Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Historie

Ohlášky 2.8

Aktuální od 1. srpna 2020 do 8. srpna 2020 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za maminku Ludmilu Hajdukovou, manžela a dcery.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelého Františka Malcharka, Václava Solského, manželku a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Streitovou a Hruškovou, Gustinu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran a za Emílii Vytiskovou a manžela a za Ludmilu a Aloise Liškovy, jejich rodiče a sourozence
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.

Ohlášky 26.7

Aktuální od 25. července 2020 do 1. srpna 2020 (Aktuality)

Pouť – 26. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na úmysl dárce. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací poutě.

Ohlášky 19.7

Aktuální od 17. července 2020 do 25. července 2020 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí – 19. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • V neděli 19.7 bude bohoslužba v 8,00 za Oldřicha Cholevu, živou a zemřelou rodinu a bohoslužba v 10,00 bude na úmysl dárce.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sobotu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 8,00 a bude za Marii Pavelkovou, manžela, syna a dcery
 • Příští neděli je plesenská pouť. Jako v uplynulých letech budou dvě bohoslužby. Hlavním celebrantem bude P. Petr Fiala, vojenský kaplan Armády ČR.
 • V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Boženu a Arnošta Walderovy, syna Tomáše, živou a zemřelou rodinu.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.
 • Vzhledem k hygienickým opatřením se příští neděli nebudou po bohoslužbách rozdávat koláče.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým úklidem kostela a jeho okolí.

Ohlášky 5.7

Aktuální od 2. července 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

Sv. Cyrila a Metoděje

 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00.
 • Podle aktuálních nařízení pro Moravskoslezský kraj je nutné mít na sobě roušku v případě akcí nad 100 lidí, což platí pro nedělní bohoslužbu v kostele v Plesné.
 • Při bohoslužbách během týdne roušky mít nemusíme.
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na opravy. Vybralo se 7 359 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Voříškovou a Tománkovou.
 • V sobotu mimořádně nebude bohoslužba v v kapli v Děhylově, protože se kolem kaple dělají stavební úpravy, které zamezují přístupu dovnitř. Bohoslužba tedy bude až druhou sobotu v srpnu.
 • V sobotu v 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku, za Eduarda a Jaroslavu Vavrečkovy.
 • Jako každý rok bude v pátek týden před poutí – letos v pátek 17. července - dopoledne od 8,00 velký úklid kostela a odpoledne od 16,00 úklid okolí kostela a fary.

Ohlášky 28.6

Aktuální od 27. června 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Dnes (28. 6) jsou ještě bohoslužby v 8,00 a v 10,00.
 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00. V případě zhoršení epidemiologické situace může však dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Stále platí, že účastníci bohoslužeb si musí u vstupu do kostela vydezinfikovat ruce.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na dostavbu diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi. Vybralo se 5 345 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou v sobotu 11.7 v obvyklých časech 17,00 a 18,00.

Ohlášky 8.3

Aktuální od 7. března 2020 do 14. března 2020 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za přijatá dobrodiní

Ohlášky 1.3

Aktuální od 1. března 2020 do 7. března 2020 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Dnes po bohoslužbě jsme zván do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ neděli. Vybralo se 5 903 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a zemřelou rodinu. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • V pátek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli po bohoslužbě bude dole na faře 10,00 – 11,00 biblická hodina. Tématem bude život v době Ježíšově (zeměpis Palestiny, židovské svátky a náboženský život), synoptická evangelia a evangelium podle Matouše.
 • V postní době jsou křížové cesty v 8,30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam, který je v sakristii.

Ohlášky 24.2

Aktuální od 22. února 2020 do 29. února 2020 (Aktuality)

7. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 126 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní doba. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za zemřelou Anežku Chamrádovou a zemřelého manžela, sourozence, jejich rodiče, za zemřelou Marii Kašovou a zemřelého Valentina Kašu, za zemřelého Ivana Nykla, manželku a za duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jana Růžičku mladšího, Márii Gramatovou, Jana Gramatu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Bohoslužba bude zaměřená pro děti a po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • V postní době budou křížové cesty v 8,30. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace. Proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 16.2

Aktuální od 15. února 2020 do 22. února 2020 (Aktuality)

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Dnes 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za dar zdraví pro nemocnou Klárku
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava a Jaroslavu Sobkovy, Břetislava Vaněčka, živou a zemřelou rodinu

Ohlášky 9.2

Aktuální od 8. února 2020 do 16. února 2020 (Aktuality)

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes po bohoslužbě (10,00 – 11,00) bude dole na faře biblická hodina. Tématem bude vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků, na kterých byl Nový zákon napsán.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Emilii Bochňákovou, manžela, syny, zetě a snachy
 • Příští čtvrtek (13.2) nebude vyučování náboženství z důvodu jarních prázdnin v okrese Ostrava.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Valentina a Matyldu Kňurovy, dcery Slávku, Maňku, syna Jaromíra a duše v očistci
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Za 14 dní bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Příští neděli (16.2) 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!