Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Křest

krest

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o pouhý obřad bez úmyslu dítě vézt k Bohu. Proto se smí křest dětí udělit, pokud jsou rodiče věřící, navštěvují bohoslužby v kostele a ­snaží se žít svou víru v každodenním životě.

Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Neobstojí ani důvod, že „do kostela sice nechodíme, ale všichni v naší rodině jsou pokřtění“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela). V našem případě je to farnost Ostrava - Plesná.

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. V ideálním případě by měl být biřmovaný. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem, k modlitbě a jednou k zapojení se do života církve. Neměl by to být jen „někdo z příbuzných, aby se to v rámci rodiny nějak hodilo“.

Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte, nejlépe v úředních hodinách ve čtvrtek po mši sv. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

 

Křest dospělých

Dospělý člověk přijímá svátost křtu, pokud vyznává, že chce věřit v Boha, modlit se a začlenit se do života církve. Proto křtu dospělého předchází delší příprava (minimálně rok), aby mohl alespoň trochu proniknout do tajemství víry. V případě, že jako dospělý máte zájem přijmout svátost křtu, obraťte se na o. Pavla.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!