Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 21. 2.

Historie

Ohlášky 10.9

Aktuální od 9. září 2017 do 16. září 2017 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Marii a Vojtěcha Klossovy a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy. 

Ohlášky 3.9

Aktuální od 2. září 2017 do 9. září 2017 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 2 901,- Kč. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Prosíme rodiče, aby v sakristii odevzdali přihlášky do náboženství. Vyučování začne ve čtvrtek 7. září v 15,30 dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V pátek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Zazní skladby J. S. Bacha a jeho synů. Více informací je na letáčcích vzadu v kostele.
 • V sobotu 9.9 bude v 10,00 na Masarykově náměstí v centru Ostravy mše sv. v souvislosti s oslavami 750 let Ostravy. Všichni jsme na tuto bohoslužbu zváni.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za zemřelou rodinu  Vlodarčíkovou, za živou rodinu a za duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a za duše v očistci s prosbou o dar zdraví.
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy.
 • Příští neděli bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných. Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.
 • V neděli 17. září po mši sv. bude výlet pro ministranty. Proto odpoledne nebude plánovaná tichá adorace.

Milovaní bratři a sestry,

přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí  a přítomností společně projevíme to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí.

Srdečně zve

+ František Václav váš biskup

Ohlášky 27.8

Aktuální od 26. srpna 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Mše sv. bude zaměřená pro děti.
 • Za 14 dní - v neděli 9. září bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných.

Ohlášky 20.8

Aktuální od 19. srpna 2017 do 26. srpna 2017 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci

Ohlášky 13.8

Aktuální od 12. srpna 2017 do 19. srpna 2017 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v 17,30 a bude za rodinu Selerovou a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu, za živou a + rodinu Řezáčovu, Vítečkovu, Tománkovu a Čechovu

Ohlášky 6.8

Aktuální od 6. srpna 2017 do 12. srpna 2017 (Aktuality)

Proměnění Páně

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli při pouti. Vybralo se 9 259Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pátek a bude na úmysl dárce.
  • V sobotu bude mše sv. v 17,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, rodiče, syna a bratra

Ohlášky 30.7

Aktuální od 29. července 2017 do 5. srpna 2017 (Aktuality)

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní svátostné požehnání.
 • Dnes odpoledne 15,00 – 15,30 bude otevřená věž našeho kostela.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude poděkování za dary Ducha sv. a Boží ochranu pro celou rodinu.
  • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude nedožitým 90. narozeninám. Po mši sv. bude tichá adorace do 18,30.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Oldřicha Cholevu, rodiče a sourozence
  • Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací dnešní pouti.

 

Ohlášky 23.7

Aktuální od 23. července 2017 do 29. července 2017 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí

 • V úterý je svátek sv. Jakuba. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude tradiční plesenská pouť a budou dvě bohoslužby. Mše sv. v 8,00 bude za farníky a v 10,30 bude za Boženu a Arnošta Walderovy, živou a + rodinu, za ochranu Boží a duše v očistci. Sbírka během poutě bude na opravy. Hlavním celebrantem bude P. Marcel Krajzl, farář v Havířově. V 14,30 bude v kostele tichá adorace se svátostným požehnáním.
 • Prosíme ochotné farníky, aby napekli buchty, které by se rozdávaly po bohoslužbách.
 • Děkujeme všem, kteří došli pomoci s velkým úklidem kostela i prostoru kolem kostela a fary.

 

Ohlášky 16.7

Aktuální od 15. července 2017 do 22. července 2017 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za živou a + rodinu Sýkorovu a Hajdukovu a duše v očistci
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 9.7

Aktuální od 8. července 2017 do 15. července 2017 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na úmysl dárce.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Josefku a Jana Niklovy, syna, vnuky a Štefanii a Michala Lehenovy
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 21. července v 8,00. Odpoledne v 16,00 pak bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!