Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
čtvrtek, 21. 2.

Historie

Ohlášky 10.2

Aktuální od 9. února 2019 do 16. února 2019 (Aktuality)

5. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Františka Mydlarčíka, rodinu Holušovu a Mydlarčíkovu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Poslední neděli v měsíci bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

 

 

 

Ohlášky 3.2

Aktuální od 2. února 2019 do 9. února 2019 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 756 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude
 • na úmysl dárce.
 • V sobotu bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích v 17,00 a bude za  Karla Cholevu, manželku, rodiče, sourozence, Jaroslava Bajgara, Emila Čaše, Drahomilu Trojkovou a manžela. V Děhylově v únoru bohoslužba nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Valentina Kňuru, manželku, syna Jaromíra, dcery Maňku a Slávku
  a duše v očistci.
 • V neděli 17. února 14,00 – 15,30 bude pro koledníky z Tříkrálové sbírky bowling v Bowlingsky v Porubě. Prosíme účastníky, aby se zapsali na seznam v sakristii.

Ohlášky 27.2

Aktuální od 26. ledna 2019 do 2. února 2019 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za + Aloise Tyralu, jeho manželku, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce. Po bohoslužbě bude půl hodina tiché adorace.
 • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 20.1

Aktuální od 19. ledna 2019 do 26. ledna 2019 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Emilii Bochňákovou, manžela, dcery, syny a snachy, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Karla Hruzíka, manželku, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 13.1

Aktuální od 12. ledna 2019 do 12. ledna 2019 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v v16,45 dole na faře a bude za dary Ducha sv. pro bohoslovce a jáhny připravující se na kněžské svěcení
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a + rodinu Sýkorovu a Hajdukovu s prosbou o další ochranu a pomoc

Ohlášky 6.1

Aktuální od 5. ledna 2019 do 12. ledna 2019 (Aktuality)

Zjevení Páně

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v v16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Václava Hruzíka, dceru a duše v očistci.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.
 • V lednu nejsou bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích.

Ohlášky 30.12

Aktuální od 29. prosince 2018 do 5. ledna 2019 (Aktuality)

Sv. Rodiny

 • Dnes po bohoslužbě bude vzadu v kostele u betléma zpívání u jesliček.
 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se dohromady 20 101 Kč.
 • Zítra je silvestr, bohoslužba bude v 15,30 a bude za Stanislava Bochňáka k nedožitým 90. narozeninám, manželku a duše v očistci.
 • V úterý je Nový rok, slavnost Matky Boží P. Marie. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za živou a + rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu.
 • Na silvestra a na Nový rok se před bohoslužbami nebude zpovídat.
 • Ve čtvrtek a v pátek mimořádně nebudou bohoslužby a ve čtvrtek nebude vyučování náboženství.
 • Příští neděli je slavnost Zjevení Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu. Bohoslužba bude zaměřená pro děti a během ní se bude žehnat voda, kadidlo a křída. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 23.12

Aktuální od 22. prosince 2018 do 29. prosince 2018 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s výzdobou vánočních stromků.
 • Zítra je Štědrý den. „Půlnoční“ bude ve 22,00 a bude za farníky.
 • V úterý je slavnost Narození Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy, oboje rodiče a živou rodinu. Bohoslužba bude zaměřená pro děti.
 • Ve středu je svátek sv. Štěpána. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o požehnání pro celou rodinu a pokoj pro zemřelé. Na sv. Štěpána již není povinná účast na bohoslužbě.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za živou a + rodinu Hoferkovou, Turzovou a Kaderkovou
 • Příští neděli bude po bohoslužbě zpívání u jesliček.

Ohlášky 16.12

Aktuální od 15. prosince 2018 do 22. prosince 2018 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na potřeby diecéze minulou neděli. Vybralo se 4 143 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s předvánočním úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Klosovou, manžela, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Annu Heřskou, otce Václava, živou a + rodinu
 • Příští neděli se bude zpovídat 8,00 – 8,50.

 

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jakuba v Ostravě-Plesné

Aktuální od 13. prosince 2018 do 6. ledna 2019 (Aktuality)
 • 24.12: Štědrý den - „Půlnoční“ – 22,00
 • 25.12: Boží hod vánoční – 9,00 (bohoslužba zaměřená pro děti)
 • 26.12: Sv. Štěpán – 9,00
 • 30.12: Sv. Rodiny - 9,00. Po bohoslužbě zpívání u jesliček.
 • 31.12: Silvestr – 15,30.
  1.1: Nový rok – 9,00
 • 6.1: Zjevení Páně (Tři králové) – 9,00

Přehled vánočních bohoslužeb v ostravském děkanátu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!