Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Ohlášky 4.6

Aktuální od 3. června 2017 do 10. června 2017 (Aktuality)

Seslání Ducha sv.

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 173 Kč. Dnes je sbírka na Charitu.
 • Dnes odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na faru. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést přímo odpoledne na faru.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek v 18,00 se sejde na faře farní rada.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Márii Gramatovou, Jana Růžičku, živou a + rodinu.

Ohlášky 28.5

Aktuální od 27. května 2017 do 3. června 2017 (Aktuality)

Ohlášky

Nanebevstoupení Páně – 28. května

 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 5 038 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Dnes v 15,00 bude v ostravské katedrále biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který bude prvním pomocným biskupem naší diecéze. Svěcení je možné sledovat na TV Noe.
 • Od minulé neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je pouť ostravského děkanátu do baziliky ve Frýdku. V 18,00 bude mše sv. s novým světícím biskupem naší diecéze Mons. Martinem Davidem. V 16,00 bude v bazilice růženec a v 17,00 adorace.
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha sv. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovu, rodiče Jaromíra Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy
 • Příští neděli odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na farní dvůr. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést buď v neděli na mši, nebo přímo odpoledne na faru.

Ohlášky 21.5

Aktuální od 20. května 2017 do 27. května 2017 (Aktuality)

6. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je děhylovská pouť. Mše sv. bude v 17,00 v kapli (v neděli byl omylem oznámen jiný čas) a bude za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna, a za Ludmilu Tvarůžkovou, na poděkování za uzdravení s prosbou o další Boží ochranu, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, za Emílii Výtiskovou, manžela a nemocnou osobu a za Jarmilu Šeděnkovou a manžela a za živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli budeme slavit slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za + Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, zemřelou rodinu a duše v očistci

Ohlášky 14.5

Aktuální od 13. května 2017 do 20. května 2017 (Aktuality)

5. neděle Velikonoční

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 v kostele tichá adorace.
 • Příští neděli je sbírka na TV Noe.
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová od 8,00 v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne budou již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha sv. a Boží požehnání pro všechny maturanty
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu, za Oldřicha Hudečka a za dar zdraví pro celou rodinu

Ohlášky 7.5

Aktuální od 6. května 2017 do 13. května 2017 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 117 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + rodinu Plevovu, živou a + rodinu Válovu a Gadlinovu a duše v očistci
 • V sobotu oslavíme pouť v Dobroslavicích. Mše sv. bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Mše sv. v Děhylově bude až v sobotu 27. května.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Antonína Klose k nedožitým 90. narozeninám, manželku, syna, sourozence z obou stran a Oldřicha Tichavského
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude tichá adorace.

Ohlášky 30.4

Aktuální od 29. dubna 2017 do 6. května 2017 (Aktuality)

3. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za živou a + rodinu, dar zdraví a dary Ducha sv. a za duše v očistci
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Ladislava Salgu k nedožitým 90. narozeninám, za rodinu Slagovu, Galiovu a Walderovu

Ohlášky 23.4

Aktuální od 22. dubna 2017 do 29. dubna 2017 (Aktuality)

2. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na kněžský seminář. Vybralo se 8 732 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za +  Ludmilu Mrvíkovou, manžela, Jiřinu Richterovou a manžela a celou živou rodinu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Elišku, Dagmar a rodiče Sýkorovy a žijící rodinu z Dobroslavic

Televizní dokument o papeži Františkovi

Aktuální od 17. dubna 2017 do 30. dubna 2017 (Aktuality)

Dvoudílný televizní dokument o papeži Františkovi je možné shlédnout v i-vysílání do konce dubna na tomto odkazu

Ohlášky 16.4

Aktuální od 15. dubna 2017 do 28. dubna 2017 (Aktuality)

Zmrtvýchvstání Páně

 • Zítra v pondělí bude mše sv. v 9,00 a bude za rodinu Kuzmíkovu a Šimíkovu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + Žofii Chylovou, manžela, syna, zetě, + Marii Kozelskou a vnučku Janu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Miroslava Blažka, syna Dušana, za Drahomilu a Josefa Vítečkovy
 • Děkujeme všem, kteří během velikonočních svátků pomáhali s pracemi v kostele – s květinovou výzdobou, úklidem, liturgií i zpěvem.

Ohlášky 9.4

Aktuální od 7. dubna 2017 do 15. dubna 2017 (Aktuality)

Květná neděle

 • Dnes je Květná neděle. Začíná Svatý týden.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha svatého a požehnání pro všechny maturanty.
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30. Křížová cesta bude v 16,45.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat od 16,30 do 17,10 a poté bude nácvik pro ministranty.
 • Velikonoční vigilie na Bílou sobotu večer bude ve 20,00. Mše sv. bude za živou a + rodinu. Nácvik ministrantů bude v 19,30. V sobotu se před bohoslužbou nebude zpovídat.
 • Příští neděli je slavnost zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava. Na závěr mše sv. se budou žehnat pokrmy.
 • V pátek 7.4 byl jmenován pomocným biskupem naší diecéze P. Martin David, současný generální vikář. Pamatujme na něj v modlitbě.
 • Přehled velikonočních bohoslužeb v Ostravě si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://farnost-plesna.cz/upload/dokumenty/velikonocni-bohosluzby-ostrava-2017.doc

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!