Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 19. 2.

Historie

Ohlášky 26.8

Aktuální od 25. srpna 2018 do 1. září 2018 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za ochranu a na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.

Ohlášky 19.8

Aktuální od 18. srpna 2018 do 25. srpna 2018 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Výstava fotografií o P. Mitáčkovi bude v našem kostele do konce srpna.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za ochranu a požehnání pro rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.

Výstava o P. Vavřinci Mitáčkovi

Aktuální od 16. srpna 2018 do 31. srpna 2018 (Aktuality)

V našem kostele bude až do konce srpna výstava fotografií a dokumentů o životě P. Vavřince Mitáčka, který v naší farnosti půsbil v letech 1949 až 1972. Výstava se koná u příležitosti 20 let od jeho úmrtí a 70 let od jeho kněžského svěcení a byla  zaůjčena od farností Vlkoš u Přerova, kde P. Mitáček půsbil po svém odchodu z Plesné.

Výstavu můžete shlédnout hodinu před bohoslužbami, které jsou ve čtvrtek v 17,30 a v neděli v 9,00, a po skončení bohoslužeb.

Ohlášky 12.8

Aktuální od 11. srpna 2018 do 18. srpna 2018 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • Děkujeme všem, kteří se zasloužili o převoz a instalaci výstavy fotografií o P. Mitáčkvovi v našem kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za rodiny Čechovu, Vítečkovu, Tománkovu a Řezáčovu.

Ohlášky 5.8

Aktuální od 4. srpna 2018 do 11. srpna 2018 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 13 285 Kč.
 • Ve čtvrtek mimořádně bohoslužba nebude.
 • V sobotu v 17,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za P. Vavřince Mitáčka. V kostele bude výstava fotografií z jeho života.

Ohlášky 29.7

Aktuální od 28. července 2018 do 4. srpna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Děkujeme všem za pomoc s organizací dnešní poutě.
 • Dnes v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní povídání P. Oldřicha Chocholáče a olympiádách, kterých se zúčastnil jako olympijský kaplan.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy a Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče
 • V sobotu je pouť ostravského děkánatu do Frýdku. V 16,00 je růženec, v 17,00 tichá adorace (kterou má na starost naše farnost) a v 18,00 bohoslužba s o. biskupem.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání.

Ohlášky 22.7

Aktuální od 21. července 2018 do 28. července 2018 (Aktuality)

Ohlášky

16. neděle v mezidobí - 22. července

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na brigádu před poutí.
 • Ve středu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku a rodinu Vavrečkovou.
 • Příští neděli je tradiční plesenská pouť. V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Arnošta Waldra, manželku Boženu a živou a + rodinu.
 • Hlavním celebrantem bude P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu v Brně a kaplan Českého olympijského výboru.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a v 15,00 bude mít v kostele
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč povídání o své službě olympijského kaplana, především o třech uplynulých olympiádách, kterých se zúčastnil.

Ohlášky 15.7

Aktuální od 14. července 2018 do 21. července 2018 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V pátek od 8,00 bude velký úklid kostela před poutí. Odpoledne od 16,00 bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdete pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Blažejovu, Balcarovu a Kolářovu.

Ohlášky 8.7

Aktuální od 7. července 2018 do 14. července 2018 (Aktuality)

14. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Drahomíra Závackého, manželku Irenu, rodiče z obou stran a za duše v očistci a za Josefa Hrdinu a manželku, za celou živou a zemřelou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.

Ohlášky 1.7

Aktuální od 30. června 2018 do 7. července 2018 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 7 567 Kč.
 • Ve čtvrtek a v pátek bohoslužby mimořádně nebudou.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Marii Plevovou, manžela, zetě, Petra Mikolajka a duše v očistci.
 • Velký úklid kostela před poutí bude v pátek 20. července od 8,00. Odpoledne ve stejný den bude brigáda – úklid okolí kostela a fary.
 • Z farnosti Vlkoš u Přerova, kde po svém odchodu z Plesné působil P. Vavřinec Mitáček, jsme dostali zprávu, že jejich farnost připravila výstavku k 70. výročí kněžského svěcení a 20. výročí úmrtí P. Mitáčka. Výstavka bude přístupná v jejich kostele po bohoslužbách dne 1.7 (bohoslužba 9,30), 8.7 (bohoslužba v 10,00) a 15.7 (bohoslužba v 9,30). Následně bude zapůjčena do sousední farnosti Říkovice, kde bude otevřena kolem sv. Anny. U nás v Plesné bude za P. Mitáčka sloužena mše v neděli 12. srpna a na podzim bude v kostele také malá výstavka jeho fotografií.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!