Biblický citát na dnešní den
Všechno bude odpuštěno. (Mk 3,28)
www.vira.cz
pondělí, 22. 1.

Historie

Ohlášky 4. září

Aktuální od 3. září 2016 do 10. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

23. neděle v mezidobí - 4. září

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 2 712 Kč.
 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí a bude na poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží milosti pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a + rodinu Vlodarčíkovou a duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a duše v očistci s prosbou o dar zdraví
 • V 18,00 bude mše sv. V kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče a za Štěpánku a Oldřicha Friedlovy
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude se při ní udělovat svátost pomazání nemocných.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

Ohlášky 28.8

Aktuální od 26. srpna 2016 do 3. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

22. neděle v mezidobí - 28. srpna

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za Ludmilu Hrbáčovou, manžela, děti a živou rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za Adélu Holušovou, sourozence a celou + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/22-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

Ohlášky 21.8

Aktuální od 20. srpna 2016 do 27. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

21. neděle v mezidobí - 21. srpna

 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za + Otakara Holušu k nedožitým osmdesátinám, manželku, syna Jiřího a živou a + rodinu.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

 

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/21-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-3.html

Ohlášky 14.8

Aktuální od 13. srpna 2016 do 20. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

20. neděle v mezidobí - 14. srpna

 • Zítra v pondělí je slavnost Nanebevzetí P. Marie. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Za Josefku a Jana Niklovy, syna, dva vnuky a za Štefánii a Michala Lehenovy.
 • Liturgické texty a zamyšlení nad nimi na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/20-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-1.html

Dobrá kniha k podzimnímu čtení

Aktuální od 12. srpna 2016 do 6. listopadu 2016 (Aktuality)

A. S. McHugh: Introverti v církvi

Pokud je Vám lépe v úzkém kruhu lidí a v důležitých vztazích preferujete méně lidí, ale spíše hlubší vztahy, pak by Vám tato kniha mohla hodně pomoci v prožívání Vašeho vztahu s Bohem v církvi. Ač je autor evangelík a popisuje především situaci introverta v jeho církevním prostředí, přesto kniha obsahuje mnoho cenných podnětů, při kterých si introvert řekne "To je přesně ono! Takhle to mám." Kniha vychází z důležité skutečnosti, že každý jsme jiný a že i naše prožívání vztahu s Bohem je ovlivněno tím, jakou máme povahu a jak skrze ni prožíváme své vztahy.

Ohlášky 7.8

Aktuální od 6. srpna 2016 do 13. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

19. neděle v mezidobí - 7. srpna

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli při pouti. Vybralo se 12 057 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Aloise a Jarmilu Dulavovy a jejich rodiče
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a + rodinu s prosbou o zdraví a ochranu P. Marie
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou a živou a + rodinu Rajských a Vrlíkovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, bratra Karla, živou a + rodinu

Ohlášky 31.7

Aktuální od 30. července 2016 do 6. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Pouť ke sv. Jakubovi – 31. července

 • Dnes při obou bohoslužbách je sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za + Jarmilu Drkošovou, manžela a syna
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Hajdukovu a Sýkorovu a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dary ducha sv. a požehnání pro celou rodinu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli připravit dnešní pouť – za pomoc s úklidem, květinou výzdobu, zpěv i za napečené buchty, které se budou po bohoslužbě rozdávat.

Přihláška do náboženství

Aktuální od 30. července 2016 do 30. října 2015 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2017/18

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do poloviny září v sakristii.

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře (v nově opravených prostorách). Výuka začne ve čtvrtek 15.9.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii.

Ohlášky 24.7

Aktuální od 23. července 2016 do 30. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

17.neděle v mezidobí – 24. července

 • Dnes po mši sv. Jsme zváni do farní kavárny.
 • V pondělí je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Mše sv. Bude v 17,30 a bude za + Zdeňka Bochňáka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Květoslavu Nespěšnou, manžela a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude tradiční plesenská puť. Mše sv. bude v 8,00 za farníky a v 10,30 za Boženu a Arnošta Walderovy, živou a + rodinu, na poděkování za ochranu Boží a duše v očistci. Kazatelem bude jáhen Mgr. Aleš Ligocký, sekretář ostravsko-opavského biskupa. Ve 14,30 pak bude v kostele svátostné požehnání.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela a okolí kostela a fary. Udělal se velký kus práce.
 • Prosíme ochotné farníky, aby na příští neděli napekli buchty, které se jako každý rok rozdávají po obou bohoslužbách před kostelem.
 • Příští týden je světové setkání mládeže v Krakově. Pamatujme v modlitbě na naše mladé farníky, kteří se setkání zúčastní.

Ohlášky 17.7

Aktuální od 17. července 2016 do 23. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

16.neděle v mezidobí – 17. července

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Marii, Vaška, Karla a Aničku Dubovské, za Gabrielu Kubínovou a rodinu Franěcovu
 • V pátek 22.7 od 8,00 bude velký úklid kostela před poutí. Odpoledne od 16,00 bude brigáda – úklid kolem fary a kostela. Na závěr brigády bude grilování. Moc děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Oldřicha Cholevu a živou a + rodinu

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!