Biblický citát na dnešní den
Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2)
www.vira.cz
pondělí, 23. 7.

Historie

Ohlášky 23.4

Aktuální od 22. dubna 2017 do 29. dubna 2017 (Aktuality)

2. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na kněžský seminář. Vybralo se 8 732 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za +  Ludmilu Mrvíkovou, manžela, Jiřinu Richterovou a manžela a celou živou rodinu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Elišku, Dagmar a rodiče Sýkorovy a žijící rodinu z Dobroslavic

Televizní dokument o papeži Františkovi

Aktuální od 17. dubna 2017 do 30. dubna 2017 (Aktuality)

Dvoudílný televizní dokument o papeži Františkovi je možné shlédnout v i-vysílání do konce dubna na tomto odkazu

Ohlášky 16.4

Aktuální od 15. dubna 2017 do 28. dubna 2017 (Aktuality)

Zmrtvýchvstání Páně

 • Zítra v pondělí bude mše sv. v 9,00 a bude za rodinu Kuzmíkovu a Šimíkovu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + Žofii Chylovou, manžela, syna, zetě, + Marii Kozelskou a vnučku Janu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Miroslava Blažka, syna Dušana, za Drahomilu a Josefa Vítečkovy
 • Děkujeme všem, kteří během velikonočních svátků pomáhali s pracemi v kostele – s květinovou výzdobou, úklidem, liturgií i zpěvem.

Ohlášky 9.4

Aktuální od 7. dubna 2017 do 15. dubna 2017 (Aktuality)

Květná neděle

 • Dnes je Květná neděle. Začíná Svatý týden.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha svatého a požehnání pro všechny maturanty.
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30. Křížová cesta bude v 16,45.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat od 16,30 do 17,10 a poté bude nácvik pro ministranty.
 • Velikonoční vigilie na Bílou sobotu večer bude ve 20,00. Mše sv. bude za živou a + rodinu. Nácvik ministrantů bude v 19,30. V sobotu se před bohoslužbou nebude zpovídat.
 • Příští neděli je slavnost zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava. Na závěr mše sv. se budou žehnat pokrmy.
 • V pátek 7.4 byl jmenován pomocným biskupem naší diecéze P. Martin David, současný generální vikář. Pamatujme na něj v modlitbě.
 • Přehled velikonočních bohoslužeb v Ostravě si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://farnost-plesna.cz/upload/dokumenty/velikonocni-bohosluzby-ostrava-2017.doc

Ohlášky 2.4

Aktuální od 1. dubna 2017 do 8. dubna 2017 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 464 Kč.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za dary ducha sv. pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace až do 20,00 a během ní bude příležitost ke zpovědi.
 • V Sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  s prosbou o dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu
 • Příští neděli je Květná neděle. Mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Martu Tvarůžkovou k nedožitým 100. narozeninám, manžela a duše v očistci. Na začátku bohoslužby se budou žehnat kočičky.
 • Příští neděli odpoledne 17,00 – 18,00 bude dole na faře tichá adorace. Během ní bude příležitost ke zpovědi.

Ohlášky 26.3

Aktuální od 25. března 2017 do 1. dubna 2017 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku z minulé neděle na potřeby diecéze. Vybralo se 3261 Kč.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za rodinu Kuzmíkovu a Šimíkovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Stanislava a Ludmilu Bochňákovy a duše v očistci
 • V pátek 31. 3 od 8,00 bude velký předvelikonoční úklid kostela.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 19.3

Aktuální od 18. března 2017 do 25. března 2017 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Dnes je sbírka na potřeby diecéze. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu.
 • V pátek 31. 3 od 8,00 bude velký předvelikonoční úklid kostela.

Ohlášky 12.3

Aktuální od 11. března 2017 do 18. března 2017 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za + Františku Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče a za duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • Křížové cesty budou v postní době vždy půl hodiny před bohoslužbou. V sakristii je rozpis – prosíme jednotlivá společenství, aby se na křížové cesty zapsala.  
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.

Ohlášky 4.3

Aktuální od 4. března 2017 do 11. března 2017 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 5 089 Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 16,45 dole na faře a bude za + Bohumila Nováka, živou a + rodinu.
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Františka Chylu, manželku Marii, zetě, vnuka, živou a zemřelou rodinu a za Josefa Velce, manželku Elišku, rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Josefa Holušu, rodiče a sourozence
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.
 • Křížové cesty budou v postní době vždy půl hodiny před bohoslužbou. V sakristii je rozpis – prosíme jednotlivá společenství, aby se na křížové cesty zapsala.  

Ohlášky 26.2

Aktuální od 25. února 2017 do 4. března 2017 (Aktuality)

8. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ minulou neděli. Vybralo se 3 009 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za + Emilii Bochňákovou, manžela, dcery, syny, zetě a snachy
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po mši sv. bude mimořádně tichá adorace, která bývá na první pátek.
 • Na první pátek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Stanislava Vyviala, živou a + rodinu
 • Křížové cesty budou v postní době vždy půl hodiny před bohoslužbou. V sakristii je rozpis – prosíme jednotlivá společenství, aby se na křížové cesty zapsala. Příští neděli bude mít křížovou cestu o. Pavel, proto se přede mší nebude zpovídat. 
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!