Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Svátek Těla a Krve Páně

Aktuální od 24. května 2012 do 10. června 2012 (Aktuality)

Ježíšovu přítomnost v našem životě si připomeneme na svátek Těla a Krve Páně v neděli 10.6.2012 průvodem kolem kapliček.

adventní příprava

Aktuální od 28. listopadu 2011 do 24. prosince 2011 (Aktuality)

"Bděte" je první řešení z adventní neděle. Přečtěte si celý článek, tam najdete úkoly pro tento týden.

"Bděte" je první řešení z adventní neděle.

Ve škole, vám někdy pan učitel řekne: "Petře, nespi! Proč nevíš, na které stránce čteme?" To jistě neznamená, že by Petr opravdu usnul. On se nesoustředil na to kde ostatní právě četli, nedával pozor.

První úkol je, aby jste se snažili být bdělí ve škole. Což znamená soustředit se, myslet na to co se ve škole právě probírá, co učitel říká, nebo dávat pozor na to co máte udělat. Někdy je to hračka, ale stane se, že vás něco vyruší a už jste myšlenkama někde jinde.

Druhý úkol je být bdělý doma. Takže se snažte zvlášť teď doma pomáhat rodičům. Neodkládat, když po vás chtějí, aby jste jim pmohli s nádobím. Nevymlouvat se, kdych chtějí např. pomoct s úklidem, atd. Přeju, ať se vám to opravdu daří.

Takže napište jak jste se snažili, překonali, nebo jste se dokázali rychle "probrat" a soustředit se na učení.

Menší děti můžou úkol nakreslit.

Úkoly můžete splnit jakýkoli den v tomto týdnu.

Oslavili jsme 285. výročí kaple Navštívení Panny Marie v Děhylově

Aktuální od 7. června 2011 do 21. června 2011 (Aktuality)

Pár dní před církevním svátkem Navštívení Panny Marie, v sobotu 28. května 2011, se sloužila slavnostní mše svatá. Oslavili jsme 285. výročí od postavení kaple Navštívení Panny Marie v Děhylově.

Kaple byla postavena v roce 1726, vysvěcena o dva roky později v roce 1728, jak o tom svědčí zápis v děkanské matrice v Bílovci.

Kromě děhylovských farníků se mše zúčastnilo hodně místních, ale i přespolních hostů.

Po mši svaté se konalo v přilehlé hasičské zbrojnici malé pohoštění pro všechny přítomné. Byla zde rovněž nainstalována výstavka, která seznámila s historií kaple, s její nedávnou rekonstrukcí, ale i s její kulturně společenskou úlohou. Přátelské setkání se vydařilo.

285. výročí postavení kaple Navštívení Panny Marie v Děhylově

Aktuální od 7. května 2011 do 28. května 2011 (Aktuality)

V sobotu 28. května od 16 hod, bude slavností bohoslužba k 285. výročí postavení kapličky v Děhylově.

Všichni jsou srdečně zváni. Po mši pak bude pohoštění.

Po mši svaté bude v přilehlé hasičské zbrojnici malé posezení s farníky i vzácnými hosty.

2011 První Svaté Přijímání

Aktuální od 7. května 2011 do 5. června 2011 (Aktuality)

První Svaté Přijímání dětí v naší farnosti společně oslavíme 5. června při nedělní mši svaté od 9 hod.

velikonoce2011

Aktuální od 29. března 2011 do 25. dubna 2011 (Aktuality)

Pořad bohoslužeb na přelomu postní doby a velikonoc v roce 2011.

Zelený čtvrtek 21.4. v 17:30

Velký pátek 22.4. v 17:30

Vigilie Vzkříšení 23.4. v 20:30

Neděle Vzkříšení 24.4. v 9:00

Velikonoční pondělí 25.4. v 9:00

Vyhodnocení tříkrálové sbírky 2011

Aktuální od 28. ledna 2011 do 28. února 2011 (Aktuality)

Výsledky tříkrálové sbírky v plesenské farnosti.

Mikolájek Pavel + děti 7 210,-
Čechová Barbora, Čech Marek, Chaloupková Jana 9 104,-
Mihálik Ľubomír + děti 10 889,-
Schlossárková Zdeňka, p. Schlossárek, p. Lehen 12 156,-
Celkem Plesná 39 359,-
Dvořáčková Libuše, Hrdinová Markéta 10 822,-
Růžičková Barbora, Tyralová Veronika 8 109,-
Celkem Děhylov 18 931,-
Plaček Milan + hasičská mládež 12 517,-
Hrubý Bořivoj + děti 6 305,-
Celkem Martinov 18 822,-
Jan Osmančík 19 088,-
OÚ Dobroslavice 800,-
Celkem Dobroslavice 19 888,-

Celkem za Farnost Plesná 97 000,- Kč, cožje o 6 074,- Kč více oproti loňskému roku. Za Charitu Ostrava bylo vykoledováno 1 280 000,- Kč, což je o 65 000,- Kč více oproti loňskému roku.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli, vřelý a úpřimný dík patří všem koledníkům.

Biřmování pozvání

Aktuální od 8. listopadu 2010 do 14. listopadu 2010 (Aktuality)

Milí farníci. Dne 14.11. v 10 hod přijmeme v kostele sv. Jakuba v Plesné svátost biřmování. Jste srdečně zváni, budeme rádi, když přijdete (biřmovanci Barbora, Marek, Jan, Terezie, Martin, Lukáš, Helena, Ondra, Adéla, Simona, Martin).

Možnost získání odpustků pro duše v očistci

Aktuální od 25. října 2010 do 8. listopadu 2010 (Aktuality)

Odpustky, jsou projevem naší lásky k druhému člověku a Bohu, proto jimi lze pomáhat dokonce našim bližním, kteří již zemřeli...

Je to něco jako když se někomu nedaří, my mu v jeho obtížích pomůžeme a on si té pomoci tak bude vážit, že zatouží po tom být lepší. Odpustky lze 1. a 2. listopadu získat pro duše v očistci a to za těchto okolností: vykonat svatou zpověď, být na svatém přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce. Dále je potřeba se pomodlit v kostele modlitbu Otče náš a Vyznání víry. Navíc je možné získat odpustky od 1. do 8. listopadu pro duše v očistci, pokud věřící vykoná svatou zpověď, přistoupí ke svatému přijímání a pomodlí se na úmysl Svatého otce; a spolu s tím se při návštěvě hřbitova pomodlí třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat jen odpustky částečné. Případné otázky, nejasnosti o. Jiří rád osobně zodpoví.

Třebovický koláč 2010

Aktuální od 19. září 2010 do 26. září 2010 (Aktuality)

I my farníci, z plesenské farnosti, jsme se šli podívat na každoročný tradiční Třebovický koláč, který probíhal ve dnech 17. až 19. září v areálu Třebovického parku v městském obvodě Ostrava - Třebovice.

Na vystoupeních, kterých byla celá řada, jsme slyšeli folk, country, bluegrass a folklor. Ze všeho nejvíce se naší schole líbila křesťanská skupina Paprsky.

V parku vládla příjemná atmosféra, i počasí se vydařilo. V posezení u dobré hudby jsme si koupili svařák, pivo nebo limonádu. U vstupu se prodávaly třebovické koláče.

Pro přiblížení Vám chci ukázat několik fotek z nedělních vystoupení.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!