Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 29.9

Aktuální od 28. září 2019 do 5. října 2019 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již od 16,45, zatím jsou v kostele a od 7.11 budou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Příští neděli je v České republice sčítání návštěvníků kostela. Sčítání proběhne na závěr bohoslužby.

Ohlášky 22.9

Aktuální od 21. září 2019 do 28. září 2019 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Františku Košařovou, manžela, vnuka Petra a dar zdraví pro živou rodinu
 • V sobotu je slavnost sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, živou a + rodinu Mikolajkovou, Mitáčkovou a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Ohlášky 15.9

Aktuální od 14. září 2019 do 21. září 2019 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za + + Václava Mikšíka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Penkalovou a ochranu P. Marie.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Ohlášky 8.9

Aktuální od 7. září 2019 do 14. září 2019 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za + Margaretu Širockou, manžela, zetě Ladislava, rodiče z obou stran a ochranu P. Marie pro živou rodinu
 • V úterý 10.9 v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu – Putování barokní Evropou.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Oldřišku Lazarovou a manžela, snachu Květoslavu, rodinu Urbanovou, Bestovou a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa a Jaromíra, rodiče a duše v očistci.
 • Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Sbírka bude na církevní školy.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Ohlášky 1.9

Aktuální od 31. srpna 2019 do 7. září 2019 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy. Vybralo se 3 918 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za uzdravení nemocné osoby.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství. První hodina bude tento čtvrtek 5.9 v 15,30.
 • Tuto sobotu 7. 9 je v bazilice ve Frýdku pouť ostravského děkanátu za nová duchovní povolání a obnovu rodin. V 16,00 je růženec, v 17,00 adorace a v 18,00 mše sv. s o. biskupem Martinem.
 • Za týden v úterý 10.9 v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu – Putování barokní Evropou.
 • Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude za 14 dní v neděli 15. září.

Ohlášky 25.8

Aktuální od 24. srpna 2019 do 31. srpna 2019 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za dary Ducha sv. pro děti, studenty a učitele v následujícím školním roce. Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Přihláška do náboženství

Aktuální od 17. srpna 2019 do 15. září 2018 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2019/20

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii, nebo ji doneste na první hodinu výuky, která bude ve čtvrtek 5.9.

Ohlášky 18.8

Aktuální od 17. srpna 2019 do 24. srpna 2019 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Ohlášky 11.8

Aktuální od 10. srpna 2019 do 17. srpna 2019 (Aktuality)

Ohlášky

19. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Jaroslavu Drkošovou.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ludmilu Galiovou, živou a + rodinu Galiovu, Hudečkovu a Salgovu.

Ohlášky 4.8

Aktuální od 3. srpna 2019 do 10. srpna 2019 (Aktuality)

17. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V sobotu bude bohoslužba v 17,00 v kapli v Děhylově.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.

užba v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!