Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost. (Jer 23,6)
www.vira.cz
pondělí, 18. 12.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

Výlet pro ministranty 11.9.2016

11. září 2016 (9 fotek)

Výlet pro ministranty 11.9.2016

Výsledky letní brigády s mladými

12. srpna 2016 (10 fotek)

Výsledky letní brigády s mladými

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 17.12

Aktuální od 16. prosince 2017 do 23. prosince 2017 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve středu od 17,00 se budou v kostele zdobit stromky. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci s přípravou kostela na Vánoce.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděle je 4. neděle adventní a zároveň je to Štědrý den. Proto bude bohoslužba s nedělní platností již v sobotu v 16,45 v kostele a bude za rodinu Sýkorovu a Hajdukovu s prosbou o další pomoc a ochranu.
 • Na Štědrý den dopoledne bohoslužba nebude a ve 22,00 bude „půlnoční“.
 • 25. a 26. prosince budou bohoslužby v 9,00.
 • V pondělí 10.12 silný vítr poškodil a odnesl plechy na celé stříšce nad balkonem a wc na faře. Již je zajištěna oprava a jedná se s pojišťovnou o náhradě škody.
 • V uplynulém týdnu byly skáceny dvě lípy u hřbitova. Skácení bylo řádně povoleno a bylo podloženo dvěma nezávislými znaleckými posudky (jeden strom byl dutý a druhý napadený škůdci). Posudky i povolení ke kácení je k dispozici na nástěnce vzadu v kostele. 

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Jakuba v Ostravě-Plesné

Aktuální od 16. prosince 2017 do 31. prosince 2017 (Aktuality)
 • Sobota 23.12: Vigilie 4. Neděle adventní – 16,45
 • 24.12: Štědrý den - „Půlnoční“ – 22,00
 • 25.12: Boží hod vánoční – 9,00 (bohoslužba zaměřená pro děti)
 • 26.12: Sv. Štěpán – 9,00
 • 31.12: Silvestr – 9,00.
  15,00-15,30 tichá adorace v kostele.
 • 1.1: Nový rok – 9,00
 • 6.1: Zjevení Páně (Tři králové) – 9,00

 

Vánoční bohoslužby Ostrava 2017 ke stažení

Modlitba ve stáří

Aktuální od 7. prosince 2017 do 31. prosince 2017 (Aktuality)

Sv. František Saleský (1567 – 1622)

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 7. října 2017 do 31. ledna 2018 (Aktuality)

 

 • Sobota 16. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 17. prosince
  Po mši sv. farní kavárna.
 • Sobota 23. prosince
  Mše sv. v 16,45 v Plesné (vigilie 4. neděle adventní, na kterou již připadá Štědrý den).
 • Neděle 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Pondělí 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Neděle 31. prosince
  Silvestr. Přehled hospodaření za uplynulý rok.
 • 1. -12. Ledna
  Tříkrálová sbírka

Archiv aktualit

Ohlášky 10.12

Aktuální od 9. prosince 2017 do 16. prosince 2017 (Aktuality)

2. neděle adventní

 • Místo čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mše sv. nebude.
 • V pátek od 8,00 bude velký předvánoční úklid kostela.
 • V sobotu bude mše sv. v 16,00 v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Valochovou
  a Bedrunkovou, za dar zdraví a další Boží ochranu
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za farníky z Dobroslavic.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za dcerku a vnučku Klárku Holušovou
 • Příští neděli bude po mši farní kavárna. Jako v uplynulých letech zajišťuje občerstvení na prosincovou kavárnu o. Pavel

Ohlášky 3.12

Aktuální od 2. prosince 2017 do 9. prosince 2017 (Aktuality)

1. neděle adventní

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 3 278 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Marii Vítečkovou, rodiče Vítečkovy, Matuškovy a P. Vavřince Mitáčka.
 • V pátek je slavnost P. Marie. Bohoslužba bude v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu a za zemřelé našeho rodu. Po bohoslužbě bude půl hodiny příležitost k tiché adoraci.
 • Bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích budou o týden později v sobotu 16.12.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Bohumila Blažeje, manželku, syna, za Rob4erta Balzara, manželku, za Vladimíra Koláře, rodiče a živou i + rodinu.
 • Příští neděli bude bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude v sakristii setkání s rodiči dětí, které půjdou příští rok k prvnímu sv. přijímání.
 • Velký předvánoční úklid kostela bude v pátek 15.12 od 8,00. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.

Ohlášky 26.11

Aktuální od 25. listopadu 2017 do 2. prosince 2017 (Aktuality)

Krista Krále

 • Děkujeme za sbírku „Den Bible“ minulou neděli. Vybralo se 3 876 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Ve čtvrtek a pátek mimořádně nebudou bohoslužby.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Václava Vůjtku, manželku Františku, rodiče a sourozence z obou stran, za Jana Javůrka, rodiče a živou rodinu. Při bohoslužbě se budou žehnat adventní věnce.
 • Od dnešní neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se ještě po bohoslužbě v sakristii.

Ohlášky 19.11

Aktuální od 18. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

33. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka „Den Bible“.
 • Bohoslužby během týdne jsou již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za Marii Kapsovou, rodiče, sourozence, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Jaroslava Osmančíka, manželku, živou a + rodinu
 • Od příští neděle se zapisují úmysly na bohoslužby na první pololetí roku 2018. Zapisuje se od 8,00 v sakristii.

Ohlášky 12.11

Aktuální od 11. listopadu 2017 do 25. listopadu 2017 (Aktuality)

32. neděle v mezidobí

 • Od čtvrtku budou bohoslužby během týdne již dole na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za živou a + rodinu Pěchulovu, Kozelskou a Kučerovou a duše v očistci.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + manžela a rodinu Poštulkovou
 • Příští neděli bude sbírka „Den Bible“.  
 • Úmysly na bohoslužby na první pololetí příštího roku se budou zapisovat od neděle 26. listopadu.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!