Biblický citát na dnešní den
Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2)
www.vira.cz
pondělí, 23. 7.

Historie

ohlášky 2.7

Aktuální od 1. července 2017 do 8. července 2017 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku z minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 771 Kč.
 • Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek  a v pátek mše sv. nebude.
 • V sobotu bude mše sv. v kapli v Děhylově v 17,00 a bude za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro malé dítko
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy, Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče

Ohlášky 25.6

Aktuální od 24. června 2017 do 1. července 2017 (Aktuality)

12. neděle v mezidobí

 • Dnes jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude za živou a + rodinu s prosbou o další ochranu a pomoc. Při mši sv. bude zpívat Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro celou rodinu

Ohlášky 18.6

Aktuální od 17. června 2017 do 24. června 2017 (Aktuality)

Těla a Krve Páně

 • Dnes je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude mše sv.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za zdraví a dary Ducha sv. k životnímu jubileu a za živou a + rodinu Plačkovu, Koláčkovu a Galusovu
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 11.6

Aktuální od 10. června 2017 do 17. června 2017 (Aktuality)

Nejsv. Trojice

 • Děkujeme za sbírku na Charitu minulou neděli. Vybralo se 4 026 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Tyralovou, Trubeckých, Seidlerovou, Broskevičovou a za duše v očistci
 • V sobotu v 17,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého k nedožitým osmdesátinám, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna
 • Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Františka Plevu, manželku, zetě, rodinu Košařovu a Mikolajkovu. Po mši sv. bude tradiční eucharistický průvod. Děkujeme všem, kteří každý rok připravují kapličky a starají se o výzdobu.
 • Jako v uplynulých letech bude odpoledne v kostele tichá adorace od 15,00 do 18,00. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na rozpis služeb při adoraci po půl hodině, aby byl vždy v kostele někdo přítomen. Rozpis je vzadu na nástěnce.

Ohlášky 4.6

Aktuální od 3. června 2017 do 10. června 2017 (Aktuality)

Seslání Ducha sv.

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 173 Kč. Dnes je sbírka na Charitu.
 • Dnes odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na faru. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést přímo odpoledne na faru.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek v 18,00 se sejde na faře farní rada.
 • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Márii Gramatovou, Jana Růžičku, živou a + rodinu.

Ohlášky 28.5

Aktuální od 27. května 2017 do 3. června 2017 (Aktuality)

Ohlášky

Nanebevstoupení Páně – 28. května

 • Děkujeme za sbírku na TV Noe minulou neděli. Vybralo se 5 038 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Dnes v 15,00 bude v ostravské katedrále biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který bude prvním pomocným biskupem naší diecéze. Svěcení je možné sledovat na TV Noe.
 • Od minulé neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je pouť ostravského děkanátu do baziliky ve Frýdku. V 18,00 bude mše sv. s novým světícím biskupem naší diecéze Mons. Martinem Davidem. V 16,00 bude v bazilice růženec a v 17,00 adorace.
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha sv. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovu, rodiče Jaromíra Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy
 • Příští neděli odpoledne bude tradiční farní vaječina. Ve 14,30 bude v kostele bude krátká tichá adorace a poté se přesuneme na farní dvůr. Budeme smažit vajíčka, grilovat a k zábavě bude hrát stejně jako loni cimbálová muzika. Pro děti bude připraven ping-pongový stůl, fotbalové branky a kalčo. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi za vajíčka ke smažení a buchty k občerstvení. Můžete je donést buď v neděli na mši, nebo přímo odpoledne na faru.

Ohlášky 21.5

Aktuální od 20. května 2017 do 27. května 2017 (Aktuality)

6. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na TV Noe. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu je děhylovská pouť. Mše sv. bude v 17,00 v kapli (v neděli byl omylem oznámen jiný čas) a bude za Františka Malchárka, Václava Solského, manželku, syna, a za Ludmilu Tvarůžkovou, na poděkování za uzdravení s prosbou o další Boží ochranu, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, za Emílii Výtiskovou, manžela a nemocnou osobu a za Jarmilu Šeděnkovou a manžela a za živou a zemřelou rodinu.
 • Příští neděli budeme slavit slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za + Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, zemřelou rodinu a duše v očistci

Ohlášky 14.5

Aktuální od 13. května 2017 do 20. května 2017 (Aktuality)

5. neděle Velikonoční

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 v kostele tichá adorace.
 • Příští neděli je sbírka na TV Noe.
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na mše sv. na druhé pololetí letošního roky. Úmysly zapisuje p. Marie Kňurová od 8,00 v sakristii.
 • Bohoslužby během týdne budou již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha sv. a Boží požehnání pro všechny maturanty
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu, za Oldřicha Hudečka a za dar zdraví pro celou rodinu

Ohlášky 7.5

Aktuální od 6. května 2017 do 13. května 2017 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 117 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + rodinu Plevovu, živou a + rodinu Válovu a Gadlinovu a duše v očistci
 • V sobotu oslavíme pouť v Dobroslavicích. Mše sv. bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Mše sv. v Děhylově bude až v sobotu 27. května.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Antonína Klose k nedožitým 90. narozeninám, manželku, syna, sourozence z obou stran a Oldřicha Tichavského
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude tichá adorace.

Ohlášky 30.4

Aktuální od 29. dubna 2017 do 6. května 2017 (Aktuality)

3. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za živou a + rodinu, dar zdraví a dary Ducha sv. a za duše v očistci
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Ladislava Salgu k nedožitým 90. narozeninám, za rodinu Slagovu, Galiovu a Walderovu
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!