Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Historie

Ohlášky 9.12

Aktuální od 9. prosince 2018 do 15. prosince 2018 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Dnes je sbírka na potřeby diecéze.
 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 na faře a bude za Marii Vítečkovou, rodiče Vítečkovy a Matuškovy a P. Mitáčka.
 • V pátek 14.12 od 8,00 bude předvánoční úklid kostela. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za dceru a vnučku Klárku Holušovou

Ohlášky 2.12

Aktuální od 1. prosince 2018 do 8. prosince 2018 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6982 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací včerejšího koncertu.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za živou a + rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na poděkování, za obrácení hříšníků a mír ve světě
 • V sobotu v 16,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelou Věru Dostálovou, manžela, syna a rodiče z obou stran a za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Jánošíkovu, Sobkovu a Vysloužilovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna. Jako v uplynulých letech nemusíte na předvánoční kavárnu nosit občerstvení – zajistí jej o. Pavel.
 • Bohoslužby během týdne budou až do 7. prosince ještě v kostele, od 13. prosince budou na faře.
 • V pátek 14.12 od 8,00 bude předvánoční úklid kostela.

Ohlášky 25.11

Aktuální od 24. listopadu 2018 do 8. prosince 2018 (Aktuality)

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“ minulou neděli. Vybralo se 3738 Kč.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.
 • Příští neděli začíná advent. Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Jiřího Langra, duše v očistci, za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu.
 • Bohoslužby během týdne budou až do 7. prosince ještě v kostele, od 13. prosince budou na faře.

Ohlášky 18.12

Aktuální od 17. listopadu 2018 do 24. listopadu 2018 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na 1. pololetí příštího roku.
 • Dnes je sbírka „Den Bible“. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Boženu a Josefa Plačkovy, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.

Ohlášky 11.11

Aktuální od 10. listopadu 2018 do 17. listopadu 2018 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Zdeňka Hrbáče, živou a + rodinu
 • Příští neděli 18. listopadu od 8,00 v sakristii se budou zapisovat úmysly na bohoslužby na 1. pololetí roku 2019.
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.
 • Bohoslužby během týdne budou v listopadu ještě v kostele.
 • V sobotu 1. prosince v 15,00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí na něm sólisté Slezského divadla v Opavě: tenorista Juraj Nociar, sopranistka Barbora Čechová, houslista Janáčkovy filharmonie Ostrava Roman Herodes a varhaník Lukáš Kubenka, který se specializuje na barokní hudbu. Všichni jsme zváni.

Ohlášky 28.10

Aktuální od 27. října 2018 do 3. listopadu 2018 (Aktuality)

30. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na misie minulou neděli. Vybralo se 4998 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek je slavnost Všech svatých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za Stanislava a Ludmilu Bochňákovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 • Pátek je první pátek v měsíci a připadá na něj památka zesnulých. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě v kostele bude krátká pobožnost na hřbitově.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Františku Halfarovou, manžela, dva syny a zetě.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 21.10

Aktuální od 20. října 2018 do 27. října 2018 (Aktuality)

29. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme martinovskou pouť.
 • Dnes je sbírka na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za sestru Ludmilu Hrubou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Štěpánku Osmančíkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.

Ohlášky 14.10

Aktuální od 13. října 2018 do 20. října 2018 (Aktuality)

28. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela a vnuka Petra
 • Příští neděli bude martinovská pouť. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za martinovské farníky.
 • Příští neděli je také misijní neděle a sbírka bude na misie.

Ohlášky 7.10

Aktuální od 6. října 2018 do 13. října 2018 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí – 7. října

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 080 Kč.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny, snachu a duše v očistci
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Královou, zemřelou rodinu Švihelovou a za Zdeňku Ridlovou.
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Annu Novákovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli si připomeneme 231. výročí posvěcení našeho kostela.

Ohlášky 30.9

Aktuální od 29. září 2018 do 6. října 2018 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za rodinu Čechovu a dar zdraví. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Hudečkovou a živou a + rodinu Hudečkovu, Galiovu a Salgovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Po výstavě o P. Vavřinci Mitáčkovi se uvažuje o vytištění almanachu z této výstavy. Zatím je potřeba zjistit, kolik lidí by mělo o tento almanach zájem. Předpokládaná cena by se pohybovala kolem 70 Kč. Předběžní zájemci se prosím přihlaste u P. Marie Kňurové nebo Jarmily Tyralové.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!