Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 11.11

Aktuální od 10. listopadu 2018 do 17. listopadu 2018 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Zdeňka Hrbáče, živou a + rodinu
 • Příští neděli 18. listopadu od 8,00 v sakristii se budou zapisovat úmysly na bohoslužby na 1. pololetí roku 2019.
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.
 • Bohoslužby během týdne budou v listopadu ještě v kostele.
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.

Ohlášky 28.10

Aktuální od 27. října 2018 do 3. listopadu 2018 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 4998 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek je slavnost Všech svatých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Stanislava a Ludmilu Bochňákovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Pátek je první pátek v měsíci a připadá na něj památka zesnulých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě v kostele bude krátká pobožnost na hřbitově.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Františku Halfarovou, manžela, dva syny a zetě.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 21.10

Aktuální od 20. října 2018 do 27. října 2018 (Aktuality)

29. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme martinovskou pouť.
 • Dnes je sbírka na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za sestru Ludmilu Hrubou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Štěpánku Osmančíkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.

Ohlášky 14.10

Aktuální od 13. října 2018 do 20. října 2018 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela a vnuka Petra
 • Příští neděli bude martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
 • Příští neděli je také misijní neděle a sbírka bude na misie.

Ohlášky 7.10

Aktuální od 6. října 2018 do 13. října 2018 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí – 7. října

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 080 Kč.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny, snachu a duše v očistci
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou.
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Annu Novákovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli si připomeneme 231. výročí posvěcení našeho kostela.

Ohlášky 30.9

Aktuální od 29. září 2018 do 6. října 2018 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za rodinu Čechovu a dar zdraví. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Hudečkovou a živou a + rodinu Hudečkovu, Galiovu a Salgovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Po výstavě o P. Vavřinci Mitáčkovi se uvažuje o vytištění almanachu z této výstavy. Zatím je potřeba zjistit, kolik lidí by mělo o tento almanach zájem. Předpokládaná cena by se pohybovala kolem 70 Kč. Předběžní zájemci se prosím přihlaste u P. Marie Kňurové nebo Jarmily Tyralové.

Ohlášky 23.9

Aktuální od 22. září 2018 do 27. října 2018 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3248 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za živé a + kněze a dobrodince našeho chrámu
 • V pátek je slavnost sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, za živou a + rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + manžela Waltra Hurníka, zetě Libora, rodiče a s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
 • Po výstavě o P. Vavřinci Mitáčkovi se uvažuje o vytištění almanachu z této výstavy. Zatím je potřeba zjistit, kolik lidí by mělo o tento almanach zájem. Předpokládaná cena by se pohybovala kolem 70 Kč. Předběžní zájemci se prosím přihlaste u P. Marie Kňurové nebo Jarmily Tyralové.

Ohlášky 16.9

Aktuální od 15. září 2018 do 22. září 2018 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela a živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava Klose, rodiče a sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou, Stanislava Penkalu a zároveň k výročí svatby s prosbou o Boží ochranu.

Ohlášky 9.9

Aktuální od 8. září 2018 do 15. září 2018 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, bratra, syna a rodiče.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.

Ohlášky 2.9

Aktuální od 1. září 2018 do 8. září 2018 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 791 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Margaretu Širockou, manžela, živou a + rodinu a zetě Ladislava
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelé Věru a Václava  Vlodarčíkovy, oboje rodiče, za živou rodinu a za duše v očistci a Oldřišku Lazarovou a manžela, za Květoslavu Lazarovou, Marii Urbanovou a manžela, Marii Bestovou a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za nemocné. Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.
 • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!