Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Historie

Ohlášky 9.6

Aktuální od 8. června 2019 do 15. června 2019 (Aktuality)

Seslání Ducha sv.

 • Dnes je sbírka na Charitu.
 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání a poté bude na farní zahradě vaječina. Jako v minulých letech zábavu doplní cimbálový soubor Lipka. Prosíme, doneste odpoledne do kuchyně vejce ke smažení a buchty k občerstvení.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude K 1. výročí úmrtí Ladislava Boháče a za rodiče a bratra.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Marii Plevovou, manžela a zetě a duše v očistci.

Ohlášky 2.6

Aktuální od 1. června 2019 do 8. června 2019 (Aktuality)

7. neděle velikonoční – 2. června

 • Děkujeme za sbírku na pomoc křesťanům Blízkého výchovu minulou neděli. Vybralo se 9 275 Kč.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku. Zapisuje se od 8,00 v sakristii a po bohoslužbě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude do 18,30 tichá adorace.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za nedávno zesnulou Aloisii Drastichovou a za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Miroslava Křížka a syna Miroslava, sourozence a rodiče z obou stran, Svatopluka Myslivce, manželku a syna.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Ludmilu a Stanislava Bochňákovy, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Sbírka bude na Charitu. Odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a požehnání a poté bude na farní zahradě vaječina. Jako v minulých letech zábavu doplní cimbálový soubor Lipka. Prosíme, doneste na bohoslužbu nebo odpoledne do kuchyně vejce ke smažení a buchty k občerstvení.

Ohlášky 26.5

Aktuální od 25. května 2019 do 1. června 2019 (Aktuality)

6. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 10 996 Kč. Dnes je sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na poděkování za Boží milosti, ochranu celé rodiny a spásu pro duše v očistci
 • V sobotu v 15,00 bude v kapli v Dobroslavicích bohoslužba za členy sboru dobrovolných hasičů.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kubicovou, Tománkovou, Mičkovou a na poděkování k životnímu jubileu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku se zapisují od příští neděle 2. června od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 19.5

Aktuální od 18. května 2019 do 25. května 2019 (Aktuality)

5. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na prorodinné aktivity v naší diecézi minulou neděli. Vybralo se 6 570 Kč. Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Kuzníkovou a ŠImíkovou.
 • V sobotu je děhylovská pout. Bohoslužba bude v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Štrajtovou a Hruškovou, za Gustýnu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran, za Emílii Výtiskovou a manžela, za Františka Malchárka, rodiče Solských a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou a za všechny živé a zemřelé děhylovské farníky
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Mikolajka, živou a + rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.
 • Úmysly na bohoslužby v druhé polovině letošního roku se zapisují od neděle 2. června.

Ohlášky 12.5

Aktuální od 11. května 2019 do 18. května 2019 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Dnes je sbírka na prorodinné aktivity v naší diecézi. Příští neděli bude sbírka na opravy. Za 14 dní bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Marii Poštulkovou a rodiče Marii a Karla Holušovy
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.

Ohlášky 5.5

Aktuální od 4. května 2019 do 11. května 2019 (Aktuality)

3. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 499 Kč.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Annu Hrdinovou, manžela, rodiny Tomkovou, Hauserovou a Dvořákovou.
 • V sobotu je dobroslavická pouť. Bohoslužba bude v 18,00 v kapli v Dobroslavicích a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových.
 • Bohoslužba v Děhylově bude až poslední květnovou sobotu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana Růžičku, sourozence, živou a + rodinu a Oldřicha Hudečka
 • V měsíci květnu se v kostele v neděli v 8,45 zpívají mariánské litanie.
 • Příští neděli je sbírka na prorodinné aktivity v diecézi.

Ohlášky 28.4

Aktuální od 27. dubna 2019 do 4. května 2019 (Aktuality)

2. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na kněžský seminář minulou neděli. Vybralo se 16 165 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Bohoslužby během týdne jsou již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za + rodinu Plevovou, živou a + rodinu Valovu, Gadlinovu a dar zdraví.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele a bude na poděkování za vše dobré s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Drahomilu a Josefa Vítečkovy, Miroslava Blažka, syna Dušana, Pavlu Šilerovou a Soňu Gavlasovou
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 21.4

Aktuální od 20. dubna 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

Velikonoční neděle

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Od následujícího týdne budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Zítra je velikonoční pondělí. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna a zetě a Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Pentalovu a Boží ochranu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kostela i liturgie pro velikonoční obřady.

Ohlášky 14.4

Aktuální od 13. dubna 2019 do 20. dubna 2019 (Aktuality)

Květná neděle

 • Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za kněze ve farnosti
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30 v kostele. V 16,45 bude v kostele modlitba Křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat 16,30 – 17,10.
 • Nácviky ministrantů na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou vždy v 17,10 před obřady a v sobotu v 19,30 před obřady.
 • Na Bílou sobotu večer bude velikonoční vigilie ve 20,00. Začíná se žehnáním ohně před kostelem. Bohoslužba bude za živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava.
 • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář. Na závěr bohoslužby bude žehnání pokrmů.

Velikonoční bohoslužby v děkanátu Ostrava 2019

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!