Biblický citát na dnešní den
Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2)
www.vira.cz
pondělí, 23. 7.

Historie

Ohlášky 3.9

Aktuální od 2. září 2017 do 9. září 2017 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 2 901,- Kč. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Prosíme rodiče, aby v sakristii odevzdali přihlášky do náboženství. Vyučování začne ve čtvrtek 7. září v 15,30 dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V pátek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Zazní skladby J. S. Bacha a jeho synů. Více informací je na letáčcích vzadu v kostele.
 • V sobotu 9.9 bude v 10,00 na Masarykově náměstí v centru Ostravy mše sv. v souvislosti s oslavami 750 let Ostravy. Všichni jsme na tuto bohoslužbu zváni.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za zemřelou rodinu  Vlodarčíkovou, za živou rodinu a za duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a za duše v očistci s prosbou o dar zdraví.
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy.
 • Příští neděli bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných. Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.
 • V neděli 17. září po mši sv. bude výlet pro ministranty. Proto odpoledne nebude plánovaná tichá adorace.

Milovaní bratři a sestry,

přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí  a přítomností společně projevíme to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí.

Srdečně zve

+ František Václav váš biskup

Přihláška do náboženství 2017/18

Aktuální od 26. srpna 2017 do 23. září 2017 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2017/18

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře (v nově opravených prostorách). Výuka začne ve čtvrtek 7.9.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii, nebo ji doneste na první hodinu výuky.

Ohlášky 27.8

Aktuální od 26. srpna 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Mše sv. bude zaměřená pro děti.
 • Za 14 dní - v neděli 9. září bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných.

Ohlášky 20.8

Aktuální od 19. srpna 2017 do 26. srpna 2017 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci

Ohlášky 13.8

Aktuální od 12. srpna 2017 do 19. srpna 2017 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v 17,30 a bude za rodinu Selerovou a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu, za živou a + rodinu Řezáčovu, Vítečkovu, Tománkovu a Čechovu

Ohlášky 6.8

Aktuální od 6. srpna 2017 do 12. srpna 2017 (Aktuality)

Proměnění Páně

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli při pouti. Vybralo se 9 259Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek a bude na úmysl dárce.
  • V sobotu bude mše sv. v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, rodiče, syna a bratra

Ohlášky 30.7

Aktuální od 29. července 2017 do 5. srpna 2017 (Aktuality)

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní svátostné požehnání.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude otevřená věž našeho kostela.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude poděkování za dary Ducha sv. a Boží ochranu pro celou rodinu.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude nedožitým 90. narozeninám. Po mši sv. bude tichá adorace do 18,30.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, rodiče a sourozence
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací dnešní pouti.

 

Ohlášky 23.7

Aktuální od 23. července 2017 do 29. července 2017 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

 • V úterý je svátek sv. Jakuba. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude tradiční plesenská pouť a budou dvě bohoslužby. Mše sv. v 8,00 bude za farníky a v 10,30 bude za Boženu a Arnošta Walderovy, živou a + rodinu, za ochranu Boží a duše v očistci. Sbírka během poutě bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Marcel Krajzl, farář v Havířově. V 14,30 bude v kostele tichá adorace se svátostným požehnáním.
 • Prosíme ochotné farníky, aby napekli buchty, které by se rozdávaly po bohoslužbách.
 • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s velkým úklidem kostela i prostoru kolem kostela a fary.

 

Ohlášky 16.7

Aktuální od 15. července 2017 do 22. července 2017 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za živou a + rodinu Sýkorovu a Hajdukovu a duše v očistci
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 9.7

Aktuální od 8. července 2017 do 15. července 2017 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Josefku a Jana Niklovy, syna, vnuky a Štefanii a Michala Lehenovy
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!