Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
neděle, 21. 4.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 21.4

Aktuální od 20. dubna 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

Velikonoční neděle

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Od následujícího týdne budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Zítra je velikonoční pondělí. Bohoslužba bude v 9,00 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna a zetě a Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Annu Klosovou, manžela, syna, sourozence z obou stran, rodinu Tichavskou a Pentalovu a Boží ochranu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou kostela i liturgie pro velikonoční obřady.

Velikonoční bohoslužby v děkanátu Ostrava 2019

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 6. dubna 2019 do 31. července 2019 (Aktuality)
 • Sobota 13. dubna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 14. dubna:
  Květná neděle. Při bohoslužbě žehnání ratolestí.
 • Čtvrtek 18. dubna:
  Zelený čtvrtek.
 • Pátek 19. dubna:
  Velký pátek.
 • Sobota 20. dubna:
  Bílá sobota.
 • Neděle 21. dubna:
  Velikonoční neděle.
  Sbírka na kněžský seminář.
 • Od čtvrtku 25. dubna jsou bohoslužby během týdne v kostele.
 • Neděle 28. dubna:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 5. května:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 11. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 19. května:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 26. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (17,00).
 • Neděle 26. května:
  Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Sobota 8. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 2. června
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2018 (od 8,00 v sakristii).
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Neděle 9. června
  Seslání ducha sv.
  Sbírka na Charitu.
  Odpoledne farní vaječina.
 • Neděle 23. června:
  Těla a Krve Páně. Po bohoslužbě eucharistický průvod.
 • Neděle 30. června:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 28. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30.
  Sbírka na opravy.
  14,30 svátostné požehnání.
 • Neděle 25. srpna:
  Sbírka na opravy.

Ohlášky 24.3

Aktuální od 23. března 2019 do 27. dubna 2019 (Aktuality)

3. neděle postní

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude Stanislava Bochňáka, manželku a živou rodinu.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Archiv aktualit

Ohlášky 14.4

Aktuální od 13. dubna 2019 do 20. dubna 2019 (Aktuality)

Květná neděle

 • Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za kněze ve farnosti
 • Na Velký pátek budou Velkopáteční obřady v 17,30 v kostele. V 16,45 bude v kostele modlitba Křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se bude zpovídat 16,30 – 17,10.
 • Nácviky ministrantů na Zelený čtvrtek a Velký pátek budou vždy v 17,10 před obřady a v sobotu v 19,30 před obřady.
 • Na Bílou sobotu večer bude velikonoční vigilie ve 20,00. Začíná se žehnáním ohně před kostelem. Bohoslužba bude za živou a + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava.
 • Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář. Na závěr bohoslužby bude žehnání pokrmů.

Ohlášky 7.4

Aktuální od 6. dubna 2019 do 13. dubna 2019 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 4 577 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na úklid kostela.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za vedení Duchem sv. pro naši mládež
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou  a za Elišku Velcovou a manžela, za rodiče z obou stran a za duše v očistci.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězslavu Perončíkovou, rodiče, manžely Hrubé, Vysloužilovy, Vladimíra Tyralu a Jaromíra Dřízgu.
 • Příští neděle je Květná. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

 

Ohlášky 31.3

Aktuální od 30. března 2019 do 6. dubna 2019 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou již bohoslužby během týdne v 17,30. Dokud nebude v kostele tepleji, budou zatím bohoslužby dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího, rodiče a + rodinu.
 • Na první pátek bohoslužba mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Jiřinu, Antonína a Silvii Gavlasovy a živou rodinu
 • V pátek 5.4 od 8,00 bude velký úklid kostela před velikonocemi.

Ohlášky 17.3

Aktuální od 16. března 2019 do 23. března 2019 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za + Františku Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče a za duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty.

Ohlášky 10.3

Aktuální od 9. března 2019 do 16. března 2019 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Zdeňku Luzarovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za + Stanislava Vyviala, rodiče a duše v očistci
 • V postní době budou v neděli v 8,30 křížové cesty. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam v sakristii.
 • Na první dubnový pátek (5.4) nebude mimořádně bohoslužba. Prosíme ty, kteří si na tuto bohoslužbu zadali úmysl („Na úmysl dárce“), aby se přihlásili knězi a domluvili se na náhradním termínu.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!