Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Kaple v Děhylově

Aktuální od 27. července 2016 do 31. prosince 2020 (Ostatní informace)

Kaple, postavená zástluhou Matěje Chyly v roce 1726, bylavysvěcena dne 9. září 1728 a téhož roku byl rovněž zavěšen a posvěcen zvon od Nejd. p. preláta fulneckého. Zakladatel kaple, děhylovský sedlák a dlouholetý dědičný rychtář Matěj Chyla, byl pohřben dne 13. listopadu 1751 ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, kam byli pohřbíváni zemřelí z Děhylova do roku 1787, kdy byl znovu vystavěn a benediktován farní kostel v Plesné. Dne 30. prosince 1751 byla pohřbena taktéž v Hlučíně jeho manželka Barbara ve věku 70 let. Matěj Chyla měl cca 80 let a jejich manželství trvalo přes 50 let.

V kapli, která je mimo jiné zapsána v seznamu památek, evidovaných Památkovým ústavem v Ostravě, se koná slavná mšekaždoročně v den patrocinia (zasvěcení) - 2. 7. (Navštívení Panny Marie). Kaple je dnes součástí farnosti Ostrava-Plesná v rámci děkanátu Ostrava. Fara Plesná náležela v minulosti do obvodu děkanátu bíloveckého v rámci olomoucké arcidiecéze.

1 Záznam z inventáře z roku 1802

Tato kaple byla postavena roku 1726 uprostřed obce na zahradě zdejšího sedlákaMathiase Chily z dobrého materiálu v podobě presbytáře kostela. Vnitřní prostor má délku 4 klaftry (6,94 m) a šířku 3 klaftry (5,2 m). Přední štít kaple proti východu ční nad střechu s nápisem "Mathiae Chila". Nad hlavními dveřmi je na stěně vyobrazení Navštívení Panny Marie.

2 Zvon

V současné době je v kapli zvon o průměru 33 cm a výšce 30 cm, který je zavěšen na koruně se 6 hladkými uchy. Čepec zvonu je hladký, oddělen od krku 2 plastickými linkami. Krku zvonu dominuje krásně ulitý reliéf sv. Jiří zabíjejícího draha, vysoký 13 cm. Na věnci (dolní úhozový okraj zvonu) se táhne jednořádkový latinský nápis kapitálou, uvozený reliéfem ukazující ruky: "PER LEOPOLD FRANC: STANKE OLOMVTII ANNO 1827". Zvon byl ulit v Olomouci roku 1827 tamním zvonařem Leopoldem Františkem Stankem, posledním členem známé opavské zvonařské rodiny Stankeů, který přesídlil do Olomouce.

Původní zvon, ulitý 1726 v Opavě nejstarším příslušníkům rodiny Stankeů, byl v době I. světové války rekvírován pro vojenské účely. Nynější zvon byl zakoupen děhylovskými farníky do kaple v Děhylově, kde je dnes již rozezníván elektricky a jako pamětník starých časů dodnes svolává věřící a odměřuje čas nám i budoucím.

Texty byly vyňaty z obálky k 270. výročí založení kaple v Děhylově z roku 1996. Tuto obálku vydala Obec Děhylov v červnu 1996. Autorem textu je pan Pavel Šrámek.

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!