Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 20.1

Aktuální od 19. ledna 2019 do 26. ledna 2019 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Emilii Bochňákovou, manžela, dcery, syny a snachy, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Karla Hruzíka, manželku, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 13.1

Aktuální od 12. ledna 2019 do 12. ledna 2019 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v v16,45 dole na faře a bude za dary Ducha sv. pro bohoslovce a jáhny připravující se na kněžské svěcení
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Sýkorovu a Hajdukovu s prosbou o další ochranu a pomoc

Ohlášky 6.1

Aktuální od 5. ledna 2019 do 12. ledna 2019 (Aktuality)

Zjevení Páně

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v v16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Hruzíka, dceru a duše v očistci.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.
 • V lednu nejsou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.

Ohlášky 30.12

Aktuální od 29. prosince 2018 do 5. ledna 2019 (Aktuality)

Sv. Rodiny

 • Dnes po bohoslužbě bude vzadu v kostele u betléma zpívání u jesliček.
 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se dohromady 20 101 Kč.
 • Zítra je silvestr, bohoslužba bude v 15,30 a bude za Stanislava Bochňáka k nedožitým 90. narozeninám, manželku a duše v očistci.
 • V úterý je Nový rok, slavnost Matky Boží P. Marie. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za živou a + rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu.
 • Na silvestra a na Nový rok se před bohoslužbami nebude zpovídat.
 • Ve čtvrtek a v pátek mimořádně nebudou bohoslužby a ve čtvrtek nebude vyučování náboženství.
 • Příští neděli je slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu. Bohoslužba bude zaměřená pro děti a během ní se bude žehnat voda, kadidlo a křída. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 23.12

Aktuální od 22. prosince 2018 do 29. prosince 2018 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s výzdobou vánočních stromků.
 • Zítra je Štědrý den. „Půlnoční“ bude ve 22,00 a bude za farníky.
 • V úterý je slavnost Narození Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy, oboje rodiče a živou rodinu. Bohoslužba bude zaměřená pro děti.
 • Ve středu je svátek sv. Štěpána. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o požehnání pro celou rodinu a pokoj pro zemřelé. Na sv. Štěpána již není povinná účast na bohoslužbě.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za živou a + rodinu Hoferkovou, Turzovou a Kaderkovou
 • Příští neděli bude po bohoslužbě zpívání u jesliček.

Ohlášky 16.12

Aktuální od 15. prosince 2018 do 22. prosince 2018 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na potřeby diecéze minulou neděli. Vybralo se 4 143 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s předvánočním úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Klosovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Annu Heřskou, otce Václava, živou a + rodinu
 • Příští neděli se bude zpovídat 8,00 – 8,50.

 

Ohlášky 9.12

Aktuální od 9. prosince 2018 do 15. prosince 2018 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Dnes je sbírka na potřeby diecéze.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 na faře a bude za Marii Vítečkovou, rodiče Vítečkovy a Matuškovy a P. Mitáčka.
 • V pátek 14.12 od 8,00 bude předvánoční úklid kostela. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za dceru a vnučku Klárku Holušovou

Ohlášky 2.12

Aktuální od 1. prosince 2018 do 8. prosince 2018 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6982 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací včerejšího koncertu.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za živou a + rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na poděkování, za obrácení hříšníků a mír ve světě
 • V sobotu v 16,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelou Věru Dostálovou, manžela, syna a rodiče z obou stran a za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Jánošíkovu, Sobkovu a Vysloužilovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna. Jako v uplynulých letech nemusíte na předvánoční kavárnu nosit občerstvení – zajistí jej o. Pavel.
 • Bohoslužby během týdne budou až do 7. prosince ještě v kostele, od 13. prosince budou na faře.
 • V pátek 14.12 od 8,00 bude předvánoční úklid kostela.

Ohlášky 25.11

Aktuální od 24. listopadu 2018 do 8. prosince 2018 (Aktuality)

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“ minulou neděli. Vybralo se 3738 Kč.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.
 • Příští neděli začíná advent. Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Jiřího Langra, duše v očistci, za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu.
 • Bohoslužby během týdne budou až do 7. prosince ještě v kostele, od 13. prosince budou na faře.

Ohlášky 18.12

Aktuální od 17. listopadu 2018 do 24. listopadu 2018 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na 1. pololetí příštího roku.
 • Dnes je sbírka „Den Bible“. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!