Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 21. 2.

Historie

Ohlášky 21.1

Aktuální od 20. ledna 2018 do 27. ledna 2018 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Vlastu a Vladislava Vavrečkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Karla Hruzíka, manželku, za živou a + rodinu Hruzíkovou
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.
 • V pátek 2.2 večer a v sobotu 3.2 dopoledne bude na faře v Plesné duchovní obnova pro mladé biřmovance z roku 2016. Příští neděli po bohoslužbě se v sakristii sejdeme ke krátké domluvě.

Ohlášky 14.1

Aktuální od 13. ledna 2018 do 20. ledna 2018 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Aloise Tyralu, jeho manželku, jejich sourozence, rodiče a za duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Ohlášky 7.1

Aktuální od 6. ledna 2018 do 13. ledna 2018 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Dnes končí vánoční doba.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V lednu nebudou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky 31.12

Aktuální od 30. prosince 2017 do 6. ledna 2018 (Aktuality)

Sv. Rodiny  – 31. prosince

 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se dohromady 26 367 Kč.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude v kostele tichá adorace, která bude zakončená zpěvem Te Deum.
 • Na Nový Rok bude mše sv. v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po mši sv. bude půl hodiny tichá adorace.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce. Během bohoslužby se bude žehnat voda, kadilo a křída.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Květoslavu a Adolfa Nespěšné. Mše sv. bude zaměřená pro děti a po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 24.12

Aktuální od 22. prosince 2017 do 30. prosince 2017 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • V neděli na Štědrý den dopoledne bohoslužba není (byla v sobotu s nedělní platností).
 • Na Štědrý den večer bude „půlnoční“ bohoslužba v 22,00 a bude za farníky.
 • V pondělí 25. prosince je Boží hod vánoční. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy, oboje rodiče a živou rodinu. Mše sv. bude zaměřená pro děti – prosíme děti, aby si jako v uplynulých letech donesli na bohoslužbu jednu hračku, kterou dostaly pod stromeček. Sbírka při bohoslužbě bude na opravy.
 • V úterý 26. prosince je svátek sv. Štěpána. Mše sv. bude v 9,00v kostele a bude za Jindřišku a Jaroslava Holušovy z Pustkovce, živou a + rodinu. Na sv. Štěpána není zasvěcený svátek a není tedy již povinná účast na bohoslužbě.
 • Ve čtvrtek mše sv. nebude.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny a zároveň silvestr. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude na poděkování za veškeré milosti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a pokoj pro naše zemřelé. Odpoledne 15,00 – 15,30 bude tichá adorace v kostele zakončená zpěvem Te Deum.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s výzdobou kostela na vánoční svátky.

Ohlášky 17.12

Aktuální od 16. prosince 2017 do 23. prosince 2017 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve středu od 17,00 se budou v kostele zdobit stromky. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci s přípravou kostela na Vánoce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 4. neděle adventní a zároveň je to Štědrý den. Proto bude bohoslužba s nedělní platností již v sobotu v 16,45 v kostele a bude za rodinu Sýkorovu a Hajdukovu s prosbou o další pomoc a ochranu.
 • Na Štědrý den dopoledne bohoslužba nebude a ve 22,00 bude „půlnoční“.
 • 25. a 26. prosince budou bohoslužby v 9,00.
 • V pondělí 10.12 silný vítr poškodil a odnesl plechy na celé stříšce nad balkonem a wc na faře. Již je zajištěna oprava a jedná se s pojišťovnou o náhradě škody.
 • V uplynulém týdnu byly skáceny dvě lípy u hřbitova. Skácení bylo řádně povoleno a bylo podloženo dvěma nezávislými znaleckými posudky (jeden strom byl dutý a druhý napadený škůdci). Posudky i povolení ke kácení je k dispozici na nástěnce vzadu v kostele. 

Ohlášky 10.12

Aktuální od 9. prosince 2017 do 16. prosince 2017 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek od 8,00 bude velký předvánoční úklid kostela.
 • V sobotu bude mše sv. v 16,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou
  a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za dcerku a vnučku Klárku Holušovou
 • Příští neděli bude po mši farní kavárna. Jako v uplynulých letech zajišťuje občerstvení na prosincovou kavárnu o. Pavel

Modlitba ve stáří

Aktuální od 7. prosince 2017 do 31. prosince 2017 (Aktuality)

Sv. František Saleský (1567 – 1622)

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.

Ohlášky 3.12

Aktuální od 2. prosince 2017 do 9. prosince 2017 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 3 278 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Vítečkovou, rodiče Vítečkovy, Matuškovy a P. Vavřince Mitáčka.
 • V pátek je slavnost P. Marie. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu a za zemřelé našeho rodu. Po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou o týden později v sobotu 16.12.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Bohumila Blažeje, manželku, syna, za Rob4erta Balzara, manželku, za Vladimíra Koláře, rodiče a živou i + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude v sakristii setkání s rodiči dětí, které půjdou příští rok k prvnímu sv. přijímání.
 • Velký předvánoční úklid kostela bude v pátek 15.12 od 8,00. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 26.11

Aktuální od 25. listopadu 2017 do 2. prosince 2017 (Aktuality)

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“ minulou neděli. Vybralo se 3 876 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek a pátek mimořádně nebudou bohoslužby.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Václava Vůjtku, manželku Františku, rodiče a sourozence z obou stran, za Jana Javůrka, rodiče a živou rodinu. Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se ještě po bohoslužbě v sakristii.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!