Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Historie

Ohlášky 22.12

Aktuální od 22. prosince 2019 do 28. prosince 2019 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • V úterý je Štědrý den. „Půlnoční“ bohoslužba bude v 22,00 a bude za farníky.
 • Ve středu je Boží hod vánoční. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy. Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Jako každý rok si mohou děti do kostela donést hračku, kterou dostali pod stromeček.
 • Ve čtvrtek je sv. Štěpána. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování za veškeré milosti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a pokoj pro naše zemřelé.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Josefa Holušu, sourozence a rodiče

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jakuba v Ostravě-Plesné

Aktuální od 18. prosince 2019 do 1. ledna 2020 (Aktuality)
 • 24.12: Štědrý den - „Půlnoční“ – 22,00
 • 25.12: Boží hod vánoční – 9,00 (bohoslužba zaměřená pro děti)
 • 26.12: Sv. Štěpán – 9,00
 • 29.12: Sv. Rodiny - 9,00. Po bohoslužbě zpívání u jesliček.
 • 31.12: Silvestr – 15,30.
  1.1: Nový rok – 9,00
 • 6.1: Zjevení Páně (Tři králové) – 17,45

Ohlášky 15.12

Aktuální od 14. prosince 2019 do 21. prosince 2019 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 7 475 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým předvánočním úklidem kostela, i všem, kteří budou tento týden připravovat vánoční výzdobu v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Vítečkovou, bratra, rodiče z obou stran a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jindřišku a Ladislava Holušovy, živou a zemřelou rodinu.

Ohlášky 8.12

Aktuální od 7. prosince 2019 do 14. prosince 2019 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Dnes je sbírka na TV Noe.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • V pátek 13.12 od 8,00 bude velký předvánoční úklid kostela
 • V sobotu v 16,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou a za dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude po mši farní kavárna.

 

Ohlášky 1.12

Aktuální od 30. listopadu 2019 do 7. prosince 2019 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 021 Kč. Příští neděli bude sbírka na TV Noe.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za 50 let života a ochranu Panny Marie a sílu Ducha svatého do budoucnosti.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude za dar míru a pokoje pro celý svět
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za lehké odpočinutí a Boží milosti pro zesnulého manžela, tatínka a dědečka Jaromíra Kňuru
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Velký předvánoční úklid kostela bude v pátek 13.12 od 8,00.

Ohlášky 24.11

Aktuální od 23. listopadu 2019 do 7. prosince 2019 (Aktuality)

Ohlášky

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“. Vybralo se 5395 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za zemřelého Františka Kubína, manželku Anežku, syny a všechny zemřelé z rodiny.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jiřího Langra a maminku Boženu.
 • Příští neděli začíná advent. Budou se žehnat adventní věnce.

Ohlášky 17.11

Aktuální od 16. listopadu 2019 do 23. listopadu 2019 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka „Den Bible“. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od dnešní neděle (od 8,00 v sakristii) se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku.
 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za spokojené manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Mikšíkovou

Ohlášky 10.11

Aktuální od 9. listopadu 2019 do 16. listopadu 2019 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě a duše v očistci.
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od příští neděle 17. listopadu od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 3.11

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 9. listopadu 2019 (Aktuality)

31. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni da farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 6 33 Kč.
 • Od následujícího čtvrtku budou bohoslužby během týdne již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou a zemřelou rodinu Plevovou, Gadlinovou a Valovou s prosbou o dar zdraví.
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Elišku Velcovou a manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci a Štěpánku Hrdinovou,  manžela a za celou živou a zemřelou rodinu.
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za zemřelou rodinu Sýkorovou a Boží ochranu pro celou živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za dcerku a vnučku Klárku Holušovou k jejím nedožitým 15. narozeninám.
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od neděle 17. listopadu od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 27.10

Aktuální od 26. října 2019 do 2. listopadu 2019 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 6 792 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za živou a zemřelou rodinu Čechovou, Řezáčovou, Vítečkovou a Kusynovou.
 • V pátek je slavnost Všech svatých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Emilii Bochňákovou, manžela a zemřelou rodinu. Zároveň je první pátek v měsíci, proto po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
 • V sobotu je památka zesnulých. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za rodiče Martu a Václava Gardelkovy při prvním výročí úmrtí. Po bohoslužbě bude pobožnost na hřbitově.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude na faře farní kavárna.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!