Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 9. 7.

Historie

Svátost biřmování

Aktuální od 13. dubna 2010 do 14. listopadu 2010 (Biřmování)

Když nastal den letnic ... byli všichni naplněni Duchem svatým (Sk 2,1.4).

Svátost biřmování v naší farnosti pro 9 mladých členů se uskuteční dne 14. listopadu 2010 při mši svaté v 10.00.

Historie kostela svatého Jakuba

Aktuální od 27. března 2010 do 13. dubna 2010 (Historie)

Kostel je nejstarší a nejcennější kulturní památka Plesné. Původní dřevěný kostelík byl postaven pravděpodobně ve 13. století.

Farnost zde byla založena později buď od opatství žďárského nebo od některého světského držitele, jemuž klášter ves Plesnou ve 14. století (po roce 1300) přepustil. Kostel stál na současné školní zahradě a kolem něj hřbitov obehnaný kamennou zdí. Dle popisu v děkanské kronice Hlučín z roku 1764 byl celý dřevěný, neměl žádnou klenbu, jen deskami zevnitř na krovech obitý. Neměl ani věž, ale pouze zvonici. Na ní byly dva zvonky, jež vážily dohromady asi půl centýře (= kolem 30 kg). První měl nápis: Ave Maria gratia pléna 1515 a druhý byl bez nápisu (je pravděpodobné, že byl-li bez nápisu, byl ještě strší). Sákristii měl na evangelní straně (jako nový kostel) – byla maličká, ale docela suchá. Kazatelna na straně epištolní, na kterou se vcházelo přímo z kostela. Křtitelnice z dobrého kamene, ale bez sochy svatého Jana Křtitele. Kostel i hlavní oltář byly zasvěceny svatému Jakubu staršímu. Boční oltáře nejsou. V kostele byla jedna krypta (hrobka). Posvícení se slavilo nejbližší neděli po svatém Martinu.

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2010

Aktuální od 2. března 2010 do 5. března 2010 (Aktuality)

„Velké věci se často rodí z maličkostí. I Vy, koledníci a koledníčci, zdánlivě konáte malou věc, když se zapojíte do sbírky, která se na památku vánočních událostí nazývá TŘÍKRÁLOVÁ. Díky ní je pomoženo mnoha lidem k odstranění bolesti a utrpení. Stejně jako bibličtí mudrci, i Vy se vzdáváte tepla a pohodlí, svých domovů, a přinášíte poselství lásky, radosti a naděje …“.

Těmito pěknými slovy v dopise všem koledníkům poděkovali biskup Mons. F. V. Lobkowicz a ředitel Diecézní charity Mgr. Lukáš Curylo.

A jak tato ušlechtilá a záslužná akce proběhla letos v našem obvodu? Stejně jako v uplynulých letech ji zajišťovaly celkem čtyři skupinky:

1. skupinka – paní Zdeňka Schlossarková, pan Jan Schlossarek a pan Bohumil Lehen;
2. skupinka
– pan Pavel Mikolajek s dětmi – Janem Mikolajkem, Barborou Kratochvílovou a Jakubem Kratochvílem;
3. skupinka
– pan Pavel Mikolajek s mládeží – Markem Čechem, Barborou Čechovou a Janou Chaloupkovou;
4. skupinka
– Ing. Lubomír Mihálik, Mgr. Jaromíra Miháliková s dětmi – Petrem Laňkou, Silvií Romanovou Lucií Mydlarčíkovou.

V Plesné bylo celkem vykoledováno 37.797,- Kč, což je o 1.624,- Kč více než v roce 2009. Za celou plesenskou farnost 90.926,- Kč; za Charitu Ostrava celkem 1.214.344,- Kč, tedy o 51.000,- Kč více oproti loňsku. K čemu budou tyto finanční prostředky využity, jsme byli informováni v PLESU č. 5 v prosinci minulého roku.
Děkujeme všem občanům, kteří dle svého uvážení a svých možností přispěli na tuto krásnou celostátní akci. Vřelý a upřímný dík rovněž patří všem koledníkům, kteří jako vyslanci potřebných vyšli do ulic prosit o dar na pomoc lidem v nouzi.

Ing. Jaromír Kňura

Charitativní novoroční koncert

Aktuální od 3. ledna 2010 do 17. ledna 2010 (Aktuality)

Dne 3.1.2010 Dobrovolnické centrum Adra v Ostravě uspořádalo "Charitativní novoroční koncert" v kostele sv. Jakuba v Plesné.

Více se dočtete na stránkách dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

předchozí 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!