Biblický citát na dnešní den
Na poušti připravte Hospodinovi cestu. (Iz 40,3)
www.vira.cz
neděle, 10. 12.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Aktuální informace

Aktuální od 21. května 2022 do 31. prosince 2023 (Aktuality)
 • Z důvodu nepříznivého počasí dočasně není možné parkovat na trávníku u cesty ke stodole.
 • Neděle 10.12 (2. neděle adventní)
 • 8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za manžela, tatínka a dědečka Jaromíra Kňuru a duše v očistci.
 • Výklad biblických textů 2. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Pondělí 11.12
  14,00: pohřeb Ing. Zdeňka Kuchty 
 • Čtvrtek 14.12
  16,45: Bohoslužba na úmysl dárce.
 • Pátek 15.12
  14,00: pohřeb paní Milady Lencové
 • Neděle 17.12 (3. neděle adventní)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za dar zdraví s prosbou o další ochranu a pomoc.
 • Výklad biblických textů 3. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Středa 20.12
  18,00: Rorátní pobožnost v kapli v Děhylově.
 • Čtvrtek 21.12
  16,45: Bohoslužba za zemřelé rodiče Antonína a Vlastimilu Hrbáčovy z Plesné.
 • Sobota 23.12 (vigilie 4. neděle adventní)
  16,45: Bohoslužba na úmysl dárce.
 • Výklad biblických textů 4. neděle adventní si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Neděle 24.12 (Štědrý den)
  Dopoledne bohoslužba nebude.
  14,00 – 15,00 Kostel otevřený k individuální návštěvě
  21,15 - 21,45 Zpěv koled, kostel otevřený k individuální návštěvě
  22,00 „Půlnoční“ bohoslužba
 • Výklad biblických textů z půlnoční boholužby si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Pondělí 25.12 (Boží hod vánoční)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba
  za Emilii a Jaroslava Drkošovy, oboje rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu.
  Sbírka na opravy.
  14,00 – 15,00 Kostel otevřený k individuální návštěvě
 • Výklad biblických textů slavnosti Narození Páně si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Úterý 26.12 (sv. Štěpán)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba na poděkování za veškeré milosti s prosbou o Boží požehnání a spásu pro naše zemřelé.
  14,00 – 15,00 Kostel otevřený k individuální návštěvě
 • Výklad biblických textů svátku sv. Štěpána si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Středa 27.12
 • 17,00: Vánoční koncert
 • Ve čtvrtek 28.12 bohoslužba nebude.
 • Neděle 31.12 (Svaté rodiny)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Stanislava Bochňáka, manželku a celou živou rodinu.
 • Výklad biblických textů svátku Svaté rodiny si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Pondělí 1.1 (Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba.
 • Výklad biblických textů ze slavnosti P. Marie si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 4.1
  16,45: Bohoslužba.
 • Pátek 5.1 (První pátek)
  16,15-16,40: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba.
 • Sobota 6.1 (Zjevení Páně)
  9,00: Bohoslužba.
 • Výklad biblických textů slavnosti Zjevení Páně si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Neděle 7.1 (Křtu Páně)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba.
  Končí doba vánoční.
 • Výklad biblických textů svátku Křtu Páně si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Příští bohoslužba pro děti bude 28. ledna.
 • Máme možnost zapojit se do charitativní pomoci organizace Mary´s meals, která zajišťuje, aby děti, které v chudých zemích chodí do školy, dostaly alespoň jedno jídlo denně. Díky tomuto projektu se pomohlo již 2 430 000 dětem. Stačí málo – pro jedno dítě stačí částka 550 Kč. Vzadu v kostele (na stolečku před zpovědnicí) jsou umístěny letáčky s popisem, jakým způsobem je možno přispět. Jsou tam i k dispozici zdarma knihy popisující vznik celého projektu a informace o jeho tvůrci. Všem, kteří pomohou velké Pán Bůh zaplať.
 • Příští bohoslužba pro děti bude 26. prosince.
 • Výklad biblických textů o narození Ježíše si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Výklad prologu (začátku) Janova evangelia (čte se během vánočních svátků) si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Sbírka použitých svící a vosku pro Ukrajinu pokračuje i nadále -  staré svíce
 • a vosk můžete odevzdat do krabice pod kazatelnou. Svíce budou poté přepraveny na Ukrajinu, kde poslouží lidem ve válečných zónách pro ohřev jídla a nouzové osvětlení.

Rozbory biblických textů jednotlivých nedělí a další přednášky

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!