 19.7

Aktuální od 17. července 2020 do 25. července 2020 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí – 19. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • V neděli 19.7 bude bohoslužba v 8,00 za Oldřicha Cholevu, živou a zemřelou rodinu a bohoslužba v 10,00 bude na úmysl dárce.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sobotu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 8,00 a bude za Marii Pavelkovou, manžela, syna a dcery
 • Příští neděli je plesenská pouť. Jako v uplynulých letech budou dvě bohoslužby. Hlavním celebrantem bude P. Petr Fiala, vojenský kaplan Armády ČR.
 • V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Boženu a Arnošta Walderovy, syna Tomáše, živou a zemřelou rodinu.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.
 • Vzhledem k hygienickým opatřením se příští neděli nebudou po bohoslužbách rozdávat koláče.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým úklidem kostela a jeho okolí.

Ohlášky 5.7

Aktuální od 2. července 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

Sv. Cyrila a Metoděje

 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00.
 • Podle aktuálních nařízení pro Moravskoslezský kraj je nutné mít na sobě roušku v případě akcí nad 100 lidí, což platí pro nedělní bohoslužbu v kostele v Plesné.
 • Při bohoslužbách během týdne roušky mít nemusíme.
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na opravy. Vybralo se 7 359 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Voříškovou a Tománkovou.
 • V sobotu mimořádně nebude bohoslužba v v kapli v Děhylově, protože se kolem kaple dělají stavební úpravy, které zamezují přístupu dovnitř. Bohoslužba tedy bude až druhou sobotu v srpnu.
 • V sobotu v 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku, za Eduarda a Jaroslavu Vavrečkovy.
 • Jako každý rok bude v pátek týden před poutí – letos v pátek 17. července - dopoledne od 8,00 velký úklid kostela a odpoledne od 16,00 úklid okolí kostela a fary.

Ohlášky 28.6

Aktuální od 27. června 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Dnes (28. 6) jsou ještě bohoslužby v 8,00 a v 10,00.
 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00. V případě zhoršení epidemiologické situace může však dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Stále platí, že účastníci bohoslužeb si musí u vstupu do kostela vydezinfikovat ruce.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na dostavbu diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi. Vybralo se 5 345 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou v sobotu 11.7 v obvyklých časech 17,00 a 18,00.

Ohlášky 8.3

Aktuální od 7. března 2020 do 14. března 2020 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za přijatá dobrodiní
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!