Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 29. 1.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními ohláškami a plánem nejbližších farních aktivit).

Fotogalerie

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 26.1

Aktuální od 25. ledna 2020 do 1. února 2020 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Papež František vyhlásil dnešní den Nedělí Božího slova.
 • Dnes po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba. Vyučování náboženství bude normálně.
 • Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování Pánu za přijaté milosti s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu a za dar zdraví pro dceru přátel.
  Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • O nedělích 9.2, 8.3 a 5.4 bude po bohoslužbě dole na faře Biblická hodina. Budeme se zabývat Novým zákonem.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 30. června 2020 (Aktuality)
 • Neděle 2. února
  Hromnice.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 8. února
  Bohoslužba v kapli v Dobroslavicích (17,00). V Děhylově bohoslužba není.
 • Neděle 9. února
  10,00: Biblická hodina (vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků a dochovaných textů)
 • Neděle 17. února:
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 23. února:
  Sbírka Haléř sv. Petra.
 • Středa 26. února:
  Popeleční středa. Bohoslužba s udílením popelce v 16,45 v kostele.
 • Neděle 1. března
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Neděle 8. března
  10,00: Biblická hodina (o evangeliích obecně, synoptická evangelia, zvláštnosti Matoušova evangelia, které v letošním roce čteme o nedělích v mezidobí na pokračování)
 • Sobota 14. března:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 29. března:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
  Sbírka na opravy.
 • Od dubna jsou bohoslužby během týdne v 17,30.
 • Neděle 5. dubna:
  Květná neděle. Při bohoslužbě žehnání ratolestí.
  10,00: Biblická hodina (hlubší výklad velikonočních obřadů a výklad textů z Bible, které se během obřadů čtou)
 • Čtvrtek 9. dubna:
  Zelený čtvrtek.
 • Pátek 10. dubna:
  Velký pátek.
 • Sobota 11. dubna:
  Bílá sobota.
 • Neděle 12. dubna:
  Velikonoční neděle.
  Sbírka na kněžský seminář.
 • Sobota 18. Dubna (výjimečně o týden později):
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 26. dubna:
  Sbírka na opravy.
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. května:
  Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 17. května:
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2020.
 • Neděle 24. května
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 30. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (18,00).
 • Neděle 31. května:
  Seslání Ducha sv.
  Sbírka na Charitu.
  Odpoledne na faře farní vaječina.
 • Neděle 7. června
  První sv. přijímání.
 • Sobota 13. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 14. června:
  Těla a Krve Páně. Po bohoslužbě eucharistický průvod.
 • Neděle 28. června:
  Sbírka na opravy.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Ohlášky 19.1

Aktuální od 18. ledna 2020 do 25. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za živou rodinu Plevovu, živou a zemřelou rodinu Gadlinovu, Valovu a za dar zdraví
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za živou a zemřelou rodinu Tyralovou a na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu
 • Papež František vyhlásil příští neděli Nedělí Božího slova. Do kostela si proto každý může donést svou Bibli. Bible budou po kázání požehnány.
 • Příští neděli po skončení bohoslužby bude v sakristii krátké setkání s rodiči dětí, které půjdou letos v červnu k prvnímu sv. přijímání. Rodiče dětí byli informováni e-mailem.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.

Ohlášky 11.1

Aktuální od 11. ledna 2020 do 18. ledna 2020 (Aktuality)

Křtu páně

 • Dnes končí vánoční doba.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za zemřelého Jana Holušu, manželku a živou a zemřelou rodinu
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky.

Ohlášky 5.1

Aktuální od 4. ledna 2020 do 11. ledna 2020 (Aktuality)

2. neděle vánoční

 • Zítra je slavnost Zjevení Páně – Tři králové. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude na úmysl dárce. Při bohoslužbě se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Karla Šilera, manželky Terezii a Marii, děti a vnoučata
 • Děkujeme všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky.
 • Od dnešní do příští neděle je alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis jednotlivých bohoslužeb v Ostravě je vzadu na vývěsce.

Ohlášky 29.12

Aktuální od 28. prosince 2019 do 4. ledna 2020 (Aktuality)

Sv. Rodiny

 • Děkujeme za sbírku na opravy při půlnoční a 25.12. Vybralo se celkem 21 903 Kč.
 • V úterý je silvestr. Bohoslužba bude v 15,30 a bude na úmysl dárce. Od 15,00 bude v kostele příležitost k tiché adoraci.
 • Ve středu je Nový rok. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Ludmilu Bochňákovou, manžela, rodiče a sourozence
 • Ve čtvrtek a v pátek mimořádně bohoslužby nebudou.
 • Příští neděli je 2. neděle vánoční. Bohoslužba bude v 9,00 a bude k nedožitým padesátinám Evy Habustové, zemřelou rodinu Kusynovou a Řezáčovou
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.

Ohlášky 22.12

Aktuální od 22. prosince 2019 do 28. prosince 2019 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • V úterý je Štědrý den. „Půlnoční“ bohoslužba bude v 22,00 a bude za farníky.
 • Ve středu je Boží hod vánoční. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Emilii a Jaroslava Drkošovy. Bohoslužba bude zaměřená pro děti. Jako každý rok si mohou děti do kostela donést hračku, kterou dostali pod stromeček.
 • Ve čtvrtek je sv. Štěpána. Bohoslužba bude v 9,00 a bude na poděkování za veškeré milosti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a pokoj pro naše zemřelé.
 • Příští neděli je svátek sv. Rodiny. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Josefa Holušu, sourozence a rodiče

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!