Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 27. 5.

Historie

Ohlášky 3.3

Aktuální od 3. března 2018 do 10. března 2018 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Děkujeme za „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 3963 Kč.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bohoslužba mimořádně nebude.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích bude o týden později v sobotu 17. března.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Jana Růžičku, Máriu Grametovou, živou a + rodinu
 • Velký předvelikonoční úklid kostela bude v pátek 16. března od 8,00.

Ohlášky 25.2

Aktuální od 24. února 2018 do 3. března 2018 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 2 154 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Annu Hrdinovou, manžela, rodinu Tomkovou, Hauserovou a Dvořákovou.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za rodiny Hejdukovu a Sýkorovu s prosbou o další ochranu a pomoc
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude farní kavárna.

Ohlášky 18.2

Aktuální od 17. února 2018 do 24. února 2018 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování za vše dobré s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu.

Ohlášky 11.2

Aktuální od 10. února 2018 do 17. února 2018 (Aktuality)

6. neděle v mezidobí

 • Dnes 15,00 – 16,00 bude bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé. Prosím, dojděte včas.
 • Ve středu je Popeleční středa – den přísného postu. Začíná postní doba. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Valentýna Kňuru, manželku Matyldu, dcery Marii a slávku a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha sv. pro bohoslovce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude poděkování s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu.
 • V postní době budou křížové cesty vždy v 8,30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam, který je v sakristii. Příští neděli bude mít křížovou cestu kněz, a proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 4.2

Aktuální od 3. února 2018 do 10. února 2018 (Aktuality)

5. neděle v mezidobí

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 231 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Emílii Bochňákovou, manžela, dcery, syny, zetě a snachy, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově bohoslužba nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Františka Mydlarčíka a rodinu Mydlarčíkovou a Holušovou.
 • Příští neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Ohlášky 28.1

Aktuální od 27. ledna 2018 do 3. února 2018 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Zároveň je to svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Po mši sv. bude 15 minut tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Kusýnovou, Řezáčovou, Tománkovou a Vítečkovou, za dar zdraví a duše v očistci. Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • V pátek 2.2 večer a v sobotu 3.2 dopoledne bude na faře v Plesné duchovní obnova pro mladé biřmovance z roku 2016. Hned po nedělní bohoslužbě se v sakristii sejdeme ke krátké domluvě.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V naší farnosti se vybralo 54 502 Kč v Plesné, 29 067 Kč v Dobroslavicích, 28 926 Kč v Děhylově a 27 047 Kč v Martinově.
 • V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Ohlášky 21.1

Aktuální od 20. ledna 2018 do 27. ledna 2018 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Vlastu a Vladislava Vavrečkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Karla Hruzíka, manželku, za živou a + rodinu Hruzíkovou
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.
 • V pátek 2.2 večer a v sobotu 3.2 dopoledne bude na faře v Plesné duchovní obnova pro mladé biřmovance z roku 2016. Příští neděli po bohoslužbě se v sakristii sejdeme ke krátké domluvě.

Ohlášky 14.1

Aktuální od 13. ledna 2018 do 20. ledna 2018 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude za Aloise Tyralu, jeho manželku, jejich sourozence, rodiče a za duše v očistci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V neděli 11. února 15,00 – 16,00 bude jako každý rok bowling jako poděkování pro všechny koledníky z Tříkrálové sbírky. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam, který je v sakristii. Bowling bude v Bowling Sky nedaleko zast. MHD Dílny DP a máme rezervované dvě dráhy pro děti a jednu pro dospělé, takže mohou přijít i mladší účastníci.

Ohlášky 7.1

Aktuální od 6. ledna 2018 do 13. ledna 2018 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Dnes končí vánoční doba.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V lednu nebudou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky 31.12

Aktuální od 30. prosince 2017 do 6. ledna 2018 (Aktuality)

Sv. Rodiny  – 31. prosince

 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se dohromady 26 367 Kč.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude v kostele tichá adorace, která bude zakončená zpěvem Te Deum.
 • Na Nový Rok bude mše sv. v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po mši sv. bude půl hodiny tichá adorace.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce. Během bohoslužby se bude žehnat voda, kadilo a křída.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Květoslavu a Adolfa Nespěšné. Mše sv. bude zaměřená pro děti a po mši sv. bude farní kavárna.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!