Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 17. 10.

Historie

Ohlášky 7.5

Aktuální od 6. května 2017 do 13. května 2017 (Aktuality)

4. neděle velikonoční

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 117 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + rodinu Plevovu, živou a + rodinu Válovu a Gadlinovu a duše v očistci
 • V sobotu oslavíme pouť v Dobroslavicích. Mše sv. bude v 18,00 a bude za Ladislava, Olgu a Jakub Kopeckých, za Josefa a Anežku Kocurových
 • Mše sv. v Děhylově bude až v sobotu 27. května.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Antonína Klose k nedožitým 90. narozeninám, manželku, syna, sourozence z obou stran a Oldřicha Tichavského
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna. Odpoledne 17,00 – 18,00 bude tichá adorace.

Ohlášky 30.4

Aktuální od 29. dubna 2017 do 6. května 2017 (Aktuality)

3. neděle Velikonoční

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za živou a + rodinu, dar zdraví a dary Ducha sv. a za duše v očistci
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Ladislava Salgu k nedožitým 90. narozeninám, za rodinu Slagovu, Galiovu a Walderovu

Ohlášky 23.4

Aktuální od 22. dubna 2017 do 29. dubna 2017 (Aktuality)

2. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na kněžský seminář. Vybralo se 8 732 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za +  Ludmilu Mrvíkovou, manžela, Jiřinu Richterovou a manžela a celou živou rodinu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Elišku, Dagmar a rodiče Sýkorovy a žijící rodinu z Dobroslavic

Televizní dokument o papeži Františkovi

Aktuální od 17. dubna 2017 do 30. dubna 2017 (Aktuality)

Dvoudílný televizní dokument o papeži Františkovi je možné shlédnout v i-vysílání do konce dubna na tomto odkazu

Ohlášky 16.4

Aktuální od 15. dubna 2017 do 28. dubna 2017 (Aktuality)

Zmrtvýchvstání Páně

 • Zítra v pondělí bude mše sv. v 9,00 a bude za rodinu Kuzmíkovu a Šimíkovu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za + Žofii Chylovou, manžela, syna, zetě, + Marii Kozelskou a vnučku Janu
 • Příští neděli je bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Miroslava Blažka, syna Dušana, za Drahomilu a Josefa Vítečkovy
 • Děkujeme všem, kteří během velikonočních svátků pomáhali s pracemi v kostele – s květinovou výzdobou, úklidem, liturgií i zpěvem.

Ohlášky 9.4

Aktuální od 7. dubna 2017 do 15. dubna 2017 (Aktuality)

Květná neděle

 • Dnes je Květná neděle. Začíná Svatý týden.
 • Dnes odpoledne 17,00 – 18,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Dary Ducha svatého a požehnání pro všechny maturanty.
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30. Křížová cesta bude v 16,45.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat od 16,30 do 17,10 a poté bude nácvik pro ministranty.
 • Velikonoční vigilie na Bílou sobotu večer bude ve 20,00. Mše sv. bude za živou a + rodinu. Nácvik ministrantů bude v 19,30. V sobotu se před bohoslužbou nebude zpovídat.
 • Příští neděli je slavnost zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava. Na závěr mše sv. se budou žehnat pokrmy.
 • V pátek 7.4 byl jmenován pomocným biskupem naší diecéze P. Martin David, současný generální vikář. Pamatujme na něj v modlitbě.
 • Přehled velikonočních bohoslužeb v Ostravě si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://farnost-plesna.cz/upload/dokumenty/velikonocni-bohosluzby-ostrava-2017.doc

Ohlášky 2.4

Aktuální od 1. dubna 2017 do 8. dubna 2017 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 464 Kč.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 dole na faře a bude za Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 dole na faře a bude za dary ducha sv. pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace až do 20,00 a během ní bude příležitost ke zpovědi.
 • V Sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  s prosbou o dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu
 • Příští neděli je Květná neděle. Mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Martu Tvarůžkovou k nedožitým 100. narozeninám, manžela a duše v očistci. Na začátku bohoslužby se budou žehnat kočičky.
 • Příští neděli odpoledne 17,00 – 18,00 bude dole na faře tichá adorace. Během ní bude příležitost ke zpovědi.

Ohlášky 26.3

Aktuální od 25. března 2017 do 1. dubna 2017 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku z minulé neděle na potřeby diecéze. Vybralo se 3261 Kč.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za rodinu Kuzmíkovu a Šimíkovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Stanislava a Ludmilu Bochňákovy a duše v očistci
 • V pátek 31. 3 od 8,00 bude velký předvelikonoční úklid kostela.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 19.3

Aktuální od 18. března 2017 do 25. března 2017 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Dnes je sbírka na potřeby diecéze. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu.
 • V pátek 31. 3 od 8,00 bude velký předvelikonoční úklid kostela.

Ohlášky 12.3

Aktuální od 11. března 2017 do 18. března 2017 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za + Františku Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče a za duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • Křížové cesty budou v postní době vždy půl hodiny před bohoslužbou. V sakristii je rozpis – prosíme jednotlivá společenství, aby se na křížové cesty zapsala.  
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby diecéze.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!