Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
úterý, 11. 8.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle: (v době omezení): 8,00 a 10,00; Čtvrtek: 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními ohláškami a plánem nejbližších farních aktivit). Pro pohřby jsou vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne.

Fotogalerie

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 9.8

Aktuální od 8. srpna 2020 do 15. srpna 2020 (Aktuality)
 • 19. neděle v mezidobí
 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude za zemřelé rodiče, bratra a syna a živou rodinu. V 10,00 bude bohoslužba na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další Boží vedení a ochranu pro celou rodinu

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 22. května 2020 do 31. prosince 2020 (Aktuality)
 • Vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem epidemie koronaviru se může plán aktivit aktuálně měnit.
 • Pátek 17. července:
 • Dopoledne velký úklid kostela před poutí, odpoledne velký úklid okolí kostela a fary.
 • Neděle 26. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Sbírka je na opravy.
 • Sobota 8. srpna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 30. srpna
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 6. září:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Sobota 12. září :
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00). Při obou bohoslužbách společné udílení svátosti pomazání nemocných.
 • Neděle 13. září:
  Společné udílené svátosti pomazání nemocncých.
 • Sbírka na církevní školy.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 27. září:
  Sbírka na opravy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Neděle 4. října:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
 • Sobota 10. října:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00)
 • Neděle 11. října:
  Martinovská pouť.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 18. října
  Výročí posvěcení kostela.
  Sbírka na misie.
 • Neděle 25. října
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 1. listopadu
  Slavnost všech svatých.
 • Pondělí 2. listopadu:
  Po večerní bohoslužbě krátká pobožnost na hřbitově.
 • Od čtvrtku 12. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 15. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 21. listopadu (mimořádně o týden později)
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 22. listopadu:
  Začínají se zapisovat úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2021.
 • Neděle 29. listopadu
  Sbírka na opravy.
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Neděle 6. prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
 • Sobota 12. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 13. prosince:
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Čtvrtek 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Pátek 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Sobota 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 27. prosince
  Sv. Rodiny.
 • Čtvrtek 31. prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Ohlášky 2.8

Aktuální od 1. srpna 2020 do 8. srpna 2020 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto jsou až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Jarmilu Drkošovou, manžela, syna a živou rodinu.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za maminku Ludmilu Hajdukovou, manžela a dcery.
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za zemřelého Františka Malcharka, Václava Solského, manželku a syna a za Ludmilu Tvarůžkovou, za živou a zemřelou rodinu Ellerovou, Streitovou a Hruškovou, Gustinu Poslušnou, manžela a rodiče z obou stran a za Emílii Vytiskovou a manžela a za Ludmilu a Aloise Liškovy, jejich rodiče a sourozence
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.

Ohlášky 26.7

Aktuální od 25. července 2020 do 1. srpna 2020 (Aktuality)

Pouť – 26. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 8,00 a bude na úmysl dárce. V 10,00 bude bohoslužba na úmysl dárce.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací poutě.

Ohlášky 19.7

Aktuální od 17. července 2020 do 25. července 2020 (Aktuality)

16. neděle v mezidobí – 19. července

 • Od 17.7 jsou pro Moravskoslezský kraj povoleny akce do 100 účastníků. Proto budou od neděle 19.7 až do odvolání v neděli opět dvě bohoslužby – v 8,00 a v 10,00 (při pouti 26.7 v 8,00 a v 10,30)
 • V neděli 19.7 bude bohoslužba v 8,00 za Oldřicha Cholevu, živou a zemřelou rodinu a bohoslužba v 10,00 bude na úmysl dárce.
 • Roušky je opět nutné mít na sobě při všech bohoslužbách (i během týdne).
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • Zpovídá se v neděli po druhé bohoslužbě a ve čtvrtek po bohoslužbě v sakristii.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za Emila Solicha a rodiče z obou stran
 • V sobotu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 8,00 a bude za Marii Pavelkovou, manžela, syna a dcery
 • Příští neděli je plesenská pouť. Jako v uplynulých letech budou dvě bohoslužby. Hlavním celebrantem bude P. Petr Fiala, vojenský kaplan Armády ČR.
 • V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Boženu a Arnošta Walderovy, syna Tomáše, živou a zemřelou rodinu.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a svátostné požehnání.
 • Vzhledem k hygienickým opatřením se příští neděli nebudou po bohoslužbách rozdávat koláče.
 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s velkým úklidem kostela a jeho okolí.

Ohlášky 5.7

Aktuální od 2. července 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

Sv. Cyrila a Metoděje

 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00.
 • Podle aktuálních nařízení pro Moravskoslezský kraj je nutné mít na sobě roušku v případě akcí nad 100 lidí, což platí pro nedělní bohoslužbu v kostele v Plesné.
 • Při bohoslužbách během týdne roušky mít nemusíme.
 • Při vchodu do kostela si musí účastníci bohoslužby vydezinfikovat ruce.
 • Při pozdravení pokoje si nadále nepodávejme ruce, ale symbolicky se vzájemně ukloňme.
 • I nadále prosím přijímejme eucharistii na ruku.
 • V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na opravy. Vybralo se 7 359 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele a bude za rodinu Voříškovou a Tománkovou.
 • V sobotu mimořádně nebude bohoslužba v v kapli v Děhylově, protože se kolem kaple dělají stavební úpravy, které zamezují přístupu dovnitř. Bohoslužba tedy bude až druhou sobotu v srpnu.
 • V sobotu v 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Vladimíra Jánošíka, bratra a švagrovou, rodiče z obou stran a Boží ochranu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku, za Eduarda a Jaroslavu Vavrečkovy.
 • Jako každý rok bude v pátek týden před poutí – letos v pátek 17. července - dopoledne od 8,00 velký úklid kostela a odpoledne od 16,00 úklid okolí kostela a fary.

Ohlášky 28.6

Aktuální od 27. června 2020 do 11. července 2020 (Aktuality)

13. neděle v mezidobí

 • Dnes (28. 6) jsou ještě bohoslužby v 8,00 a v 10,00.
 • Od července je v neděli opět jen jedna bohoslužba v původním čase 9,00. V případě zhoršení epidemiologické situace může však dojít ke změnám. Sledujte prosím aktuální informace na farních webových stránkách a na vývěsce před kostelem.
 • Zpovídá se v neděli a ve čtvrtek po bohoslužbách v sakristii.
 • Stále platí, že účastníci bohoslužeb si musí u vstupu do kostela vydezinfikovat ruce.
 • Děkujeme za sbírku minulou neděli na dostavbu diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi. Vybralo se 5 345 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 v kostele. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou v sobotu 11.7 v obvyklých časech 17,00 a 18,00.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!