Biblický citát na dnešní den
U Boha je možné všechno. (Mt 19,26)
www.vira.cz
úterý, 21. 8.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, tel. 731 193 985; e-mail: farar@farnost-plesna.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech. Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Fotogalerie

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

Boží Tělo 2017

18. června 2017 (24 fotek)

Boží Tělo 2017

Děhylovská pouť 27.5.2017

2. června 2017 (4 fotek)

Děhylovská pouť 27.5.2017

více fotogalerií

Poslední aktuality

Ohlášky 19.8

Aktuální od 18. srpna 2018 do 25. srpna 2018 (Aktuality)

20. neděle v mezidobí

 • Výstava fotografií o P. Mitáčkovi bude v našem kostele do konce srpna.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za ochranu a požehnání pro rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za + Ludmilu Bochňákovou, manžela a duše v očistci.

Výstava o P. Vavřinci Mitáčkovi

Aktuální od 16. srpna 2018 do 31. srpna 2018 (Aktuality)

V našem kostele bude až do konce srpna výstava fotografií a dokumentů o životě P. Vavřince Mitáčka, který v naší farnosti půsbil v letech 1949 až 1972. Výstava se koná u příležitosti 20 let od jeho úmrtí a 70 let od jeho kněžského svěcení a byla  zaůjčena od farností Vlkoš u Přerova, kde P. Mitáček půsbil po svém odchodu z Plesné.

Výstavu můžete shlédnout hodinu před bohoslužbami, které jsou ve čtvrtek v 17,30 a v neděli v 9,00, a po skončení bohoslužeb.

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 28. května 2018 do 31. prosince 2018 (Aktuality)

 

 • Neděle 10. června
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 16. června
  Nácvik dětí na první sv. přijímání a zpověď (18,00)
 • Neděle 17. června:
  První sv. přijímání.
  Sbírka na TV Noe.
 • Neděle 24. června:
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 14. července:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 29. července:
  Plesenská pouť. Bohoslužby v 8,00 a 10,30. Sbírka je na opravy. Hlavním celebrantem je P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu a kaplan českého olympijského výboru. Po svátostném požehnání (14,30) bude mít přednášku o třech olympiádách, kterých se již zúčastnil.
 • Sobota 4. srpna:
  Pouť ostravského děkanátu do Frýdku (16,00 růženec, 17,00 adorace, 18,00 mše sv.).
 • Sobota 11. srpna:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 26. srpna
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 2. září:
  Bohoslužba zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 8. září:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00)
 • Neděle 16. září:
  Sbírka na církevní školy.
 • Od října jsou bohoslužby během týdne již v 16,45.
 • Neděle 7. října:
  Bohoslužba zaměřená pro děti. Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 13. října:
  Bohoslužba v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00)
 • Neděle 14. Října:
  Výročí posvěcení kostela v Plesné.
 • Neděle 21. října
  Martinovská pouť.
  Sbírka na misie.
 • Neděle 28. října
  Sbírka na opravy.
 • Od čtvrtku 8. listopadu jsou bohoslužby během týdne na faře.
 • Neděle 4. listopadu
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Sobota 10. listopadu
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 18. listopadu
  Sbírka „Den Bible“.
  Začínají se zapisovat úmysly na mše sv. na první pololetí roku 2018.
 • Neděle 25. listopadu
  Sbírka na opravy.
 • Neděle 2. prosince
  1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců.
 • Sobota 8. prosince
  Mše sv. v kapli v Děhylově (16,00) a Dobroslavicích (17,00).
 • Neděle 9. Prosince
  Mše sv. zaměřená pro děti.
  Sbírka na potřeby diecéze.
  Po bohoslužbě farní kavárna.
 • Pondělí 24. prosince
  Štědrý den. „Půlnoční“ v 22,00.
 • Úterý 25. prosince
  Boží hod vánoční. Sbírka na opravy.
 • Středa 26. prosince:
  Sv. Štěpána
 • Neděle 30. prosince
  Sv. Rodiny. Při bohoslužbě obnova manželských slibů.
 • Pondělí 31. Prosince:
  Bohoslužba v 15,30. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Archiv aktualit

Ohlášky 12.8

Aktuální od 11. srpna 2018 do 18. srpna 2018 (Aktuality)

19. neděle v mezidobí

 • Děkujeme všem, kteří se zasloužili o převoz a instalaci výstavy fotografií o P. Mitáčkvovi v našem kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za rodiny Čechovu, Vítečkovu, Tománkovu a Řezáčovu.

Ohlášky 5.8

Aktuální od 4. srpna 2018 do 11. srpna 2018 (Aktuality)

18. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 13 285 Kč.
 • Ve čtvrtek mimořádně bohoslužba nebude.
 • V sobotu v 17,00 bude bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou s prosbou o dar zdraví a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
 • V 18,00 bude bohoslužba za Marii Rajskou, Augustinu Rajskou, živou a + rodinu Rajských a Vrlíkových.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za P. Vavřince Mitáčka. V kostele bude výstava fotografií z jeho života.

Ohlášky 29.7

Aktuální od 28. července 2018 do 4. srpna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

Pouť ke sv. Jakubovi

 • Děkujeme všem za pomoc s organizací dnešní poutě.
 • Dnes v 14,30 bude v kostele tichá adorace a po ní povídání P. Oldřicha Chocholáče a olympiádách, kterých se zúčastnil jako olympijský kaplan.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Jarmilu a Aloise Dulavovy a Adolfinu a Otto Nogolovy a jejich rodiče
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a rodiče
 • V sobotu je pouť ostravského děkánatu do Frýdku. V 16,00 je růženec, v 17,00 tichá adorace (kterou má na starost naše farnost) a v 18,00 bohoslužba s o. biskupem.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude na poděkování s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání.

Ohlášky 22.7

Aktuální od 21. července 2018 do 28. července 2018 (Aktuality)

Ohlášky

16. neděle v mezidobí - 22. července

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek na brigádu před poutí.
 • Ve středu je svátek sv. Jakuba, patrona našeho kostela. Bohoslužba bude v 17,30 a bude na poděkování za dar zdraví, dary Ducha sv. a ochranu P. Marie pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za Zdeňka Bochňáka, manželku Zdeňku a rodinu Vavrečkovou.
 • Příští neděli je tradiční plesenská pouť. V 8,00 bude bohoslužba za farníky. V 10,30 bude bohoslužba za Arnošta Waldra, manželku Boženu a živou a + rodinu.
 • Hlavním celebrantem bude P. ICLic. Oldřich Chocholáč, farář v Mikulově, soudce Diecézního soudu v Brně a kaplan Českého olympijského výboru.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy.
 • Ve 14,30 bude v kostele tichá adorace a v 15,00 bude mít v kostele
  P. ICLic. Oldřich Chocholáč povídání o své službě olympijského kaplana, především o třech uplynulých olympiádách, kterých se zúčastnil.

Ohlášky 15.7

Aktuální od 14. července 2018 do 21. července 2018 (Aktuality)

15. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • V pátek od 8,00 bude velký úklid kostela před poutí. Odpoledne od 16,00 bude úklid okolí kostela a fary. Děkujeme všem, kteří dojdete pomoci.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za živou a + rodinu Blažejovu, Balcarovu a Kolářovu.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!