Biblický citát na dnešní den
V Ježíšově slově byla moc. (Lk 4,32)
www.vira.cz
úterý, 30. 8.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Poslední aktuality

Ohlášky 28.8

Aktuální od 26. srpna 2016 do 3. září 2016 (Aktuality)

Ohlášky

22. neděle v mezidobí - 28. srpna

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za Ludmilu Hrbáčovou, manžela, děti a živou rodinu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za Adélu Holušovou, sourozence a celou + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Ducha sv. pro naše školáky, studenty a jejich učitele.
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/22-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

Přihláška do náboženství

Aktuální od 20. srpna 2016 do 17. září 2016 (Aktuality)

Přihláška do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2016/17

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________

Datum narození: ___________________________  Třída: _________________

Škola, kterou dítě navštěvuje: ________________________________________

E-mail na jednoho z rodičů:__________________________________________

Telefon na jednoho z rodičů:_________________________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________________

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do poloviny září v sakristii.

Vyučování bude probíhat ve čtvrtek 15,30 – 16,15 dole na faře (v nově opravených prostorách). Výuka začne ve čtvrtek 15.9.

 

Přihlášku prosím odevzdejte v sakristii.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 20. srpna 2016 do 31. října 2016 (Aktuality)

Plán nejbližších farních aktivit

 • Neděle 4. září
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Sobota 10. září
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 11. září
  Společné udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv.
  Odpoledne výlet pro ministranty.
 • Neděle 18. září
  Při bohoslužbě zpívá sbor ostravských učitelů.
  Sbírka na církevní školy.
  17,00 – 18,00 tichá adorace v kostele.
 • Čtvrtek 22. září
  18,00 koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
 • Neděle 25. září
  Sbírka na opravy.
 • Od října do konce března jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Neděle 2. října
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Sobota 8. října
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 16. října
  Martinovská pouť.
  16,00 – 17,00 tichá adorace v kostele.
 • Neděle 23. října
  Misijní neděle. Sbírka na misie.
 • Neděle 30. října
  Výročí posvěcení kostela.
  Sbírka na opravy.
 • Středa 2. listopadu
  Pobožnost na hřbitově po mši sv. (cca v 17,15)

Dobrá kniha k podzimnímu čtení

Aktuální od 12. srpna 2016 do 30. listopadu 2016 (Aktuality)

A. S. McHugh: Introverti v církvi

Pokud je Vám lépe v úzkém kruhu lidí a v důležitých vztazích preferujete méně lidí, ale spíše hlubší vztahy, pak by Vám tato kniha mohla hodně pomoci v prožívání Vašeho vztahu s Bohem v církvi. Ač je autor evangelík a popisuje především situaci introverta v jeho církevním prostředí, přesto kniha obsahuje mnoho cenných podnětů, při kterých si introvert řekne "To je přesně ono! Takhle to mám." Kniha vychází z důležité skutečnosti, že každý jsme jiný a že i naše prožívání vztahu s Bohem je ovlivněno tím, jakou máme povahu a jak skrze ni prožíváme své vztahy.

Dobrá kniha ke čtení na prázdniny

Aktuální od 3. července 2016 do 31. srpna 2016 (Aktuality)

Kniha krátkých zamyšlení i delších textů je dílem starého Jezuity P. Jana Rybáře. Je lidský a je pravdivý. Vyjadřuje se k aktuálním problémům dnešní doby, zvláště círvi u nás a píše věci tak, jak jsou a ne tak, jak bychom je chtěli vidět růžovými brýlemi. Zdůrazňuje tajemství Boží lásky a tvrdě kritizuje zneužívání křesťanství k vytváření strachu a slepé poslušnosti.

Knihu lze číst postupně a tak může být dobrým společníkem pro čtení na dovolenou.

Archiv aktualit

Ohlášky 21.8

Aktuální od 20. srpna 2016 do 27. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

21. neděle v mezidobí - 21. srpna

 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za + Otakara Holušu k nedožitým osmdesátinám, manželku, syna Jiřího a živou a + rodinu.
 • V sakristii si můžete vyzvednout přihlášky do náboženství. Vyučování bude ve čtvrtek v 15,30 ve spodních prostorách fary a první hodina bude 15. září.

 

Liturgické texty a zamyšlení k nim jsou na tomto odkazu:
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/21-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-3.html

Ohlášky 14.8

Aktuální od 13. srpna 2016 do 20. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

20. neděle v mezidobí - 14. srpna

 • Zítra v pondělí je slavnost Nanebevzetí P. Marie. Mše sv. bude v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mše sv. mimořádně nebude.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Za Josefku a Jana Niklovy, syna, dva vnuky a za Štefánii a Michala Lehenovy.
 • Liturgické texty a zamyšlení nad nimi na tomto odkazu:

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/20-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-1.html

Ohlášky 7.8

Aktuální od 6. srpna 2016 do 13. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

19. neděle v mezidobí - 7. srpna

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli při pouti. Vybralo se 12 057 Kč.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Aloise a Jarmilu Dulavovy a jejich rodiče
 • V sobotu bude v 17,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za živou a + rodinu s prosbou o zdraví a ochranu P. Marie
 • V 18,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou a živou a + rodinu Rajských a Vrlíkovu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Marii Motykovou, manžela, sestru Lydii, zetě Josefa, bratra Karla, živou a + rodinu

Ohlášky 31.7

Aktuální od 30. července 2016 do 6. srpna 2016 (Aktuality)

Ohlášky

Pouť ke sv. Jakubovi – 31. července

 • Dnes při obou bohoslužbách je sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne v 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. V 17,30 v kostele a bude za + Jarmilu Drkošovou, manžela a syna
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. Bude v 17,30 v kostele a bude za živou a + rodinu Hajdukovu a Sýkorovu a duše v očistci
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 a bude na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dary ducha sv. a požehnání pro celou rodinu
 • Děkujeme všem, kteří pomohli připravit dnešní pouť – za pomoc s úklidem, květinou výzdobu, zpěv i za napečené buchty, které se budou po bohoslužbě rozdávat.

Ohlášky 24.7

Aktuální od 23. července 2016 do 30. července 2016 (Aktuality)

Ohlášky

17.neděle v mezidobí – 24. července

 • Dnes po mši sv. Jsme zváni do farní kavárny.
 • V pondělí je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Mše sv. Bude v 17,30 a bude za + Zdeňka Bochňáka, manželku, oboje rodiče a živou rodinu
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 17,30 v kostele a bude za Květoslavu Nespěšnou, manžela a rodiče z obou stran
 • Příští neděli bude tradiční plesenská puť. Mše sv. bude v 8,00 za farníky a v 10,30 za Boženu a Arnošta Walderovy, živou a + rodinu, na poděkování za ochranu Boží a duše v očistci. Kazatelem bude jáhen Mgr. Aleš Ligocký, sekretář ostravsko-opavského biskupa. Ve 14,30 pak bude v kostele svátostné požehnání.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela a okolí kostela a fary. Udělal se velký kus práce.
 • Prosíme ochotné farníky, aby na příští neděli napekli buchty, které se jako každý rok rozdávají po obou bohoslužbách před kostelem.
 • Příští týden je světové setkání mládeže v Krakově. Pamatujme v modlitbě na naše mladé farníky, kteří se setkání zúčastní.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!