Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Lidé

Mezi lidi farnosti patří:

Všichni ti, kdo se podílejí na mších svatých, úpřimné Pán Bůh zaplať.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!