Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 28.7

Aktuální od 27. července 2019 do 3. srpna 2019 (Aktuality)

Plesenská pouť

 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na pečení buchet a organizaci dnešní poutě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na poděkování za dar víry, přijaté milosti a prosbu o dary ducha sv. pro celou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Lehenovou a Niklovou a duše v očistci.

Plesenská pouť

Aktuální od 21. července 2019 do 28. července 2019 (Aktuality)

Bohoslužby během nedělní poutě 28.7 jsou v 8,00 a v 10,30. Ve 14,30 je v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.

Ohlášky 21.7

Aktuální od 20. července 2019 do 27. července 2019 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o další pomoc a ochranu
 • Příští neděli bude plesenská pouť. Bohoslužby budou v 8,00 (za farníky) a v 10,30 (za + Arnošta, Boženu a Tomáše Walderovy). Sbírka bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Ing. Lukáš Mocek, novokněz z Ostravy – Třebovic. Po obou bohoslužbách bude udílet novokněžské požehnání.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
 • Prosíme ochotné farníky, aby před bohoslužbami příští neděli donesli buchty nebo koláče, které by se pak rozdávaly po bohoslužbách.
 • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s úklidem kostela a okolí fary před poutí.

 

Ohlášky 14.7

Aktuální od 13. července 2019 do 20. července 2019 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Všianskou, Göbelovu, Stařinskou a Januši Bělíkovou
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu
 • Příští pátek 19.7 od 8,00 bude velký úklid kostela a v 16,00 bude brigáda – úklid okolí kostela a fary před poutí. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 7.7

Aktuální od 7. července 2019 do 13. července 2019 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy  minulou neděli. Vybralo se 5889 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Vajtrovu, Tománkovu a Kubicovu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Zdeňku a Zdeňka Bochňákovy, Eduarda a Jaroslavu Vavrečovy
 • Za 14 dní v pátek 19.7 od 8,00 bude velký úklid kostela a v 16,00 bude brigáda – úklid okolí kostela a fary před poutí. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 30.6

Aktuální od 29. června 2019 do 6. července 2019 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy, Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na úmysl dárce.
 • Mimořádně o týden dříve bude v sobotu v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za +  Miroslavu Nogovou, manžela, syna, sestru a rodiče, za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a za duše v očistci
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Pavla a Jiřího Holušu, rodiče, živou a + rodinu

Ohlášky 23.6

Aktuální od 22. června 2019 do 29. června 2019 (Aktuality)

Těla a krve Páně

 • Dnes po bohoslužbě bude eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kapliček a okolí.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude živou a + rodinu Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ludmilu Hajdukovou k nedožitým 90 narozeninám, + manžela a děti a duše v očistci
 • Příští neděli je sbírka na opravy.

Ohlášky 16.6

Aktuální od 15. června 2019 do 22. června 2019 (Aktuality)

Nejsv. Trojice

 • Děkujeme za sbírku na Charitu minulou neděli. Vybralo se 4 288 Kč.
 • Děkujeme také všem, kteří pomohli s organizací farní vaječiny minulou neděli.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Ladislava Salgu, rodiče z obou stran a rodinu Galiovu.
 • Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po bohoslužbě bude tradiční eucharistický průvod ke 4 kaplím kolem kostela.

Ohlášky 9.6

Aktuální od 8. června 2019 do 15. června 2019 (Aktuality)

Seslání Ducha sv.

 • Dnes je sbírka na Charitu.
 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání a poté bude na farní zahradě vaječina. Jako v minulých letech zábavu doplní cimbálový soubor Lipka. Prosíme, doneste odpoledne do kuchyně vejce ke smažení a buchty k občerstvení.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude K 1. výročí úmrtí Ladislava Boháče a za rodiče a bratra.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Marii Plevovou, manžela a zetě a duše v očistci.

Ohlášky 2.6

Aktuální od 1. června 2019 do 8. června 2019 (Aktuality)

7. neděle velikonoční – 2. června

 • Děkujeme za sbírku na pomoc křesťanům Blízkého výchovu minulou neděli. Vybralo se 9 275 Kč.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku. Zapisuje se od 8,00 v sakristii a po bohoslužbě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 18,30 tichá adorace.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za nedávno zesnulou Aloisii Drastichovou a za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ludmilu a Stanislava Bochňákovy, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka bude na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání a poté bude na farní zahradě vaječina. Jako v minulých letech zábavu doplní cimbálový soubor Lipka. Prosíme, doneste na bohoslužbu nebo odpoledne do kuchyně vejce ke smažení a buchty k občerstvení.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!