Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 26.5

Aktuální od 25. května 2019 do 1. června 2019 (Aktuality)

6. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 10 996 Kč. Dnes je sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na poděkování za Boží milosti, ochranu celé rodiny a spásu pro duše v očistci
 • V sobotu v 15,00 bude v kapli v Dobroslavicích bohoslužba za členy sboru dobrovolných hasičů.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovou, Tománkovou, Mičkovou a na poděkování k životnímu jubileu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku se zapisují od příští neděle 2. června od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 19.5

Aktuální od 18. května 2019 do 25. května 2019 (Aktuality)

5. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na prorodinné aktivity v naší diecézi minulou neděli. Vybralo se 6 570 Kč. Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Kuzníkovou a ŠImíkovou.
 • V sobotu je děhylovská pout. Bohoslužba bude v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, za Emílii Výtiskovou a manžela, za Františka Malchárka, rodiče Solských a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou a za všechny živé a zemřelé děhylovské farníky
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Mikolajka, živou a + rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.
 • Úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku se zapisují od neděle 2. června.

Ohlášky 12.5

Aktuální od 11. května 2019 do 18. května 2019 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Dnes je sbírka na prorodinné aktivity v naší diecézi. Příští neděli bude sbírka na opravy. Za 14 dní bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Marii Poštulkovou a rodiče Marii a Karla Holušovy
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.

Ohlášky 5.5

Aktuální od 4. května 2019 do 11. května 2019 (Aktuality)

3. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 499 Kč.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Annu Hrdinovou, manžela, rodiny Tomkovou, Hauserovou a Dvořákovou.
 • V sobotu je dobroslavická pouť. Bohoslužba bude v 18,00 v kapli v Dobroslavicích a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových.
 • Bohoslužba v Děhylově bude až poslední květnovou sobotu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu a Oldřicha Hudečka
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.
 • Příští neděli je sbírka na prorodinné aktivity v diecézi.

Ohlášky 28.4

Aktuální od 27. dubna 2019 do 4. května 2019 (Aktuality)

2. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na kněžský seminář minulou neděli. Vybralo se 16 165 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za + rodinu Plevovou, živou a + rodinu Valovu, Gadlinovu a dar zdraví.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude na poděkování za vše dobré s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Drahomilu a Josefa Vítečkovy, Miroslava Blažka, syna Dušana, Pavlu Šilerovou a Soňu Gavlasovou
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 21.4

Aktuální od 20. dubna 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

Velikonoční neděle

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Od následujícího týdne budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Zítra je velikonoční pondělí. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna a zetě a Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Pentalovu a Boží ochranu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kostela i liturgie pro velikonoční obřady.

Ohlášky 14.4

Aktuální od 13. dubna 2019 do 20. dubna 2019 (Aktuality)

Květná neděle

 • Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za kněze ve farnosti
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30 v kostele. V 16,45 bude v kostele modlitba Křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat 16,30 – 17,10.
 • Nácviky ministrantů na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou vždy v 17,10 před obřady a v sobotu v 19,30 před obřady.
 • Na Bílou sobotu večer bude velikonoční vigilie ve 20,00. Začíná se žehnáním ohně před kostelem. Bohoslužba bude za živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava.
 • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář. Na závěr bohoslužby bude žehnání pokrmů.

Velikonoční bohoslužby v děkanátu Ostrava 2019

Ohlášky 7.4

Aktuální od 6. dubna 2019 do 13. dubna 2019 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 577 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na úklid kostela.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za vedení Duchem sv. pro naši mládež
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  a za Elišku Velcovou a manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovou, rodiče, manžely Hrubé, Vysloužilovy, Vladimíra Tyralu a Jaromíra Dřízgu.
 • Příští neděle je Květná. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

 

Ohlášky 31.3

Aktuální od 30. března 2019 do 6. dubna 2019 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího, rodiče a + rodinu.
 • Na první pátek bohoslužba mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jiřinu, Antonína a Silvii Gavlasovy a živou rodinu
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!