Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Ohlášky 13.8

Aktuální od 12. srpna 2017 do 19. srpna 2017 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v 17,30 a bude za rodinu Selerovou a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu, za živou a + rodinu Řezáčovu, Vítečkovu, Tománkovu a Čechovu

Ohlášky 6.8

Aktuální od 6. srpna 2017 do 12. srpna 2017 (Aktuality)

Proměnění Páně

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli při pouti. Vybralo se 9 259Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek a bude na úmysl dárce.
  • V sobotu bude mše sv. v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, rodiče, syna a bratra

Ohlášky 30.7

Aktuální od 29. července 2017 do 5. srpna 2017 (Aktuality)

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní svátostné požehnání.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude otevřená věž našeho kostela.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude poděkování za dary Ducha sv. a Boží ochranu pro celou rodinu.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude nedožitým 90. narozeninám. Po mši sv. bude tichá adorace do 18,30.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, rodiče a sourozence
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací dnešní pouti.

 

Ohlášky 23.7

Aktuální od 23. července 2017 do 29. července 2017 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

 • V úterý je svátek sv. Jakuba. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude tradiční plesenská pouť a budou dvě bohoslužby. Mše sv. v 8,00 bude za farníky a v 10,30 bude za Boženu a Arnošta Walderovy, živou a + rodinu, za ochranu Boží a duše v očistci. Sbírka během poutě bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Marcel Krajzl, farář v Havířově. V 14,30 bude v kostele tichá adorace se svátostným požehnáním.
 • Prosíme ochotné farníky, aby napekli buchty, které by se rozdávaly po bohoslužbách.
 • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s velkým úklidem kostela i prostoru kolem kostela a fary.

 

Ohlášky 16.7

Aktuální od 15. července 2017 do 22. července 2017 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za živou a + rodinu Sýkorovu a Hajdukovu a duše v očistci
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 9.7

Aktuální od 8. července 2017 do 15. července 2017 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Josefku a Jana Niklovy, syna, vnuky a Štefanii a Michala Lehenovy
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

ohlášky 2.7

Aktuální od 1. července 2017 do 8. července 2017 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku z minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 771 Kč.
 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek  a v pátek mše sv. nebude.
 • V sobotu bude mše sv. v kapli v Děhylově v 17,00 a bude za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro malé dítko
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy, Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče

Ohlášky 25.6

Aktuální od 24. června 2017 do 1. července 2017 (Aktuality)

12. neděle v mezidobí

 • Dnes jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude za živou a + rodinu s prosbou o další ochranu a pomoc. Při mši sv. bude zpívat Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro celou rodinu

Ohlášky 18.6

Aktuální od 17. června 2017 do 24. června 2017 (Aktuality)

Těla a Krve Páně

 • Dnes je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude mše sv.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za zdraví a dary Ducha sv. k životnímu jubileu a za živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu a Galusovu
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 11.6

Aktuální od 10. června 2017 do 17. června 2017 (Aktuality)

Nejsv. Trojice

 • Děkujeme za sbírku na Charitu minulou neděli. Vybralo se 4 026 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci
 • V sobotu v 17,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého k nedožitým osmdesátinám, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna
 • Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Františka Plevu, manželku, zetě, rodinu Košařovu a Mikolajkovu. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!