Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 13. 6.

O farnosti

Panorama Plesné v prosinci

Farnost v Plesné byla založena buď od opatství žďárského nebo od některého světského držitele, jemuž klášter ves Plesnou ve 14. století (po roce 1300) přepustil. Dokladem o tom, že plesenská farnost je již stará, i když nemáme

přesné datum založení, jsou i zmínky o některých farářích. První známý farář plesenský zde působil kolem roku 1450. O lidech farnosti se více dočtete v hlavním menu lidé. Farní stránky jsou vybavené také fotogalerii a historii kostela, či aktuálními informacemi o dění ve farnosti.

Do farnosti v Plesné spadá kostel svatého Jakuba staršího a kaple v Dobroslavicích a v Děhylově, kde jsou také slouženy mše svaté.

Panorama Plesné

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!