Biblický citát na dnešní den
Přispějte utlačenému. (Iz 1,17)
www.vira.cz
pondělí, 15. 7.

Aktuální bohoslužby, aktivity a online přednášky

Aktuální od 21. května 2022 do 31. července 2025 (Aktuality)

 • Čtvrtek 18.7
  17,45: Bohoslužba za Ludmilu Pisarskou, manžela a duše v očistci.
 • Pátek 19.7
  8,00: Brigáda – velký úklid kostela před poutí.
  16,00: Brigáda – velký úklid okolí kostela před poutí.
  Děkujeme všem, kteří dojdete pomoci.
 • Neděle 21.7 (16. neděle v mezidobí)
  8,30: Tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
  Výklad biblických textů 16. neděle v mezidobí si můžete poslechnout na tomto odkazu.
  Na těchto odkazech si můžete přečíst podrobnější výklad
  prvního čtení, druhého čtení a evangelia (převzato z webu České biblické společnosti).
 • Čtvrtek 25.7
  17,45: Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
 • Neděle 28.7 (pouť ke sv. Jakubovi)
  8,00: Bohoslužba za farníky.
  10,30: Bohoslužba za Boženu a Arnošta Walderovy a syny Tomáše a Petra.
  Sbírka na opravy.
  Hlavním celebratntem bude P. Lumír Tkáč, farář v Ostravě-Pustkovci.
  Prosíme ochotné farníky, aby před bohoslužbou donesli do sakristie buchty, které se budou rozdávat po obou bohoslužbách.
  14,30: Tichá adorace a svátostné požehnání.
  Výklad biblických textů k puti ke sv. Jakubovi si můžete poslechnout na tomto odkazu.
 • Čtvrtek 1.8
  17,45: Bohoslužba za Zdeňka Bochňáka, manželku, syna Zdeňka a živou rodinu.
 • Pátek 2.8
  17,15-17-40: Tichá adorace
  17,45: Bohoslužba za živou a zemřelou rodinu Válkovu, Lencovu a Blahošovu.
 • Neděle 4.8 (18. neděle v mezidobí)
  8,30: Tichá adorace v kostele
  9,00: Bohoslužba za Ludmilu Hajdukovou, manžela, dcery s prosbou o další ochranu pro živou rodinu.
  Výklad biblických textů 18. neděle v mezidobí si můžete poslechnout na tomto odkazu.
  Na těchto odkazech si můžete přečíst podrobnější výklad
  prvního čtení, druhého čtení a evangelia (převzato z webu České biblické společnosti).
 • Příští farní kavárna bude v neděli 1. září.
 • Příští bohoslužba pro děti bude v neděli 1. září.
 • Příští popularizační přednáška bude 15. září.

Další informace

 • Přehled bohoslužeb během prázdnin v okolních farnostech západní části ostravského děkanátu (Třebovice, Svinov, Poruba a Pustkovec) je k dispozici na tomto odkazu. Přehled bohoslužeb během prázdnin v celé Ostravě je k dispozici na tomto odkazu.
 • Ve dnech 26.3.2025-1.4.2025 se koná národní pouť do Říma ve svatém roce. Biskupství organizuje cestu do Říma ve spolupráci s dvěma cestovními kancelářemi. Nabídky jsou k dispozici na tomto odkazu. Kvůli možnému zvýšení cen je vhodné, aby se zájemci přihlásili se co nejdříve.
 • Máme možnost zapojit se do charitativní pomoci organizace Mary´s meals, která zajišťuje, aby děti, které v chudých zemích chodí do školy, dostaly alespoň jedno jídlo denně. Díky tomuto projektu se pomohlo již 2 430 000 dětem. Stačí málo – pro jedno dítě stačí částka 550 Kč. Vzadu v kostele (na stolečku před zpovědnicí) jsou umístěny letáčky s popisem, jakým způsobem je možno přispět. Jsou tam i k dispozici zdarma knihy popisující vznik celého projektu a informace o jeho tvůrci. Všem, kteří pomohou velké Pán Bůh zaplať.
 • Podrobnější rozbor nedělních čtení a evangelia od Českého katolického biblického díla si můžete přečíst na tomto odkazu.
 • Sbírka použitých svící a vosku pro Ukrajinu pokračuje i nadále -  staré svíce a vosk můžete odevzdat do krabice v sakristii. Svíce budou poté přepraveny na Ukrajinu, kde poslouží lidem ve válečných zónách pro ohřev jídla a nouzové osvětlení.

Rozbory biblických textů jednotlivých nedělí a jiné přednášky o Bibli

Krátké přednášky si můžete poslechnout kliknutím na název. Přednášky se přehrávají na kanálu You Tube.

 • Krátké zamyšlení nad nedělními biblickými texty si také můžete poslechnout na Jezuitském podcastu.
 • Podcast o dění v církvi Ecclesia podcast přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi z církevního prostředí.
 • Návod jak číst Bibli je k dispozici na tomto odkazu.
 • Podrobnější rozbor nedělních čtení a evangelia od Českého katolického biblického díla si můžete přečíst na tomto odkazu.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!