Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Ohlášky 4.12

Aktuální od 3. prosince 2016 do 10. prosince 2016 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 756 Kč.
 • Ve čtvrtek je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za přijaté milosti, ochranu P. Marie a pokoj pro naše zemřelé.
 • v pátek 9. 12 bude od 8,00 předvánoční úklid kostela.
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za živou a + rodinu Valochovou a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu. Za Štěpánku Slavíkovou, manžela a rodiče z obou stran a za Evu Kolářovou, manžela a rodiče z obou stran.
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude na poděkování.
 • Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 27.11

Aktuální od 26. listopadu 2016 do 3. prosince 2016 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od dnešní neděle 27. 11 se zapisují úmysly na mše sv.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za rodiče Vítečkovy, Matuškovy, Marii Vítečkovou a P. Vavřince Mitáčka.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • V sobotu bude v 7,30 dole na faře mše sv. a bude za farníky. V 8,00 bude malá brigáda. Je potřeba shrabat listí kolem kostela, vyčistit okapové rýny, posekat dřevo a uklidit dole na faře. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci. Občerstvení je zajištěno.
 • Předvánoční úklid kostela bude v pátek 9. Prosince od 8,00.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za maminku Ludmilu, tatínka Oldřicha, dcery Marii a Oldřišku a duše v očistci

Ohlášky 20.11

Aktuální od 19. listopadu 2016 do 26. listopadu 2016 (Aktuality)

Krista Krále - 20. listopadu

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle „Den Bible“. Vybralo se 2739 Kč.
 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Bohoslužby během týdne jsou dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude na poděkování.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Davida Hudečka, živou a + rodinu Hudečkovou, Galiovou a Salgovou
 • Od příští neděle 27. 11 se zapisují úmysly na mše sv. Zapisuje se od 8,00 v sakristii do mše sv. a po mši sv.
 • Příští neděli se při bohoslužbě budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V sobotu 3. 12 od 8,00 bude malá brigáda. Je potřeba shrabat listí kolem kostela, vyčistit okapové rýny, posekat dřevo a uklidit dole na faře. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 13.11

Aktuální od 12. listopadu 2016 do 19. listopadu 2016 (Aktuality)

Ohlášky

33. neděle v mezidobí - 13. listopadu

 • Dnes je sbírka Den Bible. Po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Od následujícího týdne budou již bohoslužby během týdne dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, manžela, rodiče a živou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Annu Novákovou, manžela Vladimíra, živou a + rodinu s poděkováním za dar zdraví
 • Příští neděli odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.

Dobrá kniha pro dlouhé zimní večery: L. Heryán: Exotem na této zemi

Aktuální od 6. listopadu 2016 do 20. listopadu 2016 (Aktuality)

 

Kniha známého saleziánského kněze Ladislava Heryána s podtitulem O Božím milosrdenství mezi námi je silnou sondou do našeho prožívání křesťanství. Neobsahuje zbožné fráze ani výzvy ke konformitě. Naopak - nutí čtenáře přemýšlet nad tím, co je skutečné poselství křesťanství. 
Bohu díky za tuto perlu v současné duchovní literatuře u nás.

Ohlášky 6.11

Aktuální od 5. listopadu 2016 do 12. listopadu 2016 (Aktuality)

Ohlášky

32. neděle v mezidobí - 6. listopadu

 • Děkujeme za sbírku na opravy z minulé neděle. Vybralo se 5 741 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za + Elišku Onderkovou
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Františka Malchárka, rodiče Sokolských a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za Josefa Velce, jeho sestru Marii a rodiče z obou stran a za Štěpánku Hrdinovou a manžela a za celou živou a + rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za oba manžely Miroslava Knoppa a Gerharda Svačinu a za živou a + rodinu Muroňovu, Knoppovu a Svačinovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Jánošíkovu, Sobkovu a Vyskočilovu
 • Příští neděli bude sbírka Den Bible. Mše sv. bude zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.

Ohlášky 30.10

Aktuální od 29. října 2016 do 5. listopadu 2016 (Aktuality)

Ohlášky

31. neděle v mezidobí - 30. října

 • Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela
 • Děkujeme za sbírku na misie z minulé neděle. Vybralo se 9 436 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • V úterý je slavnost Všech svatých. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za + sestru a švagra Hrubé s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
 • Ve středu je památka všech věrných zemřelých – dušičky. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, tři bratry, švagrovou a duše v očistci. Po mši sv. bude na hřbitově dušičková pobožnost.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, živou a + rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Zdeňka Hrbáče a rodiče z obou stran.
 • Příští sobotu 5. 11 v 10,30 bude v našem kostele svatba sl. Zuzany Bochňákové a p. Pavla Michaláka.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu živou a + rodinu Hudečkovu a Gismanovu s prosbou o další Boží ochranu

Čeho před smrtí nejvíce litujeme?

Aktuální od 29. října 2016 do 12. listopadu 2016 (Aktuality)

Prožíváme období, kdy navštěvujeme hroby našich blízkých, zapalujeme na nich svíčky, modlíme se za ně. Chtě nechtě nám tak dochází realita, že i náš život je konečný. A to je důležité poznání, byť si jej neradi přiznáváme.

Americká psycholožka Bronie Wareová pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi a sdílela s nimi poslední chvíle života. Se svými klienty se bavila o tom, čeho v životě litují, a zjistila, že některá témata se opakují. Zde je pět nejčastějších věcí, kterých lidé před vlastní smrtí litovali:

 • Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne život podle očekávání druhých. To byla nejčastější lítost ze všech.
 • Přál bych si, abych býval tolik nepracoval. To tvrdil každý umírající muž. Propásli dětství svých dětí a společnost svých rodičů.
 • Přál bych si, abych býval měl více odvahy vyjádřit své pocity. Mnozí lidé potlačovali své pocity a chtěli být zadobře s okolím. Výsledkem byl život na lécích a fakt, že nikdy nebyli sami sebou. Mnozí si přivodili různá onemocnění vztahující se k zahořklosti a křivdám, které si s sebou nesli.
 • Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Lidé si většinou neuvědomí důležitost starých přátel, dokud se neocitnou na smrtelné posteli. A v ten moment již většinou není možné je dohledávat. Každému, když umírá, chybějí staří přátelé.
 • Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější. Toto bylo překvapivě velmi časté přání. Mnozí si až do konce neuvědomili, že štěstí je velmi často volba. Zamrzli ve starých vzorcích a zvycích. Ohledy na pohodlí rodiny překryly jejich emoce stejně jako fyzické životy. Obava ze změny je vedla k tomu, že předstírali sobě i druhým, že jsou spokojeni, zatímco hluboko uvnitř tomu tak nebylo. Když jste na smrtelné posteli, je vám jedno, co si o vás myslí ostatní. Je nádherné se uvolnit a smát se už dlouho před vlastní smrtí.

 

Převzato z knihy Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie autorů P. Remeše a A. Halamové. Upraveno a zkráceno.

Ohlášky 23.10

Aktuální od 22. října 2016 do 29. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

30. neděle v mezidobí - 23. října

 • Dnes je misijní neděle. Sbírka je na misie.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Josefa Blahoše a živou rodinu.
 • Z důvodu podzimních prázdnin nebude ve čtvrtek vyučování náboženství.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Sýkorovou a Hajdukovou a na poděkování s prosbou další ochranu a pomoc
 • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 16.10

Aktuální od 15. října 2016 do 22. října 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Slavnost sv. Hediky - 16. října

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Dobroslavicích a Děhylově o hodinu dříve.
 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude tichá adorace v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. ve středu v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Klose, rodiče a sourozence z obou stran, Oldřicha Tichavského k životnímu jubileu a za dar zdraví.
 • Příští neděli bude sbírka na misie.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!