Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Historie

Ohlášky 23.9

Aktuální od 22. září 2018 do 27. října 2018 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3248 Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za živé a + kněze a dobrodince našeho chrámu
 • V pátek je slavnost sv. Václava. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, za živou a + rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + manžela Waltra Hurníka, zetě Libora, rodiče a s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
 • Po výstavě o P. Vavřinci Mitáčkovi se uvažuje o vytištění almanachu z této výstavy. Zatím je potřeba zjistit, kolik lidí by mělo o tento almanach zájem. Předpokládaná cena by se pohybovala kolem 70 Kč. Předběžní zájemci se prosím přihlaste u P. Marie Kňurové nebo Jarmily Tyralové.

Ohlášky 16.9

Aktuální od 15. září 2018 do 22. září 2018 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela a živou rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava Klose, rodiče a sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou, Stanislava Penkalu a zároveň k výročí svatby s prosbou o Boží ochranu.

Ohlášky 9.9

Aktuální od 8. září 2018 do 15. září 2018 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, bratra, syna a rodiče.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.

Ohlášky 2.9

Aktuální od 1. září 2018 do 8. září 2018 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 791 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Margaretu Širockou, manžela, živou a + rodinu a zetě Ladislava
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Františka Vavrlu, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelé Věru a Václava  Vlodarčíkovy, oboje rodiče, za živou rodinu a za duše v očistci a Oldřišku Lazarovou a manžela, za Květoslavu Lazarovou, Marii Urbanovou a manžela, Marii Bestovou a Boží ochranu
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za nemocné. Při bohoslužbě bude společné udílení svátosti pomazání nemocných.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.
 • V úterý 11. září bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Více informací je na plakátku vzadu v kostele a na vývěsce.

Ohlášky 26.8

Aktuální od 25. srpna 2018 do 1. září 2018 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za ochranu a na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Na farních internetových stránkách si můžete stáhnout přihlášku do náboženství. Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo ji doneste na první vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 a první vyučovací hodina bude 13.9.

Ohlášky 19.8

Aktuální od 18. srpna 2018 do 25. srpna 2018 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Výstava fotografií o P. Mitáčkovi bude v našem kostele do konce srpna.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za ochranu a požehnání pro rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.

Výstava o P. Vavřinci Mitáčkovi

Aktuální od 16. srpna 2018 do 31. srpna 2018 (Aktuality)

V našem kostele bude až do konce srpna výstava fotografií a dokumentů o životě P. Vavřince Mitáčka, který v naší farnosti půsbil v letech 1949 až 1972. Výstava se koná u příležitosti 20 let od jeho úmrtí a 70 let od jeho kněžského svěcení a byla  zaůjčena od farností Vlkoš u Přerova, kde P. Mitáček půsbil po svém odchodu z Plesné.

Výstavu můžete shlédnout hodinu před bohoslužbami, které jsou ve čtvrtek v 17,30 a v neděli v 9,00, a po skončení bohoslužeb.

Ohlášky 12.8

Aktuální od 11. srpna 2018 do 18. srpna 2018 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • Děkujeme všem, kteří se zasloužili o převoz a instalaci výstavy fotografií o P. Mitáčkvovi v našem kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za rodiny Čechovu, Vítečkovu, Tománkovu a Řezáčovu.

Ohlášky 5.8

Aktuální od 4. srpna 2018 do 11. srpna 2018 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 13 285 Kč.
 • Ve čtvrtek mimořádně bohoslužba nebude.
 • V sobotu v 17,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za P. Vavřince Mitáčka. V kostele bude výstava fotografií z jeho života.

Ohlášky 29.7

Aktuální od 28. července 2018 do 4. srpna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Děkujeme všem za pomoc s organizací dnešní poutě.
 • Dnes v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní povídání P. Oldřicha Chocholáče a olympiádách, kterých se zúčastnil jako olympijský kaplan.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy a Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče
 • V sobotu je pouť ostravského děkánatu do Frýdku. V 16,00 je růženec, v 17,00 tichá adorace (kterou má na starost naše farnost) a v 18,00 bohoslužba s o. biskupem.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!