Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Církevní sňatek

Aktuální od 27. července 2016 do 31. prosince 2020 (Ostatní informace)

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě, modlit se a žít podle křesťanských zásad. Proto se svátost manželství smí udělit snoubencům, kteří jsou věřící, navštěvují bohoslužby v kostele a mají v úmyslu uzavřít před církví nerozlučné manželství na celý život.

Nemá smysl žádat o pouhý obřad sňatku v kostele (např. proto, že je to v kostele „pěknější“, nebo proto, že do kostela sice nechodíme, ale jeden ze snoubenců byl jako malé dítě pokřtěn).

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!