Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

Historie

Ohlášky 7.4

Aktuální od 6. dubna 2019 do 13. dubna 2019 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 577 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na úklid kostela.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za vedení Duchem sv. pro naši mládež
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  a za Elišku Velcovou a manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovou, rodiče, manžely Hrubé, Vysloužilovy, Vladimíra Tyralu a Jaromíra Dřízgu.
 • Příští neděle je Květná. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

 

Ohlášky 31.3

Aktuální od 30. března 2019 do 6. dubna 2019 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího, rodiče a + rodinu.
 • Na první pátek bohoslužba mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jiřinu, Antonína a Silvii Gavlasovy a živou rodinu
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.

Ohlášky 24.3

Aktuální od 23. března 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Stanislava Bochňáka, manželku a živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Ohlášky 17.3

Aktuální od 16. března 2019 do 23. března 2019 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za + Františku Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Ohlášky 10.3

Aktuální od 9. března 2019 do 16. března 2019 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Zdeňku Luzarovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Stanislava Vyviala, rodiče a duše v očistci
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii.
 • Na první dubnový pátek (5.4) nebude mimořádně bohoslužba. Prosíme ty, kteří si na tuto bohoslužbu zadali úmysl („Na úmysl dárce“), aby se přihlásili knězi a domluvili se na náhradním termínu.

Ohlášky 3.3

Aktuální od 3. března 2019 do 9. března 2019 (Aktuality)

8. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 4 790 Kč.
 • Ve středu začíná postní doba, středa je den přísného postu. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude udělovat popelec.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu a duše v očistci
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Valentina Vůjtka, manželku Žofii, děti a živou rodinu
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou, P. Vavřince Mitáčka, za živou rodinu Mikolajkovou a Mitáčkovou
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace a povede ji kněz, proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.
 • Na první dubnový pátek (5.4) nebude mimořádně bohoslužba. Prosíme ty, kteří si na tuto bohoslužbu zadali úmysl („Na úmysl dárce“), aby se přihlásili knězi a domluvili se na náhradním termínu.

Ohlášky 24.2

Aktuální od 23. února 2019 do 6. dubna 2019 (Aktuality)

7. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 439 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu, za dar zdraví s prosbou o další ochranu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jana a Marii Gramatovy, Jana Růžičku, živou a + rodinu a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 17.2

Aktuální od 16. února 2019 do 23. února 2019 (Aktuality)

6. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Za + Anežku Chamrádovou a + manžela, sourozence, jejich rodiče, za + Marii Kašovou a + Valentina Kašu, za + Ivana Nykla, manželku, za Annu Janečkovou, zetě a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Elišku, Dagmar a rodiče a živou rodinu Sýkorovu z Dobroslavic
 • Dnes od 14,00 do 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

Ohlášky 10.2

Aktuální od 9. února 2019 do 16. února 2019 (Aktuality)

5. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Františka Mydlarčíka, rodinu Holušovu a Mydlarčíkovu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Poslední neděli v měsíci bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

 

 

 

Ohlášky 3.2

Aktuální od 2. února 2019 do 9. února 2019 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 756 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude
 • na úmysl dárce.
 • V sobotu bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích v 17,00 a bude za  Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově v únoru bohoslužba nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Valentina Kňuru, manželku, syna Jaromíra, dcery Maňku a Slávku
  a duše v očistci.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!