Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 24.3

Aktuální od 23. března 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Stanislava Bochňáka, manželku a živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Ohlášky 17.3

Aktuální od 16. března 2019 do 23. března 2019 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za + Františku Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Ohlášky 10.3

Aktuální od 9. března 2019 do 16. března 2019 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Zdeňku Luzarovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Stanislava Vyviala, rodiče a duše v očistci
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii.
 • Na první dubnový pátek (5.4) nebude mimořádně bohoslužba. Prosíme ty, kteří si na tuto bohoslužbu zadali úmysl („Na úmysl dárce“), aby se přihlásili knězi a domluvili se na náhradním termínu.

Ohlášky 3.3

Aktuální od 3. března 2019 do 9. března 2019 (Aktuality)

8. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 4 790 Kč.
 • Ve středu začíná postní doba, středa je den přísného postu. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude udělovat popelec.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu a duše v očistci
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Valentina Vůjtka, manželku Žofii, děti a živou rodinu
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, za živou rodinu Mikolajkovou a Mitáčkovou
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace a povede ji kněz, proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.
 • Na první dubnový pátek (5.4) nebude mimořádně bohoslužba. Prosíme ty, kteří si na tuto bohoslužbu zadali úmysl („Na úmysl dárce“), aby se přihlásili knězi a domluvili se na náhradním termínu.

Ohlášky 24.2

Aktuální od 23. února 2019 do 6. dubna 2019 (Aktuality)

7. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 439 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu, za dar zdraví s prosbou o další ochranu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana a Marii Gramatovy, Jana Růžičku, živou a + rodinu a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 17.2

Aktuální od 16. února 2019 do 23. února 2019 (Aktuality)

6. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Za + Anežku Chamrádovou a + manžela, sourozence, jejich rodiče, za + Marii Kašovou a + Valentina Kašu, za + Ivana Nykla, manželku, za Annu Janečkovou, zetě a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Elišku, Dagmar a rodiče a živou rodinu Sýkorovu z Dobroslavic
 • Dnes od 14,00 do 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

Ohlášky 10.2

Aktuální od 9. února 2019 do 16. února 2019 (Aktuality)

5. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Františka Mydlarčíka, rodinu Holušovu a Mydlarčíkovu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Poslední neděli v měsíci bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

 

 

 

Ohlášky 3.2

Aktuální od 2. února 2019 do 9. února 2019 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 756 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude
 • na úmysl dárce.
 • V sobotu bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích v 17,00 a bude za  Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově v únoru bohoslužba nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Valentina Kňuru, manželku, syna Jaromíra, dcery Maňku a Slávku
  a duše v očistci.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

Ohlášky 3.3

Aktuální od 2. února 2019 do 9. března 2019 (Aktuality)

8. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 4790 Kč.
 • Ve středu začíná postní doba, středa je den přísného postu. Bohoslužba bude v 17,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude udělovat popelec.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude Bohumila Nováka, živou a + rodinu a duše v očistci
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, za živou rodinu Mikolajkovou a Mitáčkovou
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace a povede ji kněz, proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 27.2

Aktuální od 26. ledna 2019 do 2. února 2019 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za + Aloise Tyralu, jeho manželku, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude půl hodina tiché adorace.
 • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!