Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Pohřeb

Aktuální od 27. července 2016 do 31. prosince 2020 (Ostatní informace)

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!