Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 17. 10.

Historie

Ohlášky 3.12

Aktuální od 2. prosince 2017 do 9. prosince 2017 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 3 278 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Vítečkovou, rodiče Vítečkovy, Matuškovy a P. Vavřince Mitáčka.
 • V pátek je slavnost P. Marie. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu a za zemřelé našeho rodu. Po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou o týden později v sobotu 16.12.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Bohumila Blažeje, manželku, syna, za Rob4erta Balzara, manželku, za Vladimíra Koláře, rodiče a živou i + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude v sakristii setkání s rodiči dětí, které půjdou příští rok k prvnímu sv. přijímání.
 • Velký předvánoční úklid kostela bude v pátek 15.12 od 8,00. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 26.11

Aktuální od 25. listopadu 2017 do 2. prosince 2017 (Aktuality)

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“ minulou neděli. Vybralo se 3 876 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek a pátek mimořádně nebudou bohoslužby.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Václava Vůjtku, manželku Františku, rodiče a sourozence z obou stran, za Jana Javůrka, rodiče a živou rodinu. Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se ještě po bohoslužbě v sakristii.

Ohlášky 19.11

Aktuální od 18. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka „Den Bible“.
 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a + rodinu
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 12.11

Aktuální od 11. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Od čtvrtku budou bohoslužby během týdne již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu Pěchulovu, Kozelskou a Kučerovou a duše v očistci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + manžela a rodinu Poštulkovou
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.  
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od neděle 26. listopadu.

Ohlášky 5.11

Aktuální od 4. listopadu 2017 do 11. listopadu 2017 (Aktuality)

31. neděle v mezidobí

 • Dnes odpoledne 16,00 - 17,00 bude v kostele tichá adorace.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 063 Kč.
 • Do příštího čtvrtku budou bohoslužby během týdne ještě v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za dar zdraví.
 • V sobotu bude mše sv. v 16,00 v kapli v Děhylově a bude za Elišku Velcovou a manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci a za Štěpánku Hrdinovou a manžela a za celou živou a zemřelou rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za oba manžely Miroslava Knoppa a Gerharda Svačinu a živou a + rodinu Muroňovu, Knoppovu a Svačinovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Annu Novákovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude po mši sv. farní kavárna.  

Ohlášky 29.10

Aktuální od 28. října 2017 do 4. listopadu 2017 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 4653 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve středu je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za + rodiče a bratra. Po mši sv. (v 17,30) se dole na faře sejde farní rada.
 • Ve čtvrtek je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Jaroslava Sobka a živou a + rodinu Klapuchovou a Sobkovou. Po mši sv. bude pobožnost na hřbitově.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude 55. výročí a za rodinu a za rodinu Kusynovu, Hajdukovu a Pastorovu. Po mši sv. bude příležitost k tiché adoraci do 17,45.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Jánošíkovu, Sobkovu a Vyskočilovu.
 • Příští neděli 16,00 – 17,00 bude v kostele tichá adorace.
 • Bohoslužby během týdne na faře budou od čtvrtku 16. listopadu.

Ohlášky 22.10

Aktuální od 22. října 2017 do 28. října 2017 (Aktuality)

29. neděle v mezidobí

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Dnes si připomínáme martinovskou pouť, neboť v pondělí byl svátek sv. Hedviky, patronky Martinova.
 • Dnes je sbírka na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Ludmilu Hrubou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovou k nedožitým 80. narozeninám, za rodiny Mičkovu, Tománkovu a Vajtrovu, za dar zdraví a duše v očistci

Ohlášky 15.10

Aktuální od 14. října 2017 do 21. října 2017 (Aktuality)

Ohlášky

230. výročí posvěcení kostela

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Dnes po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede ing. Jan Bochňák.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o vedení Duchem sv. pro celou rodinu a za duše v očistci. Po mši sv. bude do 18,30 tichá adorace, kdy můžeme prosit za moudrost při rozhodování během nadcházejících voleb pro sebe i naše blízké.
 • Příští neděli je martinovská pouť – u příležitosti svátku sv. Hedviky, patronky Martinova. Mše sv. bude za martinovské farníky. Sbírka při mši sv. bude na misie.  

Ohlášky 8.10

Aktuální od 8. října 2017 do 14. října 2017 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za Boží ochranu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu do dalších let
 • V sobotu v 16,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Vladimíra Krále a syna, za Věru Švihelovou a manžela, a za Zdeňku Ridlovou,
  za Marii Chylovou a manžela, za živou a zemřelou rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli oslavíme 230. výročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. bude v 9,00 a bude za farníky. Hlavním celebrantem bude spolužák o. Pavla, P. Pavel Pacner, mikulovský probošt. Po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede p. Jan Bochňák.

Ohlášky 1.10

Aktuální od 30. září 2017 do 7. října 2017 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 296 Kč.
 • Od října budou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela a vnuka Petra
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!