Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Historie

Ohlášky 1.3

Aktuální od 1. března 2020 do 7. března 2020 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Dnes po bohoslužbě jsme zván do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ neděli. Vybralo se 5 903 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a zemřelou rodinu. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • V pátek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli po bohoslužbě bude dole na faře 10,00 – 11,00 biblická hodina. Tématem bude život v době Ježíšově (zeměpis Palestiny, židovské svátky a náboženský život), synoptická evangelia a evangelium podle Matouše.
 • V postní době jsou křížové cesty v 8,30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam, který je v sakristii.

Ohlášky 24.2

Aktuální od 22. února 2020 do 29. února 2020 (Aktuality)

7. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 126 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní doba. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za zemřelou Anežku Chamrádovou a zemřelého manžela, sourozence, jejich rodiče, za zemřelou Marii Kašovou a zemřelého Valentina Kašu, za zemřelého Ivana Nykla, manželku a za duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jana Růžičku mladšího, Márii Gramatovou, Jana Gramatu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Bohoslužba bude zaměřená pro děti a po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • V postní době budou křížové cesty v 8,30. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace. Proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 16.2

Aktuální od 15. února 2020 do 22. února 2020 (Aktuality)

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Dnes 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za dar zdraví pro nemocnou Klárku
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava a Jaroslavu Sobkovy, Břetislava Vaněčka, živou a zemřelou rodinu

Ohlášky 9.2

Aktuální od 8. února 2020 do 16. února 2020 (Aktuality)

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes po bohoslužbě (10,00 – 11,00) bude dole na faře biblická hodina. Tématem bude vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků, na kterých byl Nový zákon napsán.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Emilii Bochňákovou, manžela, syny, zetě a snachy
 • Příští čtvrtek (13.2) nebude vyučování náboženství z důvodu jarních prázdnin v okrese Ostrava.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Valentina a Matyldu Kňurovy, dcery Slávku, Maňku, syna Jaromíra a duše v očistci
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Za 14 dní bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Příští neděli (16.2) 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.

Ohlášky 2.2

Aktuální od 1. února 2020 do 8. února 2020 (Aktuality)

Uvedení Páně do chrámu

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 10 423 Kč.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Tento (4.2) a příští čtvrtek (11.2) nebude vyučování náboženství z důvodu jarních prázdnin v okresech Opava a Ostrava.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude za Vlastu a Ladislava Vavrečkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • V sobotu v 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a zemřelou rodinu Mikšíkovu a Röbelovu.
 • Příští neděli 10,00 – 11,00 bude dole na faře biblická hodina. Tématem bude vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků, na kterých byl Nový zákon napsán.
 • Další biblické hodiny budou o nedělích 8.3 a 5.4. Budeme se zabývat Novým zákonem.

Ohlášky 26.1

Aktuální od 25. ledna 2020 do 1. února 2020 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Papež František vyhlásil dnešní den Nedělí Božího slova.
 • Dnes po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování Pánu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za dar zdraví pro dceru přátel.
  Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • O nedělích 9.2, 8.3 a 5.4 bude po bohoslužbě dole na faře Biblická hodina. Budeme se zabývat Novým zákonem.

Ohlášky 19.1

Aktuální od 18. ledna 2020 do 25. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou rodinu Plevovu, živou a zemřelou rodinu Gadlinovu, Valovu a za dar zdraví
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu
 • Papež František vyhlásil příští neděli Nedělí Božího slova. Do kostela si proto každý může donést svou Bibli. Bible budou po kázání požehnány.
 • Příští neděli po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 11.1

Aktuální od 11. ledna 2020 do 18. ledna 2020 (Aktuality)

Křtu páně

 • Dnes končí vánoční doba.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelého Jana Holušu, manželku a živou a zemřelou rodinu
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky.

Ohlášky 5.1

Aktuální od 4. ledna 2020 do 11. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle vánoční

 • Zítra je slavnost Zjevení Páně – Tři králové. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Karla Šilera, manželky Terezii a Marii, děti a vnoučata
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.
 • Od dnešní do příští neděle je alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis jednotlivých bohoslužeb v Ostravě je vzadu na vývěsce.

Ohlášky 29.12

Aktuální od 28. prosince 2019 do 4. ledna 2020 (Aktuality)

Sv. Rodiny

 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se celkem 21 903 Kč.
 • V úterý je silvestr. Bohoslužba bude v 15,30 a bude na úmysl dárce. Od 15,00 bude v kostele příležitost k tiché adoraci.
 • Ve středu je Nový rok. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela, rodiče a sourozence
 • Ve čtvrtek a v pátek mimořádně bohoslužby nebudou.
 • Příští neděli je 2. neděle vánoční. Bohoslužba bude v 9,00 a bude k nedožitým padesátinám Evy Habustové, zemřelou rodinu Kusynovou a Řezáčovou
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!