Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 17. 10.

Historie

Modlitba...

Aktuální od 30. března 2018 do 13. dubna 2018 (Aktuality)

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích.

Vyznávám, že jsem člověk ze země, z hlíny,
a přesto určený k tomu, abych létal a plachtil ve větru.

Vyznávám se z hříchu modloslužebnictví. Beru sám sebe příliš vážně.
Svému Já říkám „Vaše Veličenstvo“. Klaním se před oltářem své vůle,
rozčiluje mě vůle ostatních.

Vyznávám se, že netančím. Vesmírný tanec je příliš nebezpečný,
osobní tanec zas příliš mnoho prozrazuje.

Vyznávám, že se nesměju uvolněně.
Mé křehké Já mi dovoluje jen úsměvy se sevřenými rty.

Vyznávám svou marnivost, svou falešnou pokoru.
Má důstojnost pohrdá svobodou bláznů.

Vyznávám svůj strach, svou úzkost, svou poddajnost.
Můj strach je hřích; zakrývá nedostatek víry.
Moje úzkost je zrada; odkrývá nedostatek naděje.
Moje poddajnost je podřízenost; odhaluje strach ze svobody.

Vyznávám se ze serióznosti.
Výše než spontaneitu a svobodu stavím zdvořilost.

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích. …

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem milost.

Ve tvé milosti se znovu rodím, jsem přetvářen a obnovován.

I když sotva znám hloubku svého hříchu, je dotýkán a objímán,
je mírněn olejem odpuštění, balzámem milosrdenství.

Ty překonáváš mou temnotu, Ty pozvedáš mou vinu, Ty tišíš mou úzkost.

Vyznávám, že jsem hřích. Vyznávám, že jsem milost.
Ve svém hříchu, v Tvé milosti vyznávám, že Ty jsi Bůh.
A v hříchu a milosti zůstávám Tvým milovaným přítelem.

Převzato z knihy D. Cozzense Měnící se tvář kněžství (2003)

Ohlášky 25.3

Aktuální od 24. března 2018 do 31. března 2018 (Aktuality)

Květná neděle

 • Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za všechny + kněze, kteří působili v plesenské farnosti. Zpovídat se bude 16,30 – 17,10. Nácvik ministrantů bude v 17,10.
 • Na Velký pátek bude v 16,45 modlitba Křížové cesty a v 17,30 budou Velkopáteční obřady. Zpovídat se bude 16,30 – 17,10. Nácvik ministrantů na obřady bude v 17,10. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu ve 20,00 bude vigilie zmrtvýchvstání Páně. Bohoslužba bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za  + Fr. Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče, za duše v očistci. Nácvik ministrantů bude v 19,30.
 • Příští neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Stanislava Bochňáka, manželku, živou a + rodinu.

Ohlášky 18.3

Aktuální od 17. března 2018 do 24. března 2018 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli je Květná neděle. Zpovídat se bude 8,00 – 8,45. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Sbírka bude na opravy. Bohoslužba bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran

Velikonoční bohoslužby

Aktuální od 17. března 2018 do 2. dubna 2018 (Aktuality)

Velikonoční bohoslužby

 • Květná neděle (25.3): 9,00 (zpovídání 8,00 – 8,45)
 • Zelený čtvrtek (29.3): 17,30 (zpovídání 16,30 – 17,10)
 • Velký pátek (30.3): 17,30 (zpovídání 16,30 – 17,10)
 • Velikonoční vigilie (31.3): 20,00
 • Neděle zmrtvýchvstání (1.4): 9,00
 • Velikonoční pondělí (2.4): 9,00

Ohlášky 11.3

Aktuální od 10. března 2018 do 17. března 2018 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Z důvodu jarních prázdnin ve čtvrtek nebude výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu
 • V pátek bude velký předvelikonoční úklid kostela. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Josefa Velce, manželku Elišku, k jejím nedožitým 90. narozeninám, za rodiče z obou stran a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Stanislava Vyviala, rodiče z obou stran a duše v očistci

Ohlášky 3.3

Aktuální od 3. března 2018 do 10. března 2018 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Děkujeme za „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 3963 Kč.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bohoslužba mimořádně nebude.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích bude o týden později v sobotu 17. března.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Jana Růžičku, Máriu Grametovou, živou a + rodinu
 • Velký předvelikonoční úklid kostela bude v pátek 16. března od 8,00.

Ohlášky 25.2

Aktuální od 24. února 2018 do 3. března 2018 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 2 154 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Annu Hrdinovou, manžela, rodinu Tomkovou, Hauserovou a Dvořákovou.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za rodiny Hejdukovu a Sýkorovu s prosbou o další ochranu a pomoc
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude farní kavárna.

Ohlášky 18.2

Aktuální od 17. února 2018 do 24. února 2018 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování za vše dobré s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu.

Ohlášky 11.2

Aktuální od 10. února 2018 do 17. února 2018 (Aktuality)

6. neděle v mezidobí

 • Dnes 15,00 – 16,00 bude bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé. Prosím, dojděte včas.
 • Ve středu je Popeleční středa – den přísného postu. Začíná postní doba. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Valentýna Kňuru, manželku Matyldu, dcery Marii a slávku a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha sv. pro bohoslovce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude poděkování s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu.
 • V postní době budou křížové cesty vždy v 8,30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam, který je v sakristii. Příští neděli bude mít křížovou cestu kněz, a proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 4.2

Aktuální od 3. února 2018 do 10. února 2018 (Aktuality)

5. neděle v mezidobí

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 231 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Emílii Bochňákovou, manžela, dcery, syny, zetě a snachy, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově bohoslužba nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Františka Mydlarčíka a rodinu Mydlarčíkovou a Holušovou.
 • Příští neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!