Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 17. 10.

Historie

Ohlášky 27.5

Aktuální od 26. května 2018 do 2. června 2018 (Aktuality)

Nejsvětější Trojice

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na Charitu. Vybralo se 4 285 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba ani vyučování náboženství.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovu, Míčkovu a Tománkovu.
 • Za 14 dní v neděli 10. června hned po bohoslužbě bude krátká schůzka s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání.

Ohlášky 20.5

Aktuální od 19. května 2018 do 26. května 2018 (Aktuality)

Slavnost Seslání Ducha sv.

 • Dnes je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka je na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele májová pobožnost a požehnání a poté bude na farní zahradě smažení vaječiny. Všichni jsou zváni.
 • Od dnešní neděle se v sakristii zapisují úmysly na bohoslužby na druhé pololetí roku 2018.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu.
 • V sobotu je Děhylovská poť. Bohoslužba bude v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, Emílii Výtiskovou a manžela a za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna a za Ludmilu Tvarůžkovou
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Po bohoslužbě bude eucharistický průvod (výjimečně o týden dříve než bývalo zvykem). Odpoledne bude 15,00 – 18,00 v kostele tichá adorace. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii.

 

Ohlášky 13.5

Aktuální od 12. května 2018 do 19. května 2018 (Aktuality)

7. neděle Velikonoční

 • Místo čtvrtku bude bohoslužba v pondělí v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Hajdukovou a Sýkorovou s prosbou o další ochranu a pomoc.
 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, rodinu Tichavskou, Stanislava Penkalu a Boží ochranu.
 • Odpoledne v 14,30 bude v kostele májová pobožnost a požehnání a poté bude na farní zahradě smažení vaječiny.
 • Od příští neděle od 8,00 v sakristii se budou zapisovat úmysly na bohoslužby na druhé pololetí roku 2018.

 

 

 

 

Ohlášky 6.5

Aktuální od 5. května 2018 do 12. května 2018 (Aktuality)

6. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 12 442 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Čechovou a dary Ducha sv.
 • Příští sobotu 12.5 dopoledne 8 – 11h bude brigáda – je třeba pomoci se sekáním velkých kusů dřeva z pokácených stromů. Kdo můžete přijít pomoci, vemte si prosím sekeru, případně klíny a velké kladivo. Práce je i pro ženy – je třeba uklidit spodní prostory fary. Díky všem, kdo můžete přijít pomoci.
 • V sobotu je Dobroslavická pouť u příležitosti svátku patrona kaple sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužba bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu a Oldřicha Hudečka
 • Úmysly na bohoslužby na druhé popoletí roku 2018 se budou zapisovat od neděle 20. května.

Ohlášky 29.4

Aktuální od 28. dubna 2018 do 5. května 2018 (Aktuality)

5. neděle velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude za dary Ducha sv., Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ladislava Salgu, živou a + rodinu Salgovu, Walderovu a Galiovu

Ohlášky 22.4

Aktuální od 21. dubna 2018 do 28. dubna 2018 (Aktuality)

4. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za mimořádnou sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu. Vybrali jsme 10 099,- Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od příštího čtvrtku 26.4 budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele  a bude za živou a + rodinu Kuzníkovou a Šimíkovou
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za syna a manžela, rodinu Šilerovu, Vítečkovu a Soňu Gavlasovou

Synoda o mládeži

Aktuální od 19. dubna 2018 do 29. června 2018 (Aktuality)

Biskupská synoda je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě.

Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat.

Výzva otce biskupa Tomáše Holuba

https://www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc

Kroky jak na to:

Synoda o mládeži – jak nám můžeš říct svůj názor

1.      Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)

2.      Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky do 31. 8. 2018

3.      Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)

4.      1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže

5.      Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)

Díky za spolupráci, o. Kamil Strak a sekretariát Sekce pro mládež ČBK

Ohlášky 15.4

Aktuální od 14. dubna 2018 do 21. dubna 2018 (Aktuality)

3. neděle velikonoční

 • Dnes byla mimořádná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za všechny zemřelé v rodině
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězlavu Perončíkovu, rodiče Jeronýma Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy

Ohlášky 8.4

Aktuální od 7. dubna 2018 do 14. dubna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

2. neděle Velikonoční

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na kněžský seminář. Vybralo se 12 588 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude na poděkování za 60 let společného života s prosbou o další požehnání a ochranu pro celou rodinu
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Josefa Velce, manželku Elišku, k jejím nedožitým 90. narozeninám, za rodiče z obou stran a za duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou   s prosbou o dar zdraví a další Boží ochranu.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava
 • Příští neděli bude mimořádně sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a blízkého východu. Naši biskupové nám k této sbírce zasílají následující slova:

Drazí bratři a sestry,

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky 1.4

Aktuální od 31. března 2018 do 7. dubna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

Velikonoční neděle

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 4 870 Kč.
 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Zítra v pondělí bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za rodinu Plevovu, za živou a + rodinu Valovu, Gadlinovu a duše v očistci
 • Od změny času jsou bohoslužby během týdne v 17,30.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna, zetě a za Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 dole na faře a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Hruzíka, dceru, rodiče a duše v očistci. Bohoslužba je zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Děkujeme všem za pomoc při přípravě a organizaci velikonočních obřadů.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!