Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 19. 1.

Historie

Ohlášky 18.1

Aktuální od 17. ledna 2015 do 24. ledna 2015 (Aktuality)

Ohlášky

2. neděle v mezidobí – 18. ledna

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 na faře a bude za Evu Habustovou k nedožitým 45. narozeninám a rodinu Kusynovou.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Antonína Hudečka, syna Antonína, manželku, zetě, rodiče z obou stran s prosbou o další ochranu Boží
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Příští týden probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Děkujeme všem, kteří se účastní Tříkrálové sbírky.

Ohlášky 11.1

Aktuální od 10. ledna 2015 do 17. ledna 2015 (Aktuality)

Ohlášky

Křtu Páně – 11. ledna

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 na faře a je na ni zatím volný úmysl.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Elišku a Dagmar Sýkorovy a celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Příští neděli po bohoslužbě bude na faře farní kafe. Prosíme, doneste něco dobrého k posezení u kávy.
 • Děkujeme všem, kteří se účastní Tříkrálové sbírky.

Nabídka zaměstnání v Charitě

Aktuální od 6. ledna 2015 do 20. ledna 2015 (Aktuality)

Charita Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení pro PORADNU cHARITY oSTRAVA na pracovní pozici:

 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz, zástup za rodičovskou dovolenou
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zajímavou a smysluplnou práci v oblasti sociálního poradenství
 • zázemí stabilní neziskové organizace
 • podporu v dalším vzdělávání, malý pracovní kolektiv

Pracovní náplň:

 • sociální poradenství
 • účast na tvorbě metodik
 • · podílení se na zvyšování kvality sociální služby

 

Požadujeme:

 • splnění odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zájem o práci s lidmi nacházející se v obtížné životní situaci
 • profesní dovednosti a osobnostní předpoklady pro poskytování poradenství a krizové pomoci
 • praxe v oboru výhodou
 • znalost standardů kvality sociálních služeb
 • výborné komunikační schopnosti a psychická odolnost
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost práce na PC
 • ztotožnění se s filosofií Charity Ostrava a etickým kodexem Charity ČR

 

 

Místo výkonu práce: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

Zájemci o uvedenou pracovní pozici, splňující požadovaná kriteria, mohou zaslat v termínu do 23. 1. 2015 přihlášku do výběrového řízení spolu se svým životopisem a motivačním dopisem (max.1/2 A4) na e-mailovou adresu: sarka.ticha@charita.cz

 

Předpokládaný termín nástupu: únor 2015

 

Kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří postoupí do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční koncem ledna 2015.

Bližší informace: Bc. Karolina Václavková, vedoucí Poradny Charity Ostrava, tel.: 599 526 906,

e-mail: cho.poradna@charita.cz, www.ostrava.charita.cz

 

Charita Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní dům sv. Františka – azylový dům
a noclehárna na pracovní pozici:

 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek (práce na ranní a odpolední směny)
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zajímavou a smysluplnou práci
 • zázemí stabilní neziskové organizace
 • podporu v dalším vzdělávání

Pracovní náplň:

 • sociální práce s uživateli služby (koordinace individuálního plánování)
 • sociální poradenství
 • nácvik sociálních dovedností
 • zprostředkování návazných služeb
 • účast na tvorbě metodik střediska
 • · podílení se na zvyšování kvality sociální služby
 • vedení dokumentace uživatelů (včetně elektronické databáze)

 

Požadujeme:

 • splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka podle
  §109 a §110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • praxe v oboru na pozici sociálního pracovníka výhodou
 • znalost standardů kvality sociálních služeb
 • výborné komunikační schopnosti a psychická odolnost
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost práce na PC
 • ztotožnění se s filosofií Charity Ostrava a etickým kodexem Charity ČR
 • motivaci k práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené

 

Místo výkonu práce: Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

Zájemci o uvedenou pracovní pozici, splňující požadovaná kriteria, mohou zaslat v termínu do 23. 1. 2015 přihlášku do výběrového řízení spolu se svým životopisem a motivačním dopisem (max.1/2 A4) na e-mailovou adresu: cho.frantisek@charita.cz

 

Předpokládaný termín nástupu: 2. 3. 2015

 

Kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří postoupí do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční dne 6. 2. 2015.

Bližší informace: Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. Františka, tel.: 599 527 496,

mobil: 737 553 171, e-mail: cho.frantisek@charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Ohlášky 4. ledna

Aktuální od 3. ledna 2015 do 10. ledna 2015 (Aktuality)

Ohlášky

2. nedeěle vánoční – 4. ledna

 • v úterý je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Mše sv. bude v kostele v 16,45 a bude se při ní žehnat voda, kadidlo a křída.
 • Ve čtvrtek mše sv. nebude. Vyučování náboženství bude normálně.
 • V sobotu v 16,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově. Na základě přání místních v Dobroslavicích v lednu mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Karla Hruzíka, manželku Lydii a celou rodinu.
 • Děkujeme všem, kteří se účastní Tříkrálové sbírky.

Ohlášky 28.12

Aktuální od 28. prosince 2014 do 3. ledna 2015 (Aktuality)

Ohlášky

Sv. Rodiny – 28. prosince

 • Dnes po mši sv. bude v kostele tradiční zpívání u Jesliček.
 • Ve středu je silvestr. Mše sv. bude v 15,30 a bude za + Stanislava Bochňáka, rodiče a živou a zemřelou rodinu.
 • Ve čtvrtek je Nový rok. Církev slaví slavnost P. Marie. Mše sv. bude v 9,00 a bude za rodinu Poštulkovou z Martinova
 • V pátek 2. 1 je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 na faře a bude na poděkování s prosbou o požehnání a Boží ochranu
 • Příští neděli při mši sv. bude naše schola s dalšími hosty zpívat tzv. Missu brevis.

Ohlášky 21.12

Aktuální od 20. prosince 2014 do 27. prosince 2014 (Aktuality)

Ohlášky

4. neděle adventní – 21. prosince

 • Dnes po mši sv. bude v kostele tichá adorace a během ní příležitost k předvánoční zpovědi.
 • Ve středu je Štědrý den. „Půlnoční“ bohoslužba bude v 22,00.
 • Ve čtvrtek 25. 12 na Boží hod vánoční bude mše sv. v 9,00 a bude za
  + Jaroslava Drkoše, oboje rodiče a živou rodinu.
 • V pátek 26. 12 na sv. Štěpána bude mše sv. za Ladislava Holušu k nedožitým 90. narozeninám, rodiče z obou stran a živou a + rodinu. Na sv. Štěpána již není povinná účast na bohoslužbě.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Mše sv. bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za hojnost milostí s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu pro všechny rodiny. Během bohoslužby mohou manželé obnovit svůj manželský slib. Po mši sv. bude zpívání u jesliček.
 • Děkujeme všem, kteří připravili stromky do kostela.

Vánoční bohoslužby Ostrava 2014

Aktuální od 20. prosince 2014 do 6. ledna 2015 (Aktuality)

Vánoční bohoslužby Ostrava 2014

Ohlášky 14.12

Aktuální od 13. prosince 2014 do 20. prosince 2014 (Aktuality)

OHLÁŠKY 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 14. PROSINCE

• Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravu ostravské katedrály. Vybralo se 5 558 Kč.

• Po mši sv. jsme zváni na faru na posezení u kávy a dobrých koláčů.

• Od prosince jsou bohoslužby během týdne slouženy na faře, kde k tomu byly upraveny prostory ve vstupní hale. Zpovídat se bude přede mší v kanceláři.

• Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 na faře a bude za +Zdeňka Hrbáče, rodiče z obou stran a sourozence.

• Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Hoferkovou, Turzovou a Kaderkovou a za duše v očistci.

• Příští neděli se bude zpovídat již od 8,00 a po mši sv. bude v kostele tichá adorace a příležitost k předvánoční zpovědi.

Kdo máte zájem o nedělní misálky pro děti na mezidobí a postní dobu, zapište se do konce roku prosím v sakristii.

• Děkujeme všem za páteční velký předvánoční úklid kostela.

Ohlášky 7.12

Aktuální od 6. prosince 2014 do 20. prosince 2014 (Aktuality)

Ohlášky

2. neděle adventní – 7. prosince

 • Dnes je sbírka na opravu ostravské katedrály.
 • Po mši sv. bude mikulášské setkání.
 • Od prosince jsou bohoslužby během týdne slouženy na faře, kde k tomu byly upraveny prostory ve vstupní hale. Zpovídat se bude přede mší v kanceláři.
 • V pondělí je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše sv. bude v 16,45 na faře a bude za + Věru Martiníkovou, živou a + rodinu. Ve čtvrtek mše sv. nebude.
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v Děhylově a bude za Františku Tyralovou a manžela, jejich rodiče a sosurozence, za Antonína Troubeckého a jeho manželku, duše v očistci a za živou rodinu Tyralovou a za živou a + rodinu Valochovou a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Martu Tvarůžkovou k 1. výročí úmrtí a manželku Františku a duše v očistci
 • Příští neděli bude po mši sv. na faře farní kafe. Koláče a buchty k občerstvení tentokrát nemusíte připravovat – předvánoční farní kafe bude vždy pojato jako poděkování za Vaši práci pro kostel a farnost.
 • V pátek 12. prosince v 7,30 bude velký předvánoční úklid kostela. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci a kteří o úklid kostela pečují.
 • Jsou ještě volné intence na mše sv. na první pololetí příštího roku na bohoslužby během týdne. Intence si můžete zapsat v neděli po mši sv. v sakristii nebo se domluvte s p. Marií Kňurovou, která intence zapisuje.
 • V sakristii si také můžete zakoupit nedělní misálky pro děti. Jsou to sešity pro jednotlivé neděle na adventní a vánoční dobu, kde je uveden text evangelia a zamyšlení nad ním. Misálky jsou vhodné pro děti od 4 do 12 let. Cena adventní a vánoční sady je 30 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří minulou neděli pomohli s organizací autogramiády, farního kafe a organizací koncertu.

Přehled bohoslužeb prosinec 2014

Aktuální od 30. listopadu 2014 do 31. prosince 2014 (Aktuality)

Přehled bohoslužeb prosinec 2014

Přehled bohoslužeb prosinec 2014

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!