Biblický citát na dnešní den
Všechno bude odpuštěno. (Mk 3,28)
www.vira.cz
pondělí, 22. 1.

Historie

Ohlášky 6.11

Aktuální od 5. listopadu 2016 do 12. listopadu 2016 (Aktuality)

Ohlášky

32. neděle v mezidobí - 6. listopadu

 • Děkujeme za sbírku na opravy z minulé neděle. Vybralo se 5 741 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za + Elišku Onderkovou
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Františka Malchárka, rodiče Sokolských a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za Josefa Velce, jeho sestru Marii a rodiče z obou stran a za Štěpánku Hrdinovou a manžela a za celou živou a + rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za oba manžely Miroslava Knoppa a Gerharda Svačinu a za živou a + rodinu Muroňovu, Knoppovu a Svačinovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Jánošíkovu, Sobkovu a Vyskočilovu
 • Příští neděli bude sbírka Den Bible. Mše sv. bude zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 30.10

Aktuální od 29. října 2016 do 5. listopadu 2016 (Aktuality)

Ohlášky

31. neděle v mezidobí - 30. října

 • Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela
 • Děkujeme za sbírku na misie z minulé neděle. Vybralo se 9 436 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • V úterý je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za + sestru a švagra Hrubé s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Ve středu je památka všech věrných zemřelých – dušičky. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou a duše v očistci. Po mši sv. bude na hřbitově dušičková pobožnost.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Zdeňka Hrbáče a rodiče z obou stran.
 • Příští sobotu 5. 11 v 10,30 bude v našem kostele svatba sl. Zuzany Bochňákové a p. Pavla Michaláka.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu živou a + rodinu Hudečkovu a Gismanovu s prosbou o další Boží ochranu

Čeho před smrtí nejvíce litujeme?

Aktuální od 29. října 2016 do 12. listopadu 2016 (Aktuality)

Prožíváme období, kdy navštěvujeme hroby našich blízkých, zapalujeme na nich svíčky, modlíme se za ně. Chtě nechtě nám tak dochází realita, že i náš život je konečný. A to je důležité poznání, byť si jej neradi přiznáváme.

Americká psycholožka Bronie Wareová pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi a sdílela s nimi poslední chvíle života. Se svými klienty se bavila o tom, čeho v životě litují, a zjistila, že některá témata se opakují. Zde je pět nejčastějších věcí, kterých lidé před vlastní smrtí litovali:

 • Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne život podle očekávání druhých. To byla nejčastější lítost ze všech.
 • Přál bych si, abych býval tolik nepracoval. To tvrdil každý umírající muž. Propásli dětství svých dětí a společnost svých rodičů.
 • Přál bych si, abych býval měl více odvahy vyjádřit své pocity. Mnozí lidé potlačovali své pocity a chtěli být zadobře s okolím. Výsledkem byl život na lécích a fakt, že nikdy nebyli sami sebou. Mnozí si přivodili různá onemocnění vztahující se k zahořklosti a křivdám, které si s sebou nesli.
 • Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Lidé si většinou neuvědomí důležitost starých přátel, dokud se neocitnou na smrtelné posteli. A v ten moment již většinou není možné je dohledávat. Každému, když umírá, chybějí staří přátelé.
 • Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější. Toto bylo překvapivě velmi časté přání. Mnozí si až do konce neuvědomili, že štěstí je velmi často volba. Zamrzli ve starých vzorcích a zvycích. Ohledy na pohodlí rodiny překryly jejich emoce stejně jako fyzické životy. Obava ze změny je vedla k tomu, že předstírali sobě i druhým, že jsou spokojeni, zatímco hluboko uvnitř tomu tak nebylo. Když jste na smrtelné posteli, je vám jedno, co si o vás myslí ostatní. Je nádherné se uvolnit a smát se už dlouho před vlastní smrtí.

 

Převzato z knihy Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie autorů P. Remeše a A. Halamové. Upraveno a zkráceno.

Ohlášky 23.10

Aktuální od 22. října 2016 do 29. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

30. neděle v mezidobí - 23. října

 • Dnes je misijní neděle. Sbírka je na misie.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Josefa Blahoše a živou rodinu.
 • Z důvodu podzimních prázdnin nebude ve čtvrtek vyučování náboženství.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Sýkorovou a Hajdukovou a na poděkování s prosbou další ochranu a pomoc
 • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 16.10

Aktuální od 15. října 2016 do 22. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Slavnost sv. Hediky - 16. října

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude tichá adorace v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. ve středu v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Klose, rodiče a sourozence z obou stran, Oldřicha Tichavského k životnímu jubileu a za dar zdraví.
 • Příští neděli bude sbírka na misie.

Ohlášky 9.10

Aktuální od 8. října 2016 do 15. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

28. neděle v mezidobí - 9. října

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. ve středu v 16,45 v kostele a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu
 • Příští neděli je sv. Hedviky, patronky naší diecéze a patronky Martinova. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Martinovské farníky.
 • Příští neděle odpoledne 16,00 – 17,00 bude tichá adorace v kostele.

Ohlášky 2.10

Aktuální od 1. října 2016 do 8. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

27. neděle v mezidobí - 2. října

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 711,- Kč.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Od října budou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Vojtěcha Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude poděkování za 60 let života s prosbou a požehnání do dalších let pro celou rodinu
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Vladimíra Krále a syna, za Věru Švihelovou a manžela a za Zdeňku Ridlovou
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za živou a + rodinu a duše v očistci.

Ohlášky 25.9

Aktuální od 24. září 2016 do 1. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

26. neděle v mezidobí - 25. září

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na církevní školy. Vybralo se 4 997 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve středu je slavnost svatého Václava – státní svátek. Mše sv. bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, čtyři syny, snachu a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za + Václava, Jarmilu a Jiřího Mikšíkovy
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za + manžela Valtra Hurníka, zetě, rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 18.9

Aktuální od 17. září 2016 do 24. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

25. neděle v mezidobí - 18. září

 • Dnešní bohoslužbu doprovází zpěvem Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 bude v kostele tichá adorace.
 • Dnes je sbírka na církevní školy. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 17,30 a bude za + Margaretu Širockou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran
 • Ve čtvrtek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Františku Halfarovou, manžela, dva syny, zetě a rodinu Halfarovou a Holušovou

Ohlášky 11. září

Aktuální od 10. září 2016 do 17. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

24. neděle v mezidobí - 11. září

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Žofii Burkovičovou, manžela, rodiče a za Irenu Štalcerovou, manžela, rodiče a duše v očistci
 • Po mši sv. ve čtvrtek se sejde farní rada.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.
 • Příští neděli bude při mši sv. zpívat Pěvecké sdružení ostravských učitelek.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude v kostele tichá adorace.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!