Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Historie

Přihláška do náboženství

Aktuální od 17. srpna 2019 do 15. září 2018 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2019/20

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii, nebo ji doneste na první hodinu výuky, která bude ve čtvrtek 5.9.

Ohlášky 18.8

Aktuální od 17. srpna 2019 do 24. srpna 2019 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.
 • Na farních internetových stránkách je k dispozici přihláška do vyučování náboženství.

Ohlášky 11.8

Aktuální od 10. srpna 2019 do 17. srpna 2019 (Aktuality)

Ohlášky

19. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Jaroslavu Drkošovou.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ludmilu Galiovou, živou a + rodinu Galiovu, Hudečkovu a Salgovu.

Ohlášky 4.8

Aktuální od 3. srpna 2019 do 10. srpna 2019 (Aktuality)

17. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V sobotu bude bohoslužba v 17,00 v kapli v Děhylově.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.

užba v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.

Ohlášky 28.7

Aktuální od 27. července 2019 do 3. srpna 2019 (Aktuality)

Plesenská pouť

 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na pečení buchet a organizaci dnešní poutě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na poděkování za dar víry, přijaté milosti a prosbu o dary ducha sv. pro celou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Lehenovou a Niklovou a duše v očistci.

Plesenská pouť

Aktuální od 21. července 2019 do 28. července 2019 (Aktuality)

Bohoslužby během nedělní poutě 28.7 jsou v 8,00 a v 10,30. Ve 14,30 je v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.

Ohlášky 21.7

Aktuální od 20. července 2019 do 27. července 2019 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o další pomoc a ochranu
 • Příští neděli bude plesenská pouť. Bohoslužby budou v 8,00 (za farníky) a v 10,30 (za + Arnošta, Boženu a Tomáše Walderovy). Sbírka bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Ing. Lukáš Mocek, novokněz z Ostravy – Třebovic. Po obou bohoslužbách bude udílet novokněžské požehnání.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání.
 • Prosíme ochotné farníky, aby před bohoslužbami příští neděli donesli buchty nebo koláče, které by se pak rozdávaly po bohoslužbách.
 • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s úklidem kostela a okolí fary před poutí.

 

Ohlášky 14.7

Aktuální od 13. července 2019 do 20. července 2019 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Všianskou, Göbelovu, Stařinskou a Januši Bělíkovou
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu
 • Příští pátek 19.7 od 8,00 bude velký úklid kostela a v 16,00 bude brigáda – úklid okolí kostela a fary před poutí. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 7.7

Aktuální od 7. července 2019 do 13. července 2019 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy  minulou neděli. Vybralo se 5889 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Vajtrovu, Tománkovu a Kubicovu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Zdeňku a Zdeňka Bochňákovy, Eduarda a Jaroslavu Vavrečovy
 • Za 14 dní v pátek 19.7 od 8,00 bude velký úklid kostela a v 16,00 bude brigáda – úklid okolí kostela a fary před poutí. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 30.6

Aktuální od 29. června 2019 do 6. července 2019 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy, Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na úmysl dárce.
 • Mimořádně o týden dříve bude v sobotu v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za +  Miroslavu Nogovou, manžela, syna, sestru a rodiče, za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a za duše v očistci
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Pavla a Jiřího Holušu, rodiče, živou a + rodinu
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!