Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)
www.vira.cz
středa, 7. 6.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí – 17. srpna

Aktuální informace

Aktuální od 21. května 2022 do 1. července 2023 (Aktuality)
 • Intence na druhé pololetí letošního roku jsou již obsazené.
 • Čtvrtek 8.6
 • 17,45: Bohoslužba za zemřelého manžela Vladimíra Krupu, živou a zemřelou rodinu a za dar víry pro syna a vnuka.
 • Sobota 10.6
  17,00: Bohoslužba v kapli v Děhylově.
 • Neděle 11.6 (Těla a Krve Páně)
  9,00: Bohoslužba za Zdeňka Šimíka, živou a zemřelou rodinu.  
  Po bohoslužbě bude eucharistický průvod kolem čtyř kaplí kolem kostela.
  15,00-18,00: Tichá adorace v kostele.
  Prosíme zapište se na rozpis, který je na nástěnce u východu z kostela, aby byl po celou dobu adorace v kostele někdo přítomen.
 • Výklad biblických textů ze slavnosti Těla a Krve Páně si můžete poslechnout na tomto odkazu.

Od 9. do 11. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Na podiu před katedrálou vystoupí například Bára Basiková, Ondřej Ruml, nebo zde zazní unikátní Missa brevis. Součástí festivalu je i duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem, která nabídne mše svaté, svátost smíření, adorace a modlitby chval. Na první dva dny duchovní obnovy v Ostravar Aréně je potřeba se přihlásit. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný. Přihlásit se lze na webových stránkách www.otecjames.cz.

 • Čtvrtek 15.6
  17,45: Bohoslužba za zemřelého Ladislava Boháče, rodiče a bratra.
 • Neděle 18.6 (11. neděle v mezidobí)
  9,00: Bohoslužba za zemřelého Josefa Šilera, manželku, sourozence a rodiče z obou stran. 
 • Výklad biblickcýh textů 11. neděle v mezidobí si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 22.6
  17,45: Bohoslužba na úmysl dárce.
 • Neděle 18.6 (12. neděle v mezidobí)
  8,30-8,50: tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Břetislava Kusyna, rodiče a rodiny Hajdukovu a Pastorovu. 
 • Výklad biblických textů 12. neděle v mezidobí si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Příští bohoslužba pro děti bude v neděli 3. září.
 • Krátký úvod k Matoušovu evangeliu (čte se nyní o nedělích v mezidobí) si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Krátký úvod k listu Římanům (čtou se o nedělích v mezidobí jako druhé čtení) si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Sbírka použitých svící a vosku pro Ukrajinu pokračuje i nadále -  staré svíce
 • a vosk můžete odevzdat do krabice pod kazatelnou. Svíce budou poté přepraveny na Ukrajinu, kde poslouží lidem ve válečných zónách pro ohřev jídla a nouzové osvětlení.
 • Dopis biskupa Martina Davida k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu si můžete přečíst na tomto odkazu.

Rozbory biblických textů jednotlivých nedělí a další přednášky

Aktuální od 16. listopadu 2021 do 31. ledna 2024 (Aktuality)

Krátké přednášky si můžete poslechnout kliknutím na název. Přednášky se přehrávají na kanálu You Tube.

Liturgický rok

Seslání Ducha sv. (28.5)

Nejsv. Trojice (4.6)

Těla a Krve Páně (11.6)

11. neděle v mezidobí (18.6)

12. neděle v mezidobí (25.6)

13. neděle v mezidobí (2.7)

Matoušovou evangelium (čte se nyní o nedělích během mezidobí  na pokračování)

Markovo evangelium

Lukášovo evangelium

Janovo evangelium

Skutky apoštolů

List Římanům (čte se nyní o nedělích v mezidobí jako druhé čtení na pokračování)

1. list Korinťanům

List Kolosanům

List Filipanům

Listy Soluňanům

Listy Timotejovi, Titovi a Filemonovi

List Židům

Listy Petrovy (první list Petrův se v době velikonoční čte jako druhé čtení na pokračování)

Kniha Zjevení

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!