Biblický citát na dnešní den
Varujte se pokrytectví. (Lk 12,1)
www.vira.cz
pátek, 20. 10.

Historie

Ohlášky 8.10

Aktuální od 8. října 2017 do 14. října 2017 (Aktuality)

27. neděle v mezidobí

 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45 a bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích o hodinu dříve.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude na poděkování za Boží ochranu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu do dalších let
 • V sobotu v 16,00 bude mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Vladimíra Krále a syna, za Věru Švihelovou a manžela, a za Zdeňku Ridlovou,
  za Marii Chylovou a manžela, za živou a zemřelou rodinu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Bohumila Galeju a syna Vladimíra, sourozence i rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli oslavíme 230. výročí posvěcení našeho kostela. Mše sv. bude v 9,00 a bude za farníky. Hlavním celebrantem bude spolužák o. Pavla, P. Pavel Pacner, mikulovský probošt. Po mši sv. bude na faře farní kavárna, do které jsou všichni zváni.
 • V 15,00 bude v kostele varhanní koncert a po skončení koncertu bude možnost komentované prohlídky kostela, kterou povede p. Jan Bochňák.

Ohlášky 1.10

Aktuální od 30. září 2017 do 7. října 2017 (Aktuality)

26. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 296 Kč.
 • Od října budou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Ve čtvrtek mše sv. v 16,45 v kostele a bude za Františku Košařovou, manžela a vnuka Petra
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Elišku a Jana Onderkovy a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za manžela Valtra Hurníka, zetě Libora, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Ohlášky 24.9

Aktuální od 23. září 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

25. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na církevní školy minulou neděli. Vybralo se 3769 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava a je státní svátek. Mše sv. proto bude v 9,00 a bude za Ludmilu Mikolajkovou, manžela, 4 syny, snachu a duše v očistci
 • V sobotu ve 12,30 bude v kostele svatební obřad sl. Lenky Czerottotové a p. Miroslava Lehena.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Františku Halfarovou, manžela a dva syny, zetě, za rodinu Halfarovou a Holušovou.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. 

Ohlášky 17.9

Aktuální od 16. září 2017 do 23. září 2017 (Aktuality)

24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Margaretu Širockou, manžela, živou a zemřelou rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Klose, rodiče, sourozence z obou stran, Oldřicha Tichavského, Stanislava Penkalu, za dar zdraví a Boží ochranu
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. 

Ohlášky 10.9

Aktuální od 9. září 2017 do 16. září 2017 (Aktuality)

23. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Marii a Vojtěcha Klossovy a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy. 

Ohlášky 3.9

Aktuální od 2. září 2017 do 9. září 2017 (Aktuality)

22. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 2 901,- Kč. Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Prosíme rodiče, aby v sakristii odevzdali přihlášky do náboženství. Vyučování začne ve čtvrtek 7. září v 15,30 dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • V pátek v 18,00 bude v našem kostele koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Zazní skladby J. S. Bacha a jeho synů. Více informací je na letáčcích vzadu v kostele.
 • V sobotu 9.9 bude v 10,00 na Masarykově náměstí v centru Ostravy mše sv. v souvislosti s oslavami 750 let Ostravy. Všichni jsme na tuto bohoslužbu zváni.
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za zemřelou rodinu  Vlodarčíkovou, za živou rodinu a za duše v očistci a za Antonína Klose, manželku, syna a za duše v očistci s prosbou o dar zdraví.
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Jaromíra Lazara a rodiče, Štěpánku a rodiče Friedlovy.
 • Příští neděli bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných. Příští neděli po mši sv. bude farní kavárna.
 • V neděli 17. září po mši sv. bude výlet pro ministranty. Proto odpoledne nebude plánovaná tichá adorace.

Milovaní bratři a sestry,

přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí  a přítomností společně projevíme to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí.

Srdečně zve

+ František Václav váš biskup

Přihláška do náboženství 2017/18

Aktuální od 26. srpna 2017 do 23. září 2017 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2017/18

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře (v nově opravených prostorách). Výuka začne ve čtvrtek 7.9.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii, nebo ji doneste na první hodinu výuky.

Ohlášky 27.8

Aktuální od 26. srpna 2017 do 2. září 2017 (Aktuality)

21. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 17,30 a bude za Boží ochranu pro celou rodinu. Po mši sv. bude tichá adorace.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele. Mše sv. bude zaměřená pro děti.
 • Za 14 dní - v neděli 9. září bude při mši sv. společné udílení svátosti pomazání nemocných.

Ohlášky 20.8

Aktuální od 19. srpna 2017 do 26. srpna 2017 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně mše sv. nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci

Ohlášky 13.8

Aktuální od 12. srpna 2017 do 19. srpna 2017 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v 17,30 a bude za rodinu Selerovou a duše v očistci
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
  • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu, za živou a + rodinu Řezáčovu, Vítečkovu, Tománkovu a Čechovu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!